اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی

3-3-4 مراحل عملی صدور گواهی الکترونیکی (آموزش گام به گام)
اولین مرحله این کار اتصال توکن یا کارت هوشمند به سیستم رایانه بوده و سپس از طریق منوی Start سیستم عامل ویندوز، باید برنامه Internet Explorer را اجرا کرد.
پنجره ای که به شکل زیر باز می شود. در قسمت بالای آن، در قسمت Address Bar آدرس http://www.mocca.ir/totalca درج شده است.
تصویر 3-2 صفحه آغازین سایت
در قسمت ورود کاربران از نام کاربری و رمز عبور را باید وارد نمود و پس از وارد کردن رمز User Pin مربوط به مدیای (توکن یا کارت هوشمند) گواهی الکترونیکی خود را وارد نموده و پس از درج دکمه Login وارد محیط مربوط به صدور گواهی الکترونیکی خود می شوید.
با انتخاب گزینه «دریافت گواهی دیجیتال» از منوی سمت راست پنجره، پنجره زیر باز می شود.
تصویر 3-3 پنجره دریافت گواهی امضاء
پس از انتخاب نوع شخص اعم از حقیقی / حقوقی و وکیل بودن یا نبودن مراجعه کننده فرمی مربوط به گزینه انتخابی تان ظاهر شده که اطلاعات شخص را طلب می کند. در زیر فرم اطلاعات شخص حقیقی را مشاهده می نمایید:
تصویر 3-4 فرم ورود اطلاعات شخص حقیقی
فیلدهای اطلاعاتی مطابق فرم ارائه شده توسط متصدی مربوطه پر و دکمه مرحله بعد در زیر فرم درج می گردد. پس از انتخاب نوع توکن در صفحه ذیل مشخصات گواهی نمایان و سپس با موفقیت گواهی می گردد.
تصویر 3-5 فرم انتخاب نوع توکن
تصویر 3-5 فرم تایید مشخصات متقاضی
تصویر 3-5 نصب گواهی بر روی توکن
تصویر 3-6 نمونه ای از فرم در صورتی که متقاضی، وکیل باشد
تصویر 3-7 فرم اطلاعات اشخاص حقوقی
3-3-5 مراحل عملی ابطال گواهی الکترونیکی
در برخی از مواقع باید گواهی صادر شده ابطال شود و به طور کلی صاحب گواهی الکترونیکی و یا سازمان/شرکت /موسسه و یا مسئول ثبت نام می تواند فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی را تکمیل کند.
الف – تکمیل فرم درخواست توسط صاحب گواهی
صاحب گواهی الکترونیکی به هر دلیلی می تواند درخواست ابطال گواهی کند. اگر صاحب گواهی بخواهد گواهی خود را باطل کند باید علاوه بر قسمت 1 و 3، قسمت 2-1 (تصویر 3-8) فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی را تکمیل کند.
ب – تکمیل فرم درخواست توسط سازمان/ شرکت/موسسه مرتبط با صاحب گواهی
در صورتی که مشخصات سازمان / شرکت / موسسه در گواهی الکترونیکی فرد درج شده باشد، سازمان/شرکت /موسسه مربوطه می تواند بنا به یکی از دلایل زیر درخواست ابطال گواهی الکترونیکی را به دفتر ثبت نام اعلام کند:
قطع همکاری صاحب گواهی با سازمان / شرکت / موسسه؛
تغییر سمت صاحب گواهی در سازمان / شرکت / موسسه؛
تغییر مشخصات سازمان / شرکت / موسسه.
در این صورت مقام مسئول سازمان / شرکت / موسسه که حق امضای اسناد تعهد آور دارد. باید ابطال گواهی الکترونیکی مربوطه را درخواست کند.
برای ارائه این درخواست ابطال ، می بایست قسمت 1 و 2-2 و 3 فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی توسط سازمان / شرکت / موسسه تکمیل شده باشد.
ج- تکمیل فرم درخواست توسط مسئول ثبت نام

Share