انجمن روانپزشکی آمریکا

انجمن روانپزشکی آمریکا

انجمن روانپزشکی آمریکا ۱۴ ویژگی را به عنوان نشانه های اختلال بیش فعالی برشمرده است. حداقل باید هشت مورد از این ویژگی ها به مدت حداقل شش ماه در کودک مشاهده شود تا به طور قطعی وجود اختلال مذکور مورد تأیید قرار گیرد.
۱ـ تکان خوردن در سرجا و در اغلب موارد بازی با دست و پا
۲ـ بی تابی کردن و بی قراری در مواجهه با محرک های بیرونی
۴ـ پاسخگویی به سؤالات، قبل از کامل شدن آنها
۵ـ عدم رعایت نوبت در جریان بازی، یا موقعیت های گروهی
۶ـ به پایان نرساندن کارهای خواسته شده و پیروی نکردن از دستورالعمل
۷ـ توجه نکردن به درست انجام دادن تکالیف و بازی
۸ـ ناتمام رها کردن یک فعالیت و پرداختن به فعالیت دیگر
۹ـ نداشتن آرامش هنگام بازی در اکثر اوقات
۱۰ـ صحبت کردن بیش از اندازه
۱۱ـ قطع صحبت یا فعالیت دیگران در اغلب موارد
۱۲ـ گوش نکردن به صحبت های دیگران
۱۳ـ گم کردن وسایل و ملزومات مورد استفاده در مدرسه
۱۴ـ پرداختن به امور فیزیکی خطرناک بدون در نظر گرفتن عواقب آن
علت های عمده ایجاد اختلال بیش فعالی و نقص توجه:
علت های ایجاد اختلال بیش فعالی و کم توجهی هنوز به طور قطعی مشخص نیست اما عوامل ژنتیک، عوامل عصب شناختی و عصبی ـ شیمیایی، سم های محیطی، عوامل مربوط به تغذیه، عوامل روانشناختی (تعامل طبیعت ـ تربیت) و نوع رفتار والدین از جمله علل احتمالی این اختلال است.
چگونه کودک بیش فعال را از بازیگوش تشخیص دهیم؟
مطب شلوغ است. تمام صندلی ها پر از بیمار است اما آنچه جلب توجه می کند کودکی است که دورتادور صندلی ها می چرخد، پای مریض ها را لگد می کند، به بعضی ها مشت می زند و به پدرش هم بد و بیراه می گوید که چرا او را اینجا آورده و به پارک نبرده است.
مطب شلوغ است. تمام صندلی ها پر از بیمار است اما آنچه جلب توجه می کند کودکی است که دورتادور صندلی ها می چرخد، پای مریض ها را لگد می کند، به بعضی ها مشت می زند و به پدرش هم بد و بیراه می گوید که چرا او را اینجا آورده و به پارک نبرده است. زمانی که پزشک وارد مطب می شود در یک نگاه وضعیت را می سنجد به کودک اشاره می کند و به منشی اش می گوید: اول این مریض را می بینم و بعد به اتاقش می رود.
گویی او به تجربه می داند که اگر این کودک چند دقیقه دیگر با اعصاب دیگران بازی کند، نظم مطب را به هم می ریزد و…
اختلال بیش فعالی توام با نقص توجه (ADHD) یکی از اختلالات شایع روانی در کودکان ونوجوانان است.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره اختلال بیش فعالی در کودکان به خبرنگار ما می گوید: ADHD، یکی از مشکلات شایع روانی است که امکان ابتلا به آن در پسران بیش از دختران است و در فرزندان اول خانواده هم بیشتر دیده می شود.
دکتر آخوندزاده درباره درصد کودکان ونوجوانان مبتلا به این بیماری در ایران و جهان می گوید: آمار کودکان و نوجوانان مبتلا به ADHD در ایران و اروپا ۳ تا ۵ درصد است اما به دلیل تفاوت معیارهای تشخیصی، در آمریکا تا میزان ۱۰ درصد هم گزارش شده است.
وی درباره تفاوت معیارهای تشخیصی این بیماری در فرهنگها می گوید: در فرهنگ کشور ما خیلی اوقات فعالیت زیاد کودک، یک شاخص مثبت است، در حالی که شاید در فرهنگ سایر کشورها اینطور نباشد.
دکتر آخوندزاده درباره علائم ADHD یا «اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه» می گوید: در افراد مبتلا به این اختلال تحرک زیاد و بیقراری مشاهده می شود. فرد عصبانیت های زیاد و یا بی مورد دارد، دچار عدم تمرکز است و پرش افکار دارد و دچار افت تحصیلی می شود، فرد اختلالات رفتاری دارد و ممکن است رفتارهای پرخاشگرانه ای در رابطه با بقیه کودکان و یا معلمین و خانواده از خود نشان بدهد.
این اشخاص خواب منظمی ندارند و دچار مشکلات خواب و کابوس می شوند.
این استاد دانشگاه درباره مرز تشخیص این کودکان با بچه های بازیگوش که طبیعی هستند می گوید: در کودکان سالم و بازیگوش، فعالیت زیاد باعث کاهش بازده کودک نمی شود به عبارت دیگر کودک در کنار فعالیت زیاد جسمی، در تحصیل و روابط اجتماعی خود، فرد موفقی است، اما در کودکان مبتلا به ADHDدر کنار فعالیت زیاد، اختلالات رفتاری و اختلال تحصیلی دیده می شود. بنابراین در واقع مرز تشخیص برای این کودکان ایجاد اختلال در عملکردهاست نه میزان فعالیت آنها. دکتر آخوندزاده درباره علت بیش فعالی کودکان می گوید: در بروز این عارضه عوامل ژنتیک دخالت دارد. آنچه که در این باره کاملا مشخص شده اختلالات بیولوژیکی است که در میانجی های شیمیایی مغز این افراد وجود دارد.

Share