اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد به مواد مخدر

اما ارزیابی ثانویه که در پی ارزیابی اولیه می‌آید عبارت از این است که فرد با امکان انتخابی که دارد، می‌کوشد راه‌های ممکن برای برخورد با مشکل (آسیب، تهدید، چالش) را مشخص و انتخاب کند و در جای خود به کار برد. راه‌های انتخابی ممکن است درونی یا بیرونی باشند، یعنی یا راهی در پیش گرفته می‌شود که با استفاده از منابع در دسترس ممکن می شود، یا پاسخی است که فرد در برابر مشکل از خود نشان می‌دهد و در واقع از درون او منشا می‌گیرد. در مقابله‌ای که با تکیه بر منابع موجود صورت می‌گیرد، امکانات مادی برای بر طرف کردن مشکل (مانند خطر بیکاری)، ممکن است پولی باشد که از خویشاوندی قرض گرفته می‌شود. اما مقابله‌ای که به شکل پاسخ به مشکل صورت می گیرد؛ مثلا ممکن است این باشد که فرد در معرض بیکاری، در پی یافتن کار دیگری باشد. (راس، 1377: 28)
اما، برداشت افراد از روادید بالقوه فشار‌زا -رویدادی که ممکن است فشار روانی ایجاد کند یا نکند- بستگی به عوامل چندی دارد: ویژگی های شخصیت، شرایط زندگی، امکانات یا منابع موجود فرد و تجربه‌های زندگی. (راس، 1377: 15)
2-2-4-3-1 مقابله از راه کنش متقابل
عمل مقابله، ترکیب پیچیده‌ای است از کارهایی که افراد می‌توانند انجام دهند تا از پس فشار روانی برآیند. الگوی لازاروس بویژه بر این جنبه از مقابله تاکید می‌کند؛ زیرا این الگو می‌گوید که مقابله شامل تمام کوشش‌های رفتاری و شناختی است که شخص به کار می‌بندد تا بتواند خواست‌های فشار‌زا را بر طرف کند. این تلاش‌ها ممکن است روی مشکل متمرکز باشند، مانند وقتی می‌کوشیم دریابیم برای تغییر رفتار خویش یا شرایطی که ما را در بر گرفته چه کارهایی باید انجام شود‌. از سوی دیگر، می توانیم کوشش خود را در این جهت بندیم تا به دید و دریافت بهتری برسیم، مانند وقتی که می‌کوشیم بر ناراحتی عاطفی خویش چیره شویم و از این راه، عامل ناراحتی را بی اثر گردانیم. (راس، 1377: 33)
2-2-5- نشانه‌های فشار روانی
پژوهشگران بر این باورند که فشار روانی دو واکنش اساسی را در بدن انسان بر می انگیزد: 1)مقابله‌ی فعال، 2) گریز انفعالی که به اصطلاح پاسخ «جنگ و گریز» نامیده می‌شود. از منظر جسمانی، این پاسخ فشار روانی، یک «امر زودگذر» شیمیایی- بیولوژیک است که طی آن تغییرات هورمونی بدن را برای تقاضاهای غیر معمول بسیج می‌کند. در نظر بگیرید که انسانهای ما قبل از تاریخ به هنگام حمله‌ی حیوان وحشی تیزدندان چگونه می‌توانستند سر جای خود بمانند و با آن بجنگند یا فرار کنند. در هر حالت، بدن آنان با یک تغییر یکسان هورمونی، حاصل ترشح هورمون آدرنالین از قسمت مرکزی غدد فوق کلیوی که بالا برنده‌ی فشار خون است، انرژی لازم را بدست می‌آورد. (رضائیان، 1387: 4)
فشار روانی طولانی ممکن است منجر به رفتارهای غیر مولد شود. رفتار‌‌های غیر مولد متضمن ترک خدمت، غیبت از محل کار، اعتیاد به الکل، اعتیاد به مواد مخدر، پرخاشگری و خرابکاری است. (محمدزاده، 1375: 465)
اگر پاسخ فشار روانی به دلیل اختلاف من مطلوب و تصویر از خود، فعال شده باشد، یا نقش اجتماعی خوب تعریف نشده باشد، یا در صورتی که ارزیابی شناختی انسان تهدیدی را هشدار دهد یا حاکی از عدم تعادلی باشد، چنین پاسخی همراه با مجموعه‌ای از رخدادهای ترتیبی قابل پیش‌بینی در ذهن و جسم خواهد بود. پاسخ فشار روانی با آزاد شدن ناقلان شیمیایی، به طور عمده آدرنالین، در جریان خون آغاز می‌شود. این ناقلان، سیستم عصبی خودکار و سیستم غدد درون ریز (هورمون) را فعال می‌کنند. این دو سیستم با هم کار می‌کنند و جرقه‌ی چهار نوع تغییر در ذهن و جسم برای آماده‌سازی انسان برای پرواز یا گریز را می‌زنند:
تغییر جهت خون به مغز و گروه عضلات بزرگ و دور شدن از پوست، ارگانهای داخلی و دست و پا؛
افزایش هوشیاری از طریق بهبود بصیرت، شنوایی و سایر فراگردهای حسی از طریق فعال کردن مغز؛
آزادسازی گلوکز (قند خون) و اسیدهای چرب در جریان خون برای نگهداری بدن ضمن رخداد فشارآور؛
ضعف سیستم ایمنی و حیات بخش و فراگردهای فشار آور (نظیر گوارش).
این چهار حالت انسان را از یک حالت خنثی یا دفاع طبیعی به یک حالت تهاجمی مبدل می سازد. پاسخ فشار روانی میتواند در جهت آماده سازی انسان برای برخورد با فوریت‌ها بسیار کارکردی باشد و عملکرد انسان را به اوج برساند. بنابراین پاسخ فشار روانی ذاتا بد یا مخرب نخواهد بود. (رضائیان، 1387: 7-8)
کُرن‌هاوزر دریافت که سلامت روانی با شرایط ناخوشایند کار، لزوم سرعت در کار و تلاش بدنی بسیار زیاد و نیز با ساعت‌های کار بیش از اندازه و توام با ناراحتی رابطه‌ی مستقیم دارد. فرنچ و کاپلان میان تراکم بیش از اندازه بار کار کمّی (مقدار بسیار زیاد کار) و کیفی (دشواری بسیار کار) تمایز قایل شدند. فرنچ و کاپلان معتقدند که تراکم بیش از اندازه‌ی بار کار، چه کمّی باشد و چه کیفی، ممکن است دست کم نه نشانه گوناگون بیماری‌های روان‌شناختی و جسمی را ایجاد کند. این نشانه‌ها به شرحی است که در پی آمده است:
نبود رضایت شغلی
تنش شغلی
کاهش عزت نفس
احساس در معرض تهدید بودن
آشفتگی
بالا رفتی میزان کلسترول
افزایش ضربان قلب
ناراحتی‌های پوستی
سیگار کشیدن بیشتر(اندرسون و کیپریانو، 1377: 146)
“بیر” و “نیومن” در 1978 سه دسته از نشانه‌هایی را که در شرایط فشار روانی شغلی بروز می کنند نام برده اند: نشانه‌های روانی ، نشانه‌های جسمانی و نشانه‌های رفتاری . (راس، 1377: 37)

Share