انتخاب همسر

انتخاب همسر

زنان صاحب نفوذ و تاثیرند.
آنان تمایل به مفعول بودن، دارند.
زن ها به تدریج خواسته ها و هدف هایشان را به شکل غیر مستقیم مطرح می کنند و آن زمانی است که دیگر قدرت تحمل و از خودگذشتگی را نداشته باشند.
زنان مشتاق محبت کردن به همسر و عشق ورزیدن به فرزندان هستند.
آن ها علاقه به اطاعت از همسردارند، دخترکان فعال و برتر به مردانی عشق می ورزند که آنان را به اطاعت وادار نمایند و مجبور گردند تسلیم اراده قوی آن ها بشوند.علاقه به فرمانبردای زنان از مردان در طول تاریخ به چشم می خورد.
برای زن ها بسیار مهم است که حالت خاص و شاخص برای همسرشان داشته باشند.
زن ها می خواهند به آن ها احترام گذاشته شود.
آن ها به طرح احساسات می پردازدبدین روی هدف شان از صحبت کردن طرح مکنونات قلبی و راهی برای صمیمی شدن است. آن ها در احساسات پایدارندو خود نیز به احساسات دیگران توجه دارند.
زن ها به همدلی نیاز دارند و مردها به راه حل.
آن ها نیازمند عشق و محبت هستند.
آن ها علاقمند به طنازی و دلربایی و نیازمند وصف شدن، هستند. بدین روی ییامبر اسلام صلی الله علیه و آله زن را گلی خوشبو« هی ریحانه» نامید.
زنان نیاز به نوازش،درک شدنو توجه دارند.بدین روی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دختر را نسبت به پسر در اهداء هدیه مقدم می دارند «ساووا بینَ اولادِکم فی العطیّه، فلو کنت مفضّلا احداً لفضّلتُ النِّساء»
زن صلح جوی و آرام و مرد مبارزه جو و خشن است.
احساسات مادری از کودکی در زن نمایان می شود.
زن ها به توجه و احترام محتاجند و مردها به پذیرش، قدردانی و اعتماد نیاز دارند.پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ابراز محبت خویش، دخترش فاطمه سلام الله علیها را بسیار می بوسید.
زنان نیازمند استقلال فکری هستند. بدین روی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مهم ترین مرحله زندگی که انتخاب همسر است، از دختر گرامی خود نظر خواهی نمود و ازدواج به اجبار را نهی فرمود.
نوع ادراک زن با ادراک مرد متفاوت است. در بعضی موارد ادراک زن دقیق تر و حساس تر و ادراک مرد عمیق تر و صریح تر است.
واکنش، طرز رفتار و برخورد مردها مانند واکنش و طرز برخورد زن ها نیست. به عنوان مثال زن ها وقتی در شرایط فشار عصبی قرار می گیرند بیشتر به دیگران به خصوص عزیزانشان توجه می کنند در صورتی که مردان به شدت متمرکز می شوند و در اثر این رفتار خودمحور به نظر می آیند. به عبارت دیگر وقتی مردی با دشواری شغلی مواجه می شود به نظر می رسد که فراموش می کند خانه و خانواده ای دارد و تمام فکرش متوجه حل مسأله می شود اما زن در چنین شرایطی توجهش به پیشامد کمتر معطوف می شود و فکر عدم رسیدگی به خانواده را در ذهن می پرورد و دچار ناراحتی می شود. مرد در این شرایط نیاز به فرصتی جهت خلوت کردن با خود دارد و زن نیازمند صحبت با دیگری است او در این زمان محتاج توجه و درک از سوی مقابل است.
نشانه استرس در زن ها شدت در احساسات و فرسودگی است و در مردها گوشه گیری و سکوت است.
زنان در کسب مهارت ها با مردان تفاوت دارند. پژوهشهای گوناگونی در باره شیوه پیشرفت مهارت های گوناگون انجام شده است. این پژوهشها نشان می دهند که تمامی کودکان، برای تسلط بر مهارتهای گوناگون مراحل مشابهی را می گذرانند ولی اختلافات اندکی در بین جنس مذکر و مؤنث وجود دارد که به عنوان نمونه می توان موارد زیر را نام برد:
26-1: دختران به دلیل نرمش بیشتر و هماهنگی بیشتر ماهیچه ها، زودتر و بهتر از پسران در لباس پوشیدن مهارت می یابند.
26-2: دختران معمولاً در گرفتن توپ مهارت بیشتری از پسران نشان می دهند.

Share