امنیت در تجارت الکترونیک

امنیت در تجارت الکترونیک

1-بیان موضوع:
جرایم رایانه ای شامل قلمرووسیعی است که هنوز مرزهای آن به راحتی قابل تعریف نمی باشد ولی در قوانین داخلی ایران تا حد زیادی این قوانین مشخص شده است. اما هدف از این تحقیق سعی در بررسی دقیق تر و رفع ابهام از برخی از جرایم رایانه ای با توجه به حساس بودن آن می پردازیم.
2-اهمیت موضوع:
قانون جرایم رایانه‌ای در ایران دارای نواقصی است از جمله اینکه جرایم رایانه‌ای به شکل مشخص قابل تفکیک نیستند گرفتن اینکه رایانه و سخت افزار ابزار وقوع جرایم رایانه‌ای هستند اما در این قوانین تنها دو شکل از انواع ضمانت اجرا و مجازات وجود دارد. لذا باید قوانین و مقررات به گونه ای باشد که مورد توافق جوامع داخلی و حقوقی کیفری باشد. اینکه قوانین موجود قابلیت مقابله با جرایم اینترنتی را ندارد و چهار چوب امنیت و بخشی از آن هنوز در مراحل ابتدایی است علی الخصوص در ایران دارای کاستی هایی است اگر چه اکنون مشکل ساز نیستند اما با روند کنونی افزایش استفاده از شبکه و گسترش ابعاد کاربردی آن باید برای شرایط آینده آمادگی و برنامه ریزی کرد.
3-هدف تحقیق:
هدف اصلی این تحقیق، معرفی انواع جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، راههای مقابله با آن و تحلیل کاستی‌های آن در ابعاد عام و کلی در جهان و ایران است. و همینطور آشنایی درست خواننده با قوانین جرایم رایانه‌ای و امکان استنباط و تشخیص تخلفات و جرایم رایانه‌ای به صورت اعم و آشنایی با حقوق حاکم بر محیط مجازی به صورت اخص و همچنین کسب توانایی استنباط منظور قانون گذار از شکل این قانون است.
4-سوالات اصلی تحقیق
1-مسئولیت اشخاص حقوقی و حقیقی در جرایم رایانه‌ای در قانون داخلی چیست؟
2- امنیت در تجارت الکترونیک چگونه است؟
3- راههکاری پیشگیرانه در فضای مجازی به چه نحوی می‌تواند باشد؟
5-فرضیه‌های تحقیق
1-در قانون که در سال 1388 به تصویب رسید با بررسی فصل ششم آن می‌توان گفت که زوایای گوناگون مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی که هدف این کار تحقیقی است به گونه‌ای تخصصی‌تر مورد توجه قرار خواهند گرفت.
2-با توجه به اینکه دسترسی به اینترنت بسیار ساده است در محیط مجازی خطراتی هر دو طرف تجارت را تهدید می کند. لذا بابکارگیری سیستم های امنیتی و سپردن امر به متخصصین می‌توان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
3- با توجه به فضای مجازی راه های پیشگیری می‌بایست قبل از ارتکاب جرم بررسی شود.
6-پیشینه تحقیق
بدیهی است که مباحث حقوقی سابقه طولانی دارد. با شیوع استفاده از رایانه در زندگی شخصی و روابط اداری، بزهکاری و تخلف در استفاده از رایانه نیز واقعه ای اجتناب ناپذیر است. آنچه امروزه تحت عنوان جرایم رایانه‌ای نام برده می‎‌شود، مجموعه‌ای از همین تخلفات و بزهکاری‌هاست که از طریق رایانه اتفاق می‌افتد و مصادیق متعددی از ان نیز در ذهن ما نقش بسته است.( در خصوص حقوق کیفری در جرایم رایانه‌ای بحث‌های مختلفی صورت گرفته است که عمدتاً موضوعات خاص مطرح شده است. اما در مورد جرایم خاص که نیازمند بررسی قضایی کامپیوتری می باشد عناوین حقوقی در مورد این جرایم خاص و حمایت کیفری از آنان به وضوح روئیت نشده است.
7-روش تحقیق
از روش کتابخانه‌ای است و در این روش با مراجعه به اینترنت و کتب حقوقی و مطالعات حقوقی و رایانه‌ای سعی در بررسی موضوع از جهت جرم شناسی و حقوق جزای عمومی واختصاصی داشته و مسائل نظری حقوقی و مقررات در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
8-ساختار تحقیق
در این تحقیق سعی شده است تا نحوه ارائه مطلب منطبق بر قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مجازات ایران باشد که در دو فصل بیان می شود که مقدمه، آغازگر این تحقیق می‌باشد.
فصل اول، شامل تعاریف و کلیات می باشد که سعی بر این است که با تعریف سیستم رایانه‌ای، مخابراتی و رایانه‌ای آن را شناخته و سپس مطالب گسترده تری را بیان کنیم که در سه مبحث جرایم و مجازاتها که شامل دسترسی غیر مجاز، شنود و دریافت غیر مجاز، جاسوس رایانه‌ای، جعل رایانه‌ای، تخریب و اختلال در عملکرد، ممانعت از دستیابی و کلاهبرداری و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است و اینکه قانون گذار چه مجازاتهایی برای چنین جرائمی مد نظر قرار داده است و هم چنین در مبحث دوم به سایر جرایم از این قبیل و همینطور در مبحث سوم آن، مسئولیت کیفری که برای اشخاص حقوقی در جرم رایانه‌ای وجود دارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل دوم این تحقیق نیز که شامل سه مبحث می‌باشد اول به تجارت الکترونیک، تاریخچه و تعریف و مزایاو معایب، محدودیتها و روشهای تامین امنیت پرداخته و نیز در مبحث دوم به آیین دادرسی و صلاحیتهای مراجع و هم چنین در مبحث سوم به نگهداری و تفتیش و استناد‌پذیر داده ها پرداخته و مورد بررسی قرار خواهیم داد.
و در پایان هم به نتیجه گیری و بیان آن می پردازیم.
فصل اول : تعاریف
ماده 1ـ دراین قانون اصطلاحات درمعانی ذیل بکار رفته اند :

Share