بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران- قسمت ۲۰

 • جلوگیری از وقوع جنایت علیه جهانگردان یا ارتکاب جنایت از سوی آن ها (قندی و ناظرحضرت، ۱۳۸۹: ۸۴).
 • در پژوهشی که صیدایی و هدایتی مقدمبا عنوان نقش امنیت در توسعه گردشگری انجام داد امنیت عنصر مهمی در توسعه گردشگری معرفی گردید و در این پژوهش پیشنهاداتی در این راستا ارایه گردیده است که به شرح زیر است:
 • – ارائه تعریفی مناسب و جامع از صنعت گردشگری و اهداف مورد نظر، که در آن جهانگردی و ایرانگردی یک تهدید نبوده وجهانگردان نه تهدید بلکه فرصت تلقی گردند.
  – برنامه ریزی جامع و کلان در بخش جهانگردی با مشارکت تمام بخش های مربوطه
  – برگزاری دوره های کوتاه مدت در جهت افزایش دانش های جدید مدیریت در صنعت گردشگری برای مدیران
  – افزایش امنیت مرزی و داخلی
  – جلوگیری از وقوع حوادث و رخدادهای داخلی بر علیه گردشگران بین المللی
  – ارایه راهکاره هایی برای کاهش مشکلات سیاسی مرتبط
  – بسط و گسترش خطوط ارتباطی واستفاده از وسایل مدرن حمل و نقل، توسعه خدمات هواپیمایی و فرودگاهی، و بهبود تاسیسات بهداشتی و شبکه های آب و….
  – برگزاری نمایشگاه ها و همایش های اختصاصی در سطح بین المللی جهت شناساندن ظرفیتهای گردشگری کشور ایران و شرکت فعال در نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور
  – انتشار دایمی کتاب ها، مقالات، کاتالوگها و عکس ها از جاذبه های گردشگری ایران و برگزاری همایش ها و سمینارهای مختلف در جهت توسعه و ارتقای امنیت
  – تربیت پلیس راهنمای گردشگری
  – توسعه اماکن اقامتی، پذیرایی، ورزشی و تفریحی همراه با ارتقای سطح امکانات و خدمات آنها
  – ایجاد شرکت ها و موسسات گردشگری و استقرار دفاتر آنها در خارج از کشور و فعالیت هدفمند آنها در راستای بازاریابی صنعت گردشگری
  – تدوین طرح های جامع گردشگری برای هریک از استان های کشور با توجه به ویژگی های تاریخی مذهبی آنها
  – تربیت نیروی انسانی ماهر وآشنا به زبان های بین المللی
  – آشنایی راهنمایان تور با مسائل امنیتی به خصوص در زمینه تورهای طبیعت گردی و توسط راهنمایان کویرنوردی به همراه داشتن GPS
  – تامین امنیت برای گردشگران در ساعت های خلوت و کم تردد در بافت های تاریخی
  – هماهنگی و برقراری تعامل دوجانبه بین دفاتر مسافرتی و گردشگری یا راهنمایان تور و نیروی انتظامی در ارتباط با برگزاری تورهای گردشگری به خصوص کویر نوردی و طبیعت گردی
  – ایجاد شبکه های ماهواره ای و انجام تبلیغات در سطح بین المللی و به صورت گسترده در خصوص نشان دادن چهره واقعی ایران
  – استفاده از تجربیات دیگر کشورها به ویژه کشورهای موفق در حوزه گردشگری (صیدایی و هدایتی مقدم، ۱۳۸۹: ۹۱)

  1. در پژوهش هزار جبیریکه با عنوان “احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری” انجام گرفت، اطلاعات بوسیله پرسشنامه جمع آوری گردید که در نهایت نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که؛ بین احساس امنیت اجتماعی و گردشگری رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد. به عبارتی هر مقدار احساس امنیت اجتماعی گردشگران افزایش یابد به همان اندازه تمایل آنان به اقامت در ایران و حتی سفرهای مجدد، بیشتر است. مقایسه احساس امنیت اجتماعی از منظر گردشگران خارجی برای سفر به ایران حاکی از آن است که؛ گردشگران افریقایی بیشترین احساس امنیت و گردشگران اروپایی کمترین احساس امنیت را داشته اند نتیجه آزمون خی دو (chi-square=14.557) (068/0) نشان میدهد که تفاوتی در خصوص احساس امنیت اجتماعی در بین کلیه گردشگران خارجی وجود ندارد. این عدم تفاوت، مابین متغیرهای زمینه ای مانند، سن، جنس و تحصیلات نیز مشاهده شده است. همچنین ضریب رگرسیون احساس امنیت اجتماعی، حاکی از آن است که ، به ازای یک واحد افزایش در احساس امنیت ۵۶۹/۰ واحد در تمایل به سفر مجدد گردشگران به ایران افزایش وجود دارد (هزار جریبی، ۱۳۸۹: ۱۲۲) .

  ۲-۱۱) چارچوب نظری تحقیق

  بر اساس بررسی مدل های مختلف گردشگری و همچنین بر اساس منابع موجود، تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران را به صورت مدل مفهومی زیر نشان داد(نمودار ۲-۱۴). برابر مدل های ارائه شده قبلی(از مدل های عوامل اصلی گردشگری، لیپر، مدل گان، مدل بریونز، تجیدا و مورالس) ، همانطوریکه در این مدل دیده میشود اقدامات پلیس در جذب گردشگران را میتوان در پنج عامل اصلی خلاصه نمود. این عوامل عبارتند از:

  الف) اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس؛ این عامل دارای شش مؤلفه خواهد بود که عبارتند از : امنیت پول و وسایل و اشیای گران قیمت، اطلاع رسانی پلیس در زمینه اقدامات امنیتی، امنیت عمومی هتل ها و اماکن تفریحی و رستوران ها، امنیت در داخل شهر، امنیت در خارج شهر، امنیت جانی و حفاظتی.
  ب) رفتار و منش پلیس؛ این عامل شامل چهار مؤلفه خواهد بود که عبارتند از: احساس امنیت، امنیت روانی و حفظ شخصیت و حقوق شهروندی، احساس امنیت از رفتار مستقیم پلیس، احساس امنیت از راهنمایی پلیس
  پ) گشت پلیس در مکان های گردشگری؛ این عامل شامل چهار مؤلفه خواهد بود که عبارتند از: حضور فیزیکی پلیس، امنیت عمومی در سطح شهر، گشت محسوس پلیس، گشت نامحسوس پلیس
  ت) پایگاه های پلیس در مکان های گردشگری؛ این عامل از سه مؤلفه تشکیل شده است که عبارتند از: برقراری امنیت عمومی، راهنمایی گردشگران، جلوگیری از جرم.
  ث) اقدامات ترافیکی و روان سازی ترافیک که تنها از مؤلفه کنترل ترافیکی پلیس تشکیل شده است.

  ۲-۱۱-۱) ارائه مدل مفهومی

  همانطوری که در این مدل دیده میشود، اثر هر کدام از عوامل در جذب گردشگری، یک طرفه میباشد. در واقع متغیر جذب گردشگری وابسته بوده و سایر عوامل به صورت متغیر مستقل در نظر گرفته شده است . البته هرکدام از عوامل مستقل ممکن است دارای رابطه مستقیم یا معکوس با سایر عوامل داشته باشد ولی هیچکدام از این عوامل تحت تأثیر جذب گردشگری قرار نمیگیرند. به همین دلیل فلشهای هر کدام از عوامل به طرف جذب گردشگری یک طرفه ترسیم شده است. در صورت وجود رابطه بین این عوامل پنج گانه، فلش بین این عوامل به صورت دو طرفه خواهد بود.
  با توجه به چارچوب ارائه شده مدل مفهومی تحقیق حاضر به شکل زیر ارائه میگردد:
  نمودار ۲-۱۴: مدل مفهومی اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران

  ۲-۱۱-۲) مدل تحلیلی تحقیق در یک نگاه

  الگوی تحلیلی تحقیق را میتوان در یک نگاه به شرح جدول ذیل ارائه نمود:

  اقدامات کنترلی پلیس ابعاد مؤلفه
  دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است