باستان شناسی

باستان شناسی

گفتار دوم: کارکردهای تالاب
کنترل سیلاب
کنترل سیلاب از طریق تالاب ها، به نوع تالاب بستگی دارد. حاشیه و لبه رودخانه پر از آب، امکان ذخیره اندکی از آب را می دهد، بنابراین باران یا روان آب های جاری شده مستقیما به رودخانه وارد می شود، که این مسئله مد رودخانه را افزایش می دهد.
در مقابل، جلگه های سیلابی مقدار زیادی از آب سیلاب ها را در خود نگه می دارد. این مساله، افزایش حداکثری سیلاب را کاهش می دهدو در نهایت خطر سیلاب را در پایین دست رودخانه کاهش می دهد.
در رودخانه Charles ،ماساچوست آمریکا، پایندگی (وجود) 3،800 هکتار از تالاب ها در امتداد جریان اصلی، فرورفتگی طبیعی را از آب سیلابی ایجاد می کند. ارزیابی شده است، اگر این تالاب ها به واسطه بهره برداری نامتعارف نابود گردند، خسارت های ناشی از افزایش سیلاب، بالغ بر 17 میلیون دلار در هر سال خواهد بود (موسسه مهندسان ارتش آمریکا). (Barbier,1997,113)
حمایت در مقابل طوفان و نابسامانی های جوی
طوفان های ساحلی، منجر به سیلاب شدید در بسیاری از مناطق جهانی از هلند تا بنگلادش می گردد. تالاب های ساحلی و به ویژه مانگروها، به بی اثر شدن شدت طوفان و کاهش خسارات ناشی از باد و امواج کمک می کند. (Barbier,1997,114)
رودخانه Indus و جنگلهای مانگرو آن در حمایت از سواحل و بندرگاه های مهم پاکستان از جمله بندر Qasim در برابر بادهای مانسون جنوب غربی کمک کننده می باشند. بنابراین اجتناب از لایروبی شدید ضرورت دارد. در نوامبر 1993، زمانی که طوفان سواحل Keti bunder را در هم کوبید، منطقه خالی از مانگروها بود و در نتیجه آن خسارت قابل توجهی بوجود آورد. این در حالیست که سواحلShah Bunder به دلیل حفاظت در نتیجه آن جنگل های مانگرو آسیب جدی ندید. (Meynell,1995,17)

تقویت آب زیر زمینی
تالاب ها به دلیل خاصیت اسفنجی خود که در واقع آب های منحرف در سطح زمین را جذب و به آرامی به سطح زمین برمی گردانند، نقش ویژه ای را در تغذیه و تقویت سفره های آب زیرزمینی ایفا می کنند. البته باید اشاره کرد برخی از تالاب ها به دلیل نوع و کیفیت خاک که از ویژگی نفوذ ناپذیری برخوردارند، از ارائه این کارکرد ناتوانند.
کاهش رسوب گذاری
تالاب ها رسوب را از روان آب های سطحی خارج می کنند و به این صورت، رسوب گذاری در جریان های آب و نهرها را کاهش می دهند. (رشیدی,377,1389)
حفاظت و نگهداری
باتلاق های اسیدی به طور ویژه از بقایای انسانی و باستان شناسی محافظت می نمایند. برای مثال، اثرات ایجاد شده توسط انسانهای ماقبل تاریخ در سطوح Somerset انگلیس و اجساد حفاظت شده در دانمارک یافت شده است. (Barbier,1997,115)
کاهش آلودگی آب ها
تاثیر تالاب ها در بهبود کیفیت محیط زیست آبی قابل انکار نیست. تالاب ها به صورت طبیعی آلودگی رودخانه هایی را که به آنها وارد می شوند را تصفیه می کنند. به عبارتی آب آلوده را دریافت می کنند و به جای آن آب پاکیزه تحویل می دهند. .(رشیدی,378,1389)
گفتار سوم: نقش تالاب ها در محیط زیست جهانی
تنوع زیستی
تالاب ها زیستگاه هایی غنی و با ارزشی برای بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری قلمداد می شوند.

Share