باورها و عقاید

5. تهدید امنیت داخلی از طریق فعالیت‌های تروریستی 181
گفتار چهارم: پیامدهای اعتقادی تفکرات وهابیت 184
1. زنده شدن روح خوارج در جامعه اسلامی 184
شباهت بین وهابیت و خوارج 188
2. اعتقاد منفی به حس‌گرایی در وهابیت 191
3. انحراف از مسأله‌ی اجتهاد 195
نتیجه‌گیری 202
فهرست منابع و مآخذ 204
مقدمه
هُناکَ فِی النَّجدِ الزَّلازِلُ وَ الفِتَنُ وَ بِها یَطلَعٌ قَرنُ الشَّیطانِ
سرزمین نجد سرزمین ویرانی‌ها و فتنه‌هاست و از همانجا شاخ شیطان ظهور خواهد کرد.
پیامبر اکرم
وقتی به جنایات و تأثیرات منفی تفکرات وهابی‌ها فکر می‌کنم این سؤال در ذهنم مرور می‌شود که پیامدهای این تفکرات در جهان اسلام چه می‌باشد؟ بلکه در جامعه‌ی جهانی؟ آیا غیر از این نیست که یک چهره‌ی خشن، بی عاطفه و بی منطق را از اسلام به جهانیان معرفی می‌نماید؟ و فرهنگ ناب محمدی و اهل بیت عصمت و طهارت که در طول تاریخ، مظهر محبت، هدایت و وحدت بین مسلمین می‌باشد را دچار کج‌اندیشی و نابخردی‌هایی می‌نماید که نمونه‌ی آن را در اندیشه‌ی وهابیت می‌توان مشاهده نمود، تفکری که اکثر مسلمانان جهان را از دین اسلام خارج و فقط خود و عده‌ی قلیلی را مسلمان واقعی می‌داند. وهابیت در حقیقت آینه‌ی تمام‌نمای افکار و عقاید انحراقی ابن تیمیه حنبلی می‌باشد که توسط محمد بن عبدالوهاب نجدی در قرن دوازدهم هـ.ق. به عنوان یک مذهب و فرقه در برابر تمام مسلمانان مطرح گردیدند و حکومتی را با پشتوانه‌ی سیاست و قدرت نظامی آل سعود در سرزمین حجاز به وجود آوردند. لذا برای مقابله با این تفکر انحرفی باید کلام بنیان‌گذار انقلاب اسلامی امام خمینی که می‌فرماید: «مگر مسلمانان نمی‌بینند که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانون‌های فتنه و جاسوسی مبدل شده‌اند که از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلام ابوسفیان و… و اسلام آمریکایی را ترویج می‌کنند و از طرف دیگر سر بر آستان سرور خویش آمریکای جهان‌خوار می‌گذارند» همیشه باید به عنوان یک تذکر مهم برای خود قرار دهیم و به این نکته توجه کنیم که باطن تفکر وهابیت چیزی جز فرومایگی در مقابل آمریکا و غرب و دشمنان درجه اول اسلام نیست. در این تحقیق که با هدف تبیین و تشریح پیامدهای دورن و برون‌مذهبی تفکرات وهابیت می‌باشد در چهار فصل توضیح داده شده است که فصل اول با نگرشی به کلیات همراه می‌باشد. در فصل دوم نگاهی گذرا به تاریخ، پیدایش، تشکیلات و رشد وهابیت در جهان می‌باشد. در بخش سوم نگاهی به باورها و عقاید وهابیت شده است و اما در فصل چهارم و پایانی این تحقیق، تلاش گردیده به روش تحلیلی به حوادث و جنایات و پیامدهای تفکرات وهابیون در دنیای اسلام و جهان پرداخته شود.
با امید به این‌که این اثر ناچیز، موجب رضایت و خشنودی حضرت ولی عصر گردد.
علی‌رضا جلالی
فصل اول
کلیات و مفاهیم
گفتار اول: کلیات
تبیین موضوع

                                                    .