بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر روند درآمدهای مالیاتی دولت- قسمت ۱۷

تیر۱۳۸۵: مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده را به کمیسیون امور اقتصادی تفویض کرد.
شهریور ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۸۶: مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید.
بهمن ۱۳۸۶: مدت اجرای آزمایشی لایحه مالیات بر ارزش افزوده براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ۵ سال تعیین شد.
اسفند ۱۳۸۶ تا اردیبهشت ۱۳۸۷: رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه مالیات بر ارزش افزوده در ۲نوبت.
خرداد ۱۳۸۷: لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و به‌عنوان قانون به دولت ابلاغ شد.
اول تیر ۱۳۸۷: قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شد.
اول مهر ۱۳۸۷: آغاز رسمی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده.
در کشور ما نیز همزمان با مطرح شدن مالیات بر ارزش افزوده، تحقیقات گسترده ای در زمینه این نظام مالیاتی انجام شد و همچنان ادامه دارد که طی این مطالعات مالیات بر ارزش افزوده از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی صاحب نظران مالیات طی بررسی های گسترده ای که در سالیان گذشته در مورد مالیات بر ارزش افزوده انجام داده اند، آن را از چهار جنبه اصلی بررسی نموده اند:
الف- مسائل ساختاری- اقتصادی- اجتماعی این مالیات، مشکلات مرتبط با آن و ر اه های مقابله با آنها؛
ب- اثرات مختلف این مالیات بر متغیرهای اقتصادی خرد و کلان؛
ج- روش های مختلف اجرایی این مالیات در کشورهای مختلف و استفاده از تجارب دیگر کشورها برای بهبود ساختار این نظام مالیاتی؛
د- تطبیق سیاست گذاری ها و روش های اجرایی با وضعیت و نیازهای کشور (سازمان امور مالیاتی کشور، ۱۳۸۷).
۲-۶- مزایا و نتایج اصلی استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده
– شفاف سازی تدریجی مبادلات اقتصادی به دلیل ویژگی خود کنترلی این مالیات و قابلیت ردیابی معاملات در زنجیره های واردات/ تولید/ توزیع/ صادرات؛
– تشویق صادرات و حمایت از سرمایه گذاری و تولید؛
– اخذ مالیات بیشتر از آن دسته از افراد جامعه که کالاها و خدمات لوکس و غیر ضروری بیشتری را مصرف می نمایند؛
– افزایش مستقیم و غیرمستقیم میزان درآمدهای مالیاتی و نسبت آن از کل درآمدهای جاری دولت جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف بر مصرف محصول (یا خدمت) نهایی (طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، ۱۳۸۷).
۲-۷- ویژگی های قانون مالیات بر ارزش افزوده
– حذف مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض؛
– مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی؛
– فصلی بودن دوره های مالیات با امکان کاهش دوره برای مؤدیان خاص (۳ ماهه)؛
– تک نرخی (با نرخ پائین ۳%=۱٫۵% مالیات + ۱٫۵% عوارض)؛ (مبلغ ۳ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده که در سال ۱۳۹۰ به ۴ درصد ۲/۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۸/۱ درصد عوارض ارزش افزوده و در سال ۹۱ به ۵ درصد ودرسال ۱۳۹۲به ۶ درصد افزایش یافته است).
با این توضیح که براساس تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه به میزان یک درصد افزایش پیدا می یابد.
– گستردگی معافیت ها (با پوشش حدود ۵۰% سبد کالاهای مصرفی خانوار و بیش از ۷۰% سبد کالاهای مصرفی خانوار در پایین ترین دهک درآمدی)؛
– اعمال نرخ صفر برای حمایت از صادرات؛
– نرخ یکنواخت جرائم تأخیر برای سازمان امور مالیاتی (و مورد استرداد) و مؤدیان (ماهیانه ۲%)؛
– امکان بهره برداری از خدمات حسابداران رسمی توسط سازمان امور مالیاتی و بنگاه های اقتصادی؛
– حمایت از تولید کننده داخلی، از آنجا که واردات کالاها علاوه بر ارزش و حقوق گمرکی مشمول این مالیات نیز خواهد بود (طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، ۱۳۸۷).
۲-۸- نرخ های مالیات و عوارض کالا و خدمات مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده
نرخ مالیات و عوارض برای کالاها و خدمات به شرح زیر می باشد:
جدول ۲-۲: نرخ مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده در ایران (ادغام ماده ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده).

شرح مالیات عوارض
انواع سیگار و محصولات دخانی ۱۲%
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.