رشته حقوق

اندازه گیری

دانلود پایان نامه

4-5-7-3 سیستم تغذیه ایمنی : سیستم تغذیه ایمنی ، بر خلاف سیستم خنک سازی پسین ، یک سیستم کاملا ایمنی است که هیچ وضیفه کارایی انجام نمی دهد . ولی هر دوی این سیستمها به هم مرتبط اند . پمپهای تغذیه ایمنی ، مانند پمپهای خنک سازی پسین ، در هر خط موجودند و می توانند هم طرف گرم حلقه ها را تغذیه کنند و هم طرف سرد آنها را . پمپهای تغذیه ایمنی حتی قادرند در برابر فشار تا 110 بار با دبی 60 kg/s ، چرخه اولیه را تغذیه کنند . مکش این پمپها نیز از حوضچه های سرریز گرفته شده ، و از آن سبب سختی گیری شده بورزده را می مکند .
چون مکش پمپهای تغذیه ایمنی مستقیما به کف رآکتور متصل نیست ، می توان مکش آنها را به رانش پمپهای خنک سازی پسین وصل کرد ، به گونه ای که در شرایط اضطراری بتوان آب کف رآکتور را به کمک پمپهای تغذیه ایمنی به چرخه اولیه پر فشار در رآکتور وارد کرد . چون پمپهای تغذیه ایمنی دارای کولر مخصوص به خود نیستند و آب مکش شده از کف رآکتور نیز به صورت خنک نشده به رآکتور تغذیه نمی شود ، خط ارتباطی بین پمپهای خنک سازی پسین و پمپهای ایمنی ، نخست از کولر سیستم خنک سازی پسین می گذرد . پمپهای تغذیه ایمنی ، برای حفاظت رآکتور طراحی شده اند و به محض افت فشار چرخه اولیه تا زیر 109 بار ، خود به خود روشن می شوند . پمپهای تغذیه ایمنی از طریق یک شیر کنترل خودکار انتخابی طرفی از حلقه که فاقد نشتی باشد را تغذیه می کنند .
در شرایط عادی این شیر مسیر پمپ را به خط گرم وصل می کند ( یعنی جهت مورد علاقه ) . اما اگر در این طرف از حلقه ، نشتی بوجود آید ، باید مسیر دیگر ( در جهت طرف سرد ) باز شود ، تا پمپ تغذیه ایمنی آب خروجی خود را مستقیما به سمت نشتی نفرسد . این تغییر حالت شیر به طور خودکار اتفاق می افتد : به محض بروز نشتی در طرف خط گرم ، در آن نقطه ، فشار چرخه اولیه کم می شود . از طریق روزنه خفقان موجود در خروجی شیر ، به واسطه دبی پمپ ، فشار حدود 25 bar افت می کند . طرف خروجی شیر در جهت خط گرم با وجه بالایی پیستون کنترل ، مرتبط است . بنابراین فشار در بالای پیستون نیز کم می شود . فشار ایجاد شده فضای قبل از روزنه خفتان سمت چپی ، از طریق مجرای متعادل کننده به زیر بشقاب شیر منتقل می شود و به حرکت شیر به سمت بالا کمک می کند . به همین ترتیب مجرای متعادل کننده خط سرد ، نیز به وجه پایین پیستون ، فشار اعمال می کند . اگر در خط گرم نشتی ایجاد شود ، این شیر مسیر پمپ تغذیه ایمنی را به خط سرد باز می کند ، زیرا بشقاب شیر به طرف بالا حرکت می کند .
4-5-7-4 سیستم بورزن : سیستم بورزن مانند سیستم تغذیه ایمنی یک سیستم منحصرا ایمنی است ، که به پمپهای خیلی قوی مجهز است که در برابر فشار کار خیلی بالای آب موجود در چرخه اولیه در رآکتور ، می تواند سیستم را تغذیه کند . این سیستم به عنوان نمونه در مواردی لازم است که اختلال مربوط به اتلاف مبرد ، با میزان نشتی کم رخ دهد و آب از چرخه اولیه فرار کند . هر خط ( حلقه ) دارای سیستم بورزن است . هر سیستم ذخیره دارای 4 m 3 آب سختی گیری شده حاوی بور است . آب موجود در مخزن سیستم بورزن ، دارای مقدار خیلی زیادی بور است ( غلظت بور حدود 7000 ppm ) . از این رو حتی خواموشی ایمن رآکتور ، در مواردی که در حرکت میله های کنترل اختلال ایجاد شود و کاهش فوری پرتوزایی ضروری گردد ، نیز از وظایف مهم سیستم بورزن است . سیستم بورزن ، افزون بر منبع آب خود ، از حوضچه بزرگ سیستم تغذیه ایمنی و سیستم خنک سازی پسین نیز می تواند مکش کند و رآکتور را تغذیه کند . پمپهای سیستم بورزن ، به شکل پیوستی طراحی می شوند . این پمپها می توانند با دبی تقریبی kg/s 2 و فشار 205 بار کار کنند . طرف رانش آنها به محل اتصال به سیستم کنترل حجمی در چرخه اولیه وصل می شود . چون پمپهای پیستونی دارای دبی نامنظم هستند و حرکت پیستون فشار زیادی در خطوط لوله ایجاد می کند ، قبل و بعد از این پمپها لرزه گیر نصب می شود .
4-5-7-5 مخزن تحت فشار : مخزن تحت فشار یک سیستم ایمنی کاملا انفعالی است و وظیفه آن به عنوان یک سیستم ذخیره ، رفع اختلال ناشی از نشتی مبرد است بدون کمک اجزای دیگر ( مانند پمپهای برقی یا شیرها ) آب مخزن تحت فشار ، حاوی مقدار زیادی بور است ، که توسط بالشتک نیتروژن تحت فشار 25 bar قرار گرفته است . این مخزن با یک شیر یکطرفه به چرخه اولیه متصل است ، به گونه ای که هر گاه فشار چرخه اولیه از 25 بار کمتر شود مقداری از آب آن وارد این چرخه می شود . با این کار رآکتور خنک می شود و غلظت بور آن افزایش می یابد . هر حلقه 2 مخزن تحت فشار دارد ( هر یک با ظرفیت 34 m 3 ، که یکی به طرف گرم و دیگری به طرف سرد متصل است ) .
4-5-7-6 سیستم خنک سازی حوضچه : سیستم خنک سازی حوضچه ، یکی دیگر از سیستمهای مهم است که حوضچه انبار المنتهای سوخت ( حوضچه واپاشی ) را خنک می کند . المنت های سوخت مصرف شده رآکتور در حوضچه انبار المنت های سوخت ، انبار می شوند . این المنت ها حتی پس از مدت زیادی باز هم توان واپاشی قابل ملاحظه ای دارند و به همین دلیل قبل از دفع ، دست کم 5 سال در این حوضچه نگهداری می شوند . برای این که این گرما را بتوان به روشی مناسب دفع کرد ، باید چرخه خنک سازی مناسبی برای آن در نظر گرفت . در خلال کار نیروگاه ضرورتی ندارد که سیستمهای خنک سازی حوضچه ها پیوسته کار کنند ، زیرا حوضچه انبار المنت های سوخت نسبت به توان انبارش حجم زیادی از آب را در خود جای می دهد . سیستمهای خنک کننده می توانند بیشتر وقتها به صورت دستی روشن شوند و پس از مدتی کار دوباره خاموش شوند . از یک دمای حوضچه مشخص به بالا سیستم خنک سازی به طور خودکار روشن می شود . حوضچه انبار المنتهای سوخت از بالا به ساختمان رآکتور باز است . از این رو ، آب موجود در آن نیز به دلیل گرما پیوسته بخار می شود که هر از گاه باید مقداری آب به آن تغذیه شود .
4-5-8 سیستمهای کمکی :
درادامه سیستمهای تهویه ، سیستم آب سرد همچنین سیستم تامین برق چند نیروگاه هسته ای تشریح می شوند . این سیستمها با سیستمهای نیروگاه های مجهز به سایر رآکتور ها خیلی مشابه اند . سایر سیستمهای جانبی که در این کتاب بیشتر تشریح نمی شوند سیستمهایی هستند مانند سیستمهای سختی گیری و تصفیه آب ، سیستمهای آتش نشانی ، کمپرسورهای گاز و هوا همچنین سیستمهای آماده سازی مبرد .
4-5-8-1 سیستمهای تهویه : از مهمترین وظایف سیستمهای تهویه می توان حفظ یک جریان هدفمند هوا در ساختمان رآکتور را نام برد . به این منظور حفظ اختلاف فشاری بین فضای داخل و خارج ، برای ایجاد یک جریان کنترل شده در داخل ساختمان لازم است. بیش از آن که هوای داخل به بیرون دفع شود لازم است پرتوزایی و رعایت مقادیر حدی برای آن بازرسی و کنترل شود . در ورودیهای محفظه های ایمنی که لازم است اختلاف فشار حتی هنگام باز و بسته شدن دربها حفظ شود ، دربهای ورود افراد و موارد به صورت دوتایی ساخته می شوند . هنگام ورود به محفظه ی ایمنی پس از باز شدن درب اول ، درب دوم فقط زمانی باز می شود که درب اول بسته شده باشد و فشار فضای بین دو درب به مقدار لازم رسیده باشد . وظیفه سیستمهای تهویه نیز تامین هوای تازه و بهسازی هوای فضای کار است ( به عنوان مثال در ساختمان رآکتور ، ساختمان سیستمهای کمکی ، و ساختمان تابلوهای برقی و اتاق مراقبت و کنترل ) . برای این کار ( تامین هوای تازه ) روشهای مناسبی ، مانند استفاده از صافی و فیلتر وجود دارد . برای تهویه مطبوع فضاهای کاری همیشه بخشی از هوای داخلی در گردش است و بهسازی ( در بیشتر موارد خنک ) می شود .
چون تامین هوای تازه و بهسازی هوای بیشتر ساختمانها یک الزام است ، سیستمهای تهویه در برخی از جایگاه خاص ، دارای سیستم ذخیره اند که به جریان برق اضطراری نیز متصل هستند . پمپهای مورد استفاده برای تهویه و وسایل اندازه گیری پرتوزایی و فیلترهای مربوط به آنها در ساختمان سیستمهای کمکی نیروگاه هسته ای قرار دارند
4-5-8-2 چرخه های خنک سازی : افزون بر جایگاه های مهم خنک سازی ایمنی ، مانند کولرهای سیستمهای خنک سازی پسین یا سیستمهای تغذیه ایمنی ، جایگاه های خنک سازی کاری نیز وجود دارند که اتلاف گرمای پمپها را دفع می کنند . برای این که مواد پرتوزا همراه با نشتی مبدل حرارتی از نیروگاه وارد محیط نشوند ( مثلا از طریق خنک سازی با آبهای جاری ) جایگاه های خنک سازی هسته ای از طریق یک چرخه واسطه به سیستم خنک سازی آب جاری مرتبط می شوند .
قسمت اولیه سیستم خنک سازی میانی که با آب جاری ( رودخانه ) کار می کند دوران فضای حقوقی ساختمان رآکتور و در نتیجه در منطقه حفاظت شده قرار دارد . برای جلوگیری از ورود آب رودخانه ، همچنین آب آلوده ، در صورت نشتی ، در منطقه تحت کنترل این کولر در یک فضای مجزا با دیوار های بسته نصب می شود . مهم است که خنک سازی بیشتر اجزای سیستمها ( مانند سیستم خنک سازی پسین یا پمپهای مربوطه ) حتی در شرایط اختلال سیستم از کار نیافتد . بنابراین همه سیستمهای موجود لازم ( چه اصلی و چه ذخیره ) و پمپهای مربوطه باید به سیستم برق اضطراری متصل باشند . چرخه خنک سازی میانی با آب سختی گیری شده پر می شود . برای جلوگیری از ورود نشتی آب رودخانه به چرخه خنک سازی اولیه ، فشارهای سیستمها اختلافهایی با هم دارند .
فشار چرخه اولیه از فشار چرخه خنک سازی میانی بیشتر است ، فشار چرخه میانی نیز از فشار نیز از فشار چرخه خنک سازی جانبی بیشتر است . اما برای این که از ورود نشتی پرتوزا به آب رودخانه جلوگیری شود ، باید چرخه های خنک سازی پیوسته از لحاظ پرتوزایی تحت مراقبت و کنترل باشند و در صورت لزوم ترمیم و بازسازی شوند .
4-5-8-3 تامین برق در نیروگاه های هسته ای : برق مصرفی نیروگاه هسته ای با توان برقی 1400 MW ، حدود 70 . . . 80 MW ( یعنی 5% کل توان خروجی نیروگاه است . توان کل نیروگاه را توان خالص نیروگاه گویند . با کسر کردن مقدار برق ذمصرفی خود نیروگاه را توان کل آن توان خروجی آن به شبکه برق به دست می آید . تقریبا همه اجزای سیستمهای برقی نیروگاه ، در ساختمان تابلوهای برقی به شینهای برقی مربوط به خود متصل اند و می توانند از آنجا تحت کنترل و مراقبت از جایگاه های فرمان ، راهبری شوند . به عنوان نمونه سیستمهای زیر از سیستمهایی هستند که باید برق آنها تامین شود :
پمپها و شیرها ،
– موجود در چرخه اولیه و ساختمان سیستمهای کمکی ،
– موجود درچرخه ثانویه ،
– موجود درچرخه های خنک سازی پسین و اضطراری ،
– موجود در سیستمهای تهویه ،
اتاق فرمان و سیستمهای راینه ای کنترل رآکتور ،
ساختمان تابلوهای برقی با
– کنتاکتورهای ولتاژ ضعیف و ولتاژمتوسط ،
– یکسو کننده های مبدلهای ولتاژ

مطلب مشابه :  عوامل فیزیکی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید