انحراف معیار

انحراف معیار

عمق زجاجیه
طول محور قدامی – خلفی چشم
فرضیات تحقیق :
با سونوگرافی می توان ساختارهای درونی چشم شتر تک کوهان را از نظر شکل واندازه و اکوژنسیته ارزیابی نمود. 
سئوالات تحقیق :
آیا با سونوگرافی می توان ساختارهای درونی چشم شتر تک کوهان را از نظر شکل واندازه و اکوژنسیته ارزیابی نمود؟
آیا یافته های طبیعی سونوگرافی چشم در چشم راست و چپ متفاوت است؟ 
آیا یافته های طبیعی سونوگرافی چشم در نر و ماده متفاوت است؟ 
روش تحقیق و پژوهش:
تعداد 20 نفر شتر تک کوهانه ( 10 ماده و 10 نر) بالغ با میانگین سنی 2 تا 3 سال با دامنه وزنی 400 تا 550 کیلوگرم که از نظر معاینات بالینی سالم هستند جهت انجام مطالعه انتخاب گشت. قبل از شروع کار ، تست های مختلف مرتبط با بینایی مثل: رفلکس تهدید و رفلکس تنگ شدن مردمک، جهت سالم بودن چشم انجام گرفت. محل انجام مطالعه کشتارگاه صنعتی نجف آباد میباشد. بلافاصله پس از ذبح شترها و جدا کردن سر آنها ، با استفاده از دستگاه سونوگرافی مدل SIUI CTS-900V ساخت کشور چین با پروب خطی و فرکانس 9-7 مگاهرتز ، اقدام به سونوگرافی چشم به روش دو بعدی با حالت گماری Sagittal در نمای استاندارد انجام گرفت و پس از گرفتن تصاویر پارامترهای مورد مطالعه اندازه گیری شد. بهترین حالت برای تهیه اسکن های استاندارد این است که اجسام مژگانی به صورت افقی قرنیه با یکدیگر باشند، همچنین کپسول قدامی عدسی و کپسول خلفی عدسی چشم هم کاملا به صورت قرینه با یکدیگر قرار گیرند. میانگین و انحراف معیار برای هر پارامتر محاسبه خواهد شد و پارامترها با روش Glm و برنامه آماری SAS 2000مورد ارزیابی آماری قرار گرفت.
فصل دوم
کلیات
2-1 نگاه اجمالی به شتر:
شتر جانوری است که از نظر تاکسونومی در رده پستانداران قرار داشته و دارای صفات و خصوصیات فیزیولوژیک خاص و متفاوت با سایر پستانداران میباشد. عده ای از دانشمندان شتر را جزء نشخوارکنندگان به شمار نمی آورند اما این حیوان دارای معده ای شبیه نشخوارکنندگان می باشد(7).
شتر و اهمیت آن:
شتر از زمانهای دور از لحاظ بارکشی، شخم زنی، سواری و در بعضی نواحی از لحاظ تولید گوشت، پشم و پوست، شیر و حتی کود حیوانی مورد استفاده قرار می گرفته است. علاوه بر اینکه شتر نسبت به سایر دامها (گوسفند و گاو) از نقطه نظر استفاده از مرتع و آب قانع تر است، با وجود این حتی گاهی از چند جهت دیگر مانند بارکشی، شخم زنی، سواری و حتی در تولید گوشت، پشم و پوست نیز با دامهای دیگر رقابت می نماید. به طور کلی شتر نقش عمده ای در بازرگانی، آبادانی و حمل کالاهای در راه های بیابانی و بی آب داشته که در همین مسیر ها در حال حاضر شهرهای فراوانی ساخته شده است(7).
شتر در مقایسه با دیگر جانوران مانند اسب از لحاظ خصوصیات آناتومی، فیزیولوژی و اکولوژی کاملا استثنایی بوده و نیاز بسیار کمی‌ به آب در مسافتهای طولانی‌ و شرایط سخت بیابان دارد. در ضمن شکل بدن این جانور، مناسب برای مناطق گرم و خشک است . بدن این جانور در قسمت بالای کمر، باریک و بنا براین در گرم‌ترین ساعت روز که آفتاب عمود می‌تابد، سطح کمی‌ از بدن آن در تماس با پرتو مستقیم خورشید قرار می‌گیرد. سازگاری این جانور با محیط زیستش به نحوی است که حفظ و تعادل مایع در بدن در هماهنگی‌ کامل با یکدیگر یاخته‌ها در شرایط سخت خشکی می‌باشد، آنچه نبود آن در دیگر حیوانات باعث مرگشان در همان شرایط میگردد. شتر با دارا بودن چنین صفت فیزیولوژی خاص، مناسبترین پستاندار اهلی برای استفاده در شرایط آب و هوای بد است. از این رو در جهانی‌ که ذخایر انرژی در حال کاهش است، شتر به عنوان یک منبع مهم شیر، گوشت، پشم و پوست باید نقش مهمتر از آنچه تا کنون د جهان دارد داشته باشد(7).
مبدا و منشا شتر
تاریخ حیات اجداد شتر تقریبا ۶۰ تا ۵۰ میلیون سال قبل یعنی‌ دوره یترشیاری (در دوره ی سوم زمین شناسی‌) می‌رسد. آنها در اواخر در ائوسن در آمریکای شمالی، گروهی گسترده را تشکیل می دادند که شامل ۸ خانواده مختلف میشد. ولی‌ ۶خانواده آنها در اواسط دوره میوسن از بین رفتند. تنها خانواده جدید شتر سانان ، دو جنس شتر و لاما هستند در اصل جدّ آنها به اندازه یک خرگوش بود. اجداد لاما ( اوچنیا) به آمریکای جنوبی مهاجرت کردند و به عنوان شترهای دنیای جدید به زندگی ‌ادامه دادند. کشف اسکلت شترهای اوتیلوپوس ردی، پوئبرو تریوم ویلسونی و اسکلت شتر پوئبروتریوم – لابیاتم از دوره اولیگوسن در آمریکای شمالی و اسکلت اکسی دکتیلوس لونگیبسن از دوره میسون باز در آمریکای شمالی ثابت می نماید که منشأ اصلی‌ شتر در شمال آمریکا بوده و از آنجا تقریبا در اواخر دوره پلی‌ اوسن و اوایل در پلایستوسن به آسیا راه یافته اند. پاراکملوس گیاگس، شتر در پلیستسن را جدّ مستقیم شتر دو کوهان میدانند. فسیل‌های ماقبل تاریخ شتر کملوس سیل ولنسیس در طبقات زیرین در پلایستوسن در شمال هندوستان یافت شده اند. از فسیل‌ها چنین استنباط میشود که آنها برعکس پاراکملوس گیاگس (شتر آمریکای شمالی)خویشاوندی نزدیک با شتر امروزی ندارند(9).
این سوال که آیا شتر‌های جمز و شترهای باختری نسل‌های از این گونه هستند، مدت زیادی مورد بحث بوده است. تئوری مطرح آن این است که شتر جمز و شتر باختری برخاسته از یک جدّ مشترکند. شتر یک کوهان در زمان جنینی دارای دو کوهان می‌باشد که قبل از تولد بوسیله توده ای از بافت پیوندی به صورت یک کوهان در می آید و این موضوع این تئوری را تقویت می‌کند که شتر کهن موتاسیونی از شتر دو کوهان است. اما متاسفانه هنوز دلیلی‌ قانع کننده برای این ادعا موجود نیست.
نگاره2-1- شتر تک کوهانه

Share