اوقات فراغت و تفریح

اوقات فراغت و تفریح

به میزان تعدیل رفتار، متناسب با شرایط متغیر اشاره دارد. افرادی که نمره بالایی در خود پایشی (خود تطبیقی، خودنگری یا خودنظارتی) دارند قادرند در شرایط متفاوت به صورت متفاوت رفتار و شخصیت واقعی خود را پنهان کنند. ثبات رفتاری این افراد کم است. در مقابل، افرادی که نمره پایینی در خودپایشی دارند ثبات رفتاری بالایی دارند. آنها شخصیت واقعی خود را پنهان نمی‌کنند. تحقیقات، رابطه مثبتی بین رفتارهای خود پایشی و موفقیت در سازمان نشان داده است. (قلی‌پور، 1386: 223)
افرادی که دارای این ویژگی هستند، بهتر می‌توانند رفتار خود با عوامل محیطی و موقعیتی وفق دهند و در شغل مربوطه بهتر عمل کنند. مدیران می‌توانند با شناسایی این ویژگی از طریق آموزش به کارکنان کمک کنند تا بهتر بتوانند از قابلیت ها و توانایی های خود به طور موثرتر در کارها استفاده کنند. (احمدی، 1386: 81)
کسانی که این ویژگی شخصیتی در آنها شدید است در پستهای مدیریتی، یعنی در مقام‌هایی که افراد باید چندین نقش ایفا نمایند (و گاهی این نقش‌ها ضد و نقیض هستند) موفق‌تر خواهند بود. آنان می‌توانند در برابر ارباب رجوع یا افراد گوناگونی که با آن‌ها روبرو می‌شوند، قیافه‌های متفاوتی بگیرند. (رابینز، 1374: 158)
2-1-5-7- مخاطره پذیری و مخاطره گریزی
افرادی که با اطلاعات کم و سریع تصمیم‌گیری می‌کنند ریسک پذیرترند؛ از این رو باید در مشاغل مناسب خود به‌کار گرفته شوند. برای مثال این افراد در بخش خرید وفروش سهام که نیاز به تصمیم‌گیری سریع دارد عملکرد بهتری دارند ولی برای بخش حسابداری که نیاز به احتیاط دارد افراد ریسک گریز مناسب ترند. (قلی‌پور، 1386: 224)
2-1-5-8- الگوی رفتاری نوع الف و ب
افراد گروه الف همیشه عجول، در رقابت با دیگران و همچنین عصبانی هستند. چنین افرادی الگوی رفتاری معینی دارند؛ از قبیل صدای بلند، سخنان با شتاب و تمایل به جواب دادن سریع درهر زمینه ای (مثلا آنها در بین صحبت‌های دیگران شروع به صحبت می کنند) اما بر عکس افراد گروه ب اغلب خونسرد بوده و تمایل چندانی به رقابت ندارند.(مشبکی، 1377: 125)
خصوصیات افراد نوع الف برای بعضی از مشاغل بسیار مناسب ولی برای مدیریت ارشد نامناسب است. آنها بسیار عجول و بی صبرند. در حل مشکلات به تجربه گذشته تکیه می‌کنند و با تاکید بر سرعت و کمیت، خلاقیت کمتری دارند؛ برای موفقیت بیشتر در زمان کمتر تلاش بی پایانی می کنند؛ در زمان تفریح احساس می‌کنند که وقت خود را تلف می‌کنند. مهلت‌های زمانی مکرری برای خود در زندگی تعیین و بر خود تحمیل می‌کنند. به کمیت بیشتر از کیفیت اهمیت می دهند و ساعتهای زیادی را کار می کنند. این افراد برای مشاغل مدیریتی ارشد مناسب نیستند؛ زیرا در زمان کوتاه به سرعت تصمیمات متعددی می‌گیرند ولی به‌عنوان فروشنده عملکرد بالایی دارند. (قلی‌پور، 1386: 224)
تحقیقات نشان داده است که افراد نوع الف دو برابر بیشتر از افراد نوع ب دچار بیماری قلبی می‌شوند و طبیعی است که خود را تحت فشار قرار می دهند و بر سلامتی خود تاثیر منفی می‌گذارند. همچنین افراد نوع الف نسبت به نوع ب ریسک پذیرتر بوده و بیشتر خود را به مخاطره می‌اندازند. به همین منوال، اگر به افراد دارای الگوی رفتاری الف فرصت رقابتی بیشتری بدهید حتما انتظار داشته باشید که افراد این گروه در تمام زمینه‌ها سخت‌تر از دیگران کار خواهند کرد و به‌هنگام وجود اختلال و مشکل در کارها، توانایی بیشتری در حل مشکلات دارند و به کارهای چالشی علاقه زیادی دارند. (مشبکی، 1377:125)
جالب است بدانیم افراد دارای الگوی رفتاری الف همیشه بهتر از گروه ب کار نمی‌کنند. برای مثال افراد گروه الف معمولا در انجام کارهایی که به دقت و توجه نیازمند است عملکرد بدتری خواهند داشت زیرا افراد گروه الف صرفاً به اتمام سریع کارها و وظایف می‌اندیشند. از همه جالب‌تر و مهم‌تر اینکه اغلب مدیران عالی دارای الگو‌های رفتاری نوع ب می‌باشند. تحقیقات انجام شده توسط کارار ، پلاسین و ایوانز در سال 1987 درمورد رانندگان اتوبوس هندی و امریکایی، نشان داد که رانندگان اتوبوسی که دارای الگوی رفتاری نوع الف می باشند، دارای فشار روانی بیشتری بوده و آمار تصادفات آنها بیش از افراد الگوی رفتاری نوع ب می‌باشد. (مشبکی، 1377:125)

نگاره 8: ویژگی‌های شخصیت نوع الف و ب (قلی پور، 1386: 225)
ویژگی‌های شخصیت نوع الف
ویژگی‌های شخصیت نوع ب
مرتب در حال حرکت و جنب و جوش است؛
صبر و شکیبایی ندارد؛ به تندی راه می‌رود، غذا می‌خورد، حرف می‌زند؛
احساس می‌کند که از لحاظ زمانی تحت فشار است؛ دو یا چند کار همزمان انجام می‌دهد؛
دائماً در حال کار کردن است، حتی در روزهای تعطیل؛ از اوقات فراغت و تفریح لذت نمی‌برد؛
مرتب حساب می کند و از دست اعداد در رنج است؛ موفقیت‌ها را به صورت کمّی اندازه‌گیری می‌کند؛ رقابت جو، سلطه جو و پرخاشگر است؛
استانداردهای عملکرد بالایی برای خود تدوین می‌کند؛
از کندی ترافیک و کسانی که آرام حرف می‌زنند متنفر است.
شتاب‌زده و عجول نیست؛
درمورد تقصیرات خود چندان جدی نیست؛
صبور و شکیباست؛

Share