رشته حقوق

امضای الکترونیکی

دانلود پایان نامه

آیا وسایلی برای امضا کننده وجود دارد تا مطابق بند (ب) ماده 8 این قانون اعلام اخطار کند.
آیا خدمات ابطال (گواهی) به موقع ارائه شده است.
ه- در جایی که خدماتی به موجب بند فرعی (د) (5) ارائه می گردد، طرق یا وسایلی برای امضا کننده فراهم آورد تا مطابق ماده 8 بند 1 (ب) این قانون، اعلام اخطار نماید و وقتی خدماتی به موجب بند (د) (6) ارائه می شود، قابل دسترس بودن خدمات ابطال به موقع گواهی را تضمین نماید.
ی- از سامانه، رویه و نیروی انسانی مطمئن در ارائه خدماتش استفاده کند.
ارائه دهنده خدمات گواهی، متحمل عواقب حقوقی مسئولیت ناشی از خودداری از تحقق الزامات بند 1 خواهد شد».
3-2-3 ایالات متحده آمریکا
در آمریکا، مرجع صدور گواهی نهادی است که گواهی های الکترونیکی را برای متقاضیان آنها صادر می کند. این گواهی ها شامل کلید عمومی متقاض و مشخصات متقاضی و مرکز صادر کننده گواهی است. در واقع این گواهی هویت دارنده آن را با کلید عمومی مزبور پیوند می زند. این مرکز به صورت مستمر بر گواهی های صادر شده نظارت دارد و به محض خدشه دار شدن هویت دارنده آنها با انقضای مدت گواهی مزبور، برای لغو اعتبار آنها اقدام کرده و آنها را در فهرست گواهی های باطل شده قرار می دهد.
مراجع گواهی دارای سلسله مراتبی هستند که در راس آن مرکز گواهی ریشه قرار دارد. این مرکز وظیفه تصدیق مراجع گواهی فرعی تر و پایین تر از خود و صدور گواهی برای مراکز صدور گواهی میانی را بر عهده دارد.
در آمریکا هر ایالت دارای یک مرکز ریشه فعال است. با وجود این، به دلیل ایجاد اعتماد ملی، این مراکز به یکدیگر مرتبط و با یک قانون و نظارت ملی رهبری می شوند. پس از مراکز گواهی ریشه، مراکز صدور گواهی میانی قرار دارند، وظیفه این مراکز، صدور گواهی برای متقاضیانی است که هویت آنها مورد تایید دفاتر ثبت نام قرار گرفته است. به عبارت دیگر آنها به تایید این می پردازند که دارنده کلید عمومی همان دارنده کلید خصوصی است و تحریف یا تغییری در آن رخ نداده است.
این سلسله مراتب به طرف های اعتماد کننده، این اطمینان را می دهد که تصدیق گواهی توسط مرحع معتبری صورت گرفته و به این ترتیب مانع از تشکیل مراجعی می شود که به راحتی و به نحو غیر قانونی خود را به عنوان مراجع مجاز معرفی کرده و اعتماد میان طرفین را مخدوش می کنند.
مراجع گواهی که با درخواست مشتریان مواجه می شوند، از هویت آنها آگاه نیستند و نیازمند شخص مطمئنی هستند که هویت آنها را تایید کند و به عنوان رابطی میان مرجع گواهی و مشتریان عمل کند. این وظیفه ای که دفتر ثبت نام برعهده دارد. به این ترتیب، دفتر ثبت نام، اطلاعات لازم را در اختیار مرجع گواهی قرار می دهد تا آن مرجع بتواند خدمات خود را به مشتریان ارائه دهد.
دفتر ثبت نام که مسئول شناسایی و تصدیق شخص پیش از صدور گواهی است. وظایف اداری مربوط به ثبت نام، مشخصات و اظهارات متقاضیان را برعهده دارد و تایید می کند که شخص متقاضی شرایط لازم را برای دریافت گواهی دارد.
مراجعه متقاضی به دفتر ثبت نام، جنبه فیزیکی و مادی دارد، زیرا دفتر ثبت نام برای احراز مواردی چون اهلیت و هویت شخص، باید از نزدیک وضعیت او را مورد بررسی قرار دهد.
در ایالات متحده، مراجع صدور گواهی الکترونیکی باید مسایل مسایل زیر را برای ایجاد اطمینان برای دایره صدور مجوز رعایت کنند:
کارکنانی را استخدام کنند که سوءسابقه کیفری در رابطه با جنایات، کلاهبرداری، شهادت دروغ و تدلیس نداشته باشند.
کارکنانی را استخدام کنند که تجربه و اطلاعات کافی در زمینه های مرتبط با کا این دفاتر داشته باشند.
باید یک وثیقه مناسب بسپارند، مگر اینکه یک مرجع دولتی باشند.
باید دارای یک سیستم امن شامل رویه های مطمئن برای کنترل استفاده از کلیدهای خصوصی آن مرکز باشند.
باید دلایل کافی که نشان دهنده وجود سرمایه کافی نزد آنها برای انجام کسب و کار به عنوان مرجع گواهی است را اداره نمایند.
باید یک دفتر یا نمایندگی در ایالتی که می خواهند در آن به انجام فعالیت بپردازند، تاسیس کرده باشند.
باید کلیه مقرراتی را که از جانب مقامات صالح ایالتی مقرر می گردد را رعایت کنند.
باید از سیستم های امن برای صدور، تعلیق یا ابطال گواهی های صادره توسط خود و همچنین اطلاع رسانی این مسایل در اختیار داشته باشند.
باید کلیه دستورالعمل های خود و همچنین کلیه مسایل و اطلاعات مربوط به گواهی ها را به اطلاع عموم برسانند.
مشابه همین استانداردها در مواد 9 و 10 قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال نیز وجود دارد و در بسیاری از کشورهای نیز اعمال می شود.
در مورد محوه صدور گواهی های الکترونیکی در آمریکا، باید گفت که به طور معمول مراجع صدور گواهی، ساز و کاری برای احراز هویت اشخاص ندارند. به این ترتیب آنها باید به اطلاعاتی که دفاتر ثبت نام در اختیار آنها می گذارند، اکتفا کنند. بنابراین نقش دفاتر ثبت نام برای صدور گواهی ها بررسی هویت اشخاص و صلاحیت آنهاست. در واقع آنها با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند بررسی می کنند چه کسی می تواند گواهی دریافت کند و چه کسی نمی تواند.
احراز هویت اشخاص از طریق اسنادی انجام می گیرد که از جانب متقاضی صدور گواهی الکترونیکی در اختیار دفاتر ثبت نام قرار گرفته است. منتها نوع مدرکی که برای شناسایی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی باید ارائه گردد، بسته به سطح گواهی صادر متفاوت خواهد بود. برای گواهی های سطح پایین مدارک شناسایی ساده ای مورد پذیرش قرار می گیرد نظیر کارت اعتباری و … ولی برای گواهی های با سطح امنیت بالاتر، مدارک محکم تری باید ارائه گردد.
مرجع صدور گواهی، پس از دریافت تقاضا از جانب صاحب امضای آینده و دریافت گزارش دفاتر ثبت نام، نسبت به صدور گواهی دیجیتالی اقدام می کند. مرجع گواهی با صدور این گواهی تایید می کند که صاحب امضا همان شخصی است که در گواهی نامه آمده است و کلید عمومی متعلق به اوست. همچنین تصدیق می کند که کلیه اطلاعات مندرج در گواهی نامه، صحیح است و تمام شرایط قانونی در صدور آن گواهی رعایت گردیده و مرجع مزبور در حدود صلاحیت خود، اقدام کرده است.

مطلب مشابه :  حل و فصل اختلافات

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید