سبز اندیشان امروز

انتقال اطلاعات

متن آشکار:
پیام و اطلاعات را در حالت اصلی و قبل از تبدیل شدن به حالت رمز، متن آشکار یا اختصاراً پیام می‌نامند. در این حالت اطلاعات توسط انسان قابل فهم است.
متن رمز:
به پیام و اطلاعات بعد از درآمدن به حالت رمز، گفته می‌شود. این نوع از پیام یا اطلاعات توسط انسان قابل فهم نیست.
رمزگذاری (رمز کردن):
عملیاتی است که با استفاده از کلید رمز، پیام آشکار را به متن رمز تبدیل می‌کند.
رمزگشایی (بازکردن رمز):
برگرداندن اطلاعات رمز شده به حالت اولیه و قابل خواندن را رمز گشایی می نامند، بعبارت دیگر رمزگشایی عملیاتی است که با استفاده از کلید رمز، پیام رمز شده را به پیام اصلی باز می‌گرداند. از نظر ریاضی، این الگوریتم عکس الگوریتم رمز کردن یا رمزنگاری است.
کلید رمز:
اطلاعاتی است غالبا عددی، که به عنوان پارامتر ورودی به الگوریتم رمز داده می‌شود و عملیات رمزگذاری و رمزگشایی با استفاده از آن انجام می‌گیرد. انواع مختلفی از کلیدهای رمز در رمزنگاری تعریف و استفاده می‌شود.
الگوریتم:
واژه الگوریتم از نام ریاضیدان و ستاره‌شناس و جغرافیدان نامی ایرانی، ابوجعفر محمد بن موسی خوارزمی (الخوارزمی)، گرفته شده است. رساله‌ای که خوارزمی در قرن ۹ میلادی به عربی نگاشته بود، در قرن ۱۲ به لاتین با نام “Algoritmi de numero Indorum” ترجمه شد؛ یعنی ” «الگوریتمی» در مورد اعداد هندی”، که «الگوریتمی» نام الخوارزمی بود که مترجم در تبدیل به لاتین نام وی را جلوی نام اصلی کتاب (در مورد اعداد هندی) آورده بود. در قرن ۱۳ میلادی واژه الگوریسموسalgorismus”” به معنای «سیستم شمارش دهدهی» (یعنی اعداد ۱ تا ۹ به علاوه صفر، و نیز مفهوم اعشار) بود؛ در قرن ۱۹ این کلمه در فرانسوی به algorithme”” تغییر شکل پیدا کرد، البته معنایش ثابت ماند. طولی نکشید که این کلمه به شکل algorithm”” وارد زبان انگلیسی شد؛ ولی فقط در اواخر قرن ۱۹ میلادی بود که معنای عام‌تر امروزی‌اش را یافت، و به «هر مجموعه قواعدی برای انجام یک رویه محاسباتی یا روال رایانه‌ای به کار رود» الگوریتم گفته شد.
الگوریتم مجموعه‌ای متناهی از دستورالعمل‌ها است، که به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند و مسئله‌ای را حل می‌کنند. به عبارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مسئله است. شیوه محاسبه معدل در مدرسه، یکی از نمونه‌های الگوریتم است.
2-3-1 الگوریتم های رمزنگاری
طراحی الگوریتمهای رمزنگاری مقوله‌ای برای متخصصان ریاضی است. طراحان سیستمهایی که در آنها از رمزنگاری استفاده می‌شود، باید از نقاط قوت و ضعف الگوریتمهای موجود مطلع باشند و برای تعیین الگوریتم مناسب قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند. اگرچه رمزنگاری از اولین کارهای شانون (Shannon) در اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ بشدت پیشرفت کرده است، اما کشف رمز نیز پابه‌پای رمزنگاری به پیش آمده است و الگوریتمهای کمی هنوز با گذشت زمان ارزش خود را حفظ کرده‌اند. بنابراین تعداد الگوریتمهای استفاده شده در سیستمهای کامپیوتری عملی و در سیستمهای برپایه کارت هوشمند بسیار اندک هستند. الگوریتم های رمزنگاری خود به دو دسته تقسیم می شوند: الگوریتم های متقارن (سی متریک) و الگوریتم های نامتقارن (اسی متریک).
الف- الگوریتم متقارن
روش متقارن در این روش هر دو طرفی که قصد رد و بدل اطلاعات را دارند از یک کلید مشترک برای رمزگذاری و نیز بازگشایی رمز استفاده می‌‌کنند.در این حالت، بازگشایی و رمزگذاری اطلاعات دو فرآیند معکوس یکدیگر می‌‌باشند. بنابراین یک الگوریتم متقارن از یک کلید هم برای رمزنگاری و هم برای رمزگشایی استفاده می‌کند. بیشترین شکل استفاده از رمزنگاری که در کارتهای هوشمند و البته در بیشتر سیستمهای امنیت اطلاعات وجود دارد Data Encryption Algorithm یا DEA است که بیشتر بعنوان DES‌ یا Data Encryption Standard شناخته می‌شود. DES یک محصول دولت ایالات متحده است که امروزه بطور وسیعی بعنوان یک استاندارد بین‌المللی شناخته ‌می‌شود و مشهورترین نوع از الگوریتم متقارن است که مورد استفاده قرار می گیرد. بلوکهای ۶۴ بیتی دیتا توسط یک کلید تنها که معمولا ۵۶ بیت طول دارد، رمزنگاری و رمزگشایی می‌شوند. DES‌ از نظر محاسباتی ساده است و به راحتی می‌تواند توسط پردازنده‌های کند (بخصوص آنهایی که در کارتهای هوشمند وجود دارند) انجام گیرد. این روش بستگی به مخفی‌بودن کلید دارد. بنابراین برای استفاده در دو موقعیت مناسب است: الف) هنگامی که کلیدها می‌توانند به یک روش قابل اعتماد و امن توزیع و ذخیره شوند. ب) جایی که کلید بین دو سیستم مبادله می‌شوند که قبلا هویت یکدیگر را تایید کرده‌اند عمر کلیدها بیشتر از مدت تراکنش طول نمی‌کشد. رمزنگاری DES عموما برای حفاظت دیتا از شنود در طول انتقال استفاده می‌شود.
دو عیب اساسی این روش:
مشکل اصلی این روش این است که :
کلید مربوط به رمزگذاری و رمز گشایی باید بین دو طرف به اشتراک گذاشته شود. اکنون که برای رمزگذاری و رمزگشایی یک پیام فقط از یک کلید استفاده می کنند، این سوال پیش می‌‌آید که دو طرف چگونه می‌‌توانند این کلید را به طور امن بین یکدیگر رد و بدل کنند؟ انتقال به صورت فیزیکی تا حدی امن می‌‌باشد اما در انتقال آن در اینترنت به هیچ وجه درست نمی‌باشد.این نوع سیستم ها را سیستم های الگوریتم متقارن یا ” تک کلیدی ” مینامیم. به دلیل ویژگی ذاتی تقارن کلید رمزنگاری و رمزگشایی، مراقبت و جلوگیری از افشای این سیستم ها یا تلاش در جهت امن ساختن آنها ضروری است بنحویکه این مراقبت دربرگیرنده ” جلوگیری از استراق سمع ” و ” ممانعت از دستکاری اطلاعات ” باشد. بنابراین ایراد این روش در همین مرحله تبادل کلید بروز می کند. زیرا رهگیری کلید در این مرحله به معنای آن است که پیام رمزشده ی بعدی نیز توسط شخص ثالث قابل خواندن است.
دومین ایراد اصلی این روش، اتکای آن به کلید مشترک است که در عین حال باید میان طرفین محرمانه بماند. اصولا جمع بین مشترک بودن و محرمانه ماندن بسیار دشوار است و همواره در معرض خطرات امنیتی قرار دارد. شاید وجود چنین اشکالاتی بود که باعث شد روش دیگری برای رمزنگاری ایمن ابداع گردد که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.
ب – الگوریتم کلید نامتقارن
در ابتدا رمزنگاری کلید نامتقارن، با هدف حل مشکل انتقال کلید در روش متقارن ابداع گردید و در قالب پروتکل تبادل کلید دیفی-هلمن پیشنهاد شد. در این نوع از رمزنگاری، به جای یک کلید مشترک، از یک زوج کلید به نام‌های کلید عمومی و کلید خصوصی  استفاده می‌شود. کلید خصوصی تنها در اختیار دارنده آن قرار دارد و امنیت رمزنگاری به محرمانه بودن کلید خصوصی بستگی دارد. کلید عمومی در اختیار کلیه کسانی که با دارنده آن در ارتباط هستند قرار داده می‌شود. این دو کلید به لحاظ فنی مکمل و در عین حال متناظر با یکدیگر هستند؛ به این معنا که اگر پیامی با کلید عمومی رمزنگاری شود، رمزگشایی آن تنها با کلید خصوصی مرتبط با آن امکانپذیر است و برعکس، در صورت رمزنگاری پیام با کلید خصوصی، رمزگشایی صرفا با کلید عمومی آن ممکن است. بنابراین این دو کلید در عین حال که با هم متفاوت هستند، تکمیل کننده ی یکدیگر نیز هستند. عموما از کلید عمومی برای رمزگذاری اطلاعات استفاده می‌شود. طرفی که قصد انتقال اطلاعات را به صورت رمزگذاری شده دارد اطلاعات را رمزگذاری کرده و برای طرفی که مالک این جفت کلید است ارسال می کند. مالک کلید، کلید خصوصی را پیش خود به صورت محرمانه حفظ می‌‌کند. در این دسته، کلید های رمزنگاری و رمزگشایی متمایزند و یا اینکه چنان رابطه پیچیده ای بین آنها حکم فرماست که کشف کلید رمزگشایی با در اختیار داشتن کلید رمزنگاری، عملا ناممکن است، به عبارت بهتر می توان گفت دو کلید عمومی و خصوصی با یکدیگر متفاوت هستند و با استفاده از روابط خاص ریاضی محاسبه می‌گردند. رابطه ریاضی بین این دو کلید به گونه‌ای است که کشف کلید خصوصی با در اختیار داشتن کلید عمومی، عملاً ناممکن است.
مطابق منابع رمزنگاری سیستمهای کلید نامتقارن از کلیدهای مختلفی برای رمزنگاری و رمزگشایی استفاده می‌کنند. سیستمها اجازه می‌دهند که یک جزء (کلید عمومی یا public key) منتشر شود در حالیکه جزء دیگری (کلید اختصاصی یا private key) توسط صاحبش حفظ شود. فرستنده پیام، متن را با کلید عمومی گیرنده کد می‌کند و گیرنده آن را با کلید اختصاصی خودش رمزگشایی میکند. بعبارتی تنها با کلید اختصاصی گیرنده می‌توان متن کد شده را به متن اولیه صحیح تبدیل کرد. یعنی حتی فرستنده نیز اگرچه از محتوای اصلی پیام مطلع است اما نمی‌تواند از متن کدشده به متن اصلی دست یابد، بنابراین پیام کدشده برای هرگیرنده‌ای بجز گیرنده مورد نظر فرستنده بی‌معنی خواهد بود. معمولترین سیستم نامتقارن بعنوان RSA‌ شناخته می‌شود. هرچند که چندین طرح دیگر نیز وجود دارد.
این نوع رمزنگاری را با یک مثال توضیح می دهیم. فرض کنید دو نفر به نام های محمد و مسعود قصد برقراری یک ارتباط رایانه ای امن را دارند. در سامانه رمز نگاری کلید عمومی، برای این که محمد پیامی را به مسعود ارسال کند، می تواند پیام را با کلید عمومی مسعود(گیرنده) رمزنگاری کرده، آن را ارسال نماید. مسعود نیز می تواند پیام را با استفاده از کلید خصوصی سری خود، رمزگشایی کند. هیچکس در سراسر جهان قادر به خواندن این پیام نیست، مگر اینکه کلید خصوصی مسعود را در اختیار داشته باشد. به همین ترتیب نیز مسعود نیز می تواند پیامی را به محمد ارسال کند که با کلید عمومی محمد رمزنگاری شده است که تنها محمد یا هر شخصی که کلید خصوصی او را در اختیار دارد می تواند پیام را رمزگشایی کرده و بخواند.
2-3-2 نحوه کار امضای دیجیتال
همانطور که بیان گردید، برای اینکه هویت فرستنده سند تایید شود و نیز برای اطمینان از اینکه سند در طول مدت انتقال و رسیدن به گیرنده دستکاری نشده است از امضای دیجیتالی استفاده می‌‌شود.

                                                    .