استفاده از کتابخانه

استفاده از کتابخانه

2. بسیاری از کتابخانه‌های خصوصی و سایر کتابخانه‌های عمومی قادر به ارایه فهرست کتاب‌های خود به شبکه اینترنت هستند اما چنین کاری را انجام نمی‌دهند از سویی، برخی کتابخانه‌ها دارای فهرست موضوعی نیستند و این، جستجو را برای محقق بسیار دشوار می‌کند.
3. برخی از مراکز، از استفاده مستقیم محقق از مخزن خود خودداری می‌کنند و خواهان فهرست از پیش تهیه شده‌ای برای دادن خدمات خود هستند و این به معنی تکرار کار پیشینیان است.
4. منابع ردیف دوم که به واسطه آن، برخی مقاله ها و کتاب‌های دیده نشده، معرفی شده است دارای اشتباهات و کاستی‌های بسیاری است و به طور کامل ازچهارچوب شیوه‌های علمی کتاب شناسی خارج است و چه بسا این اشتباهات در نام نویسنده و اثر هم به‌چشم می‌خورد. و به دلیل نبود منبعی معتبر درباره معرفی مستند این نام‌ها، سال‌ها این نام‌ها به اشتباه تکرار می‌شود.
5. بسیاری از مجلات فرسوده شده‌اند و دیگر امکان استفاده از این سرمایه‌های ارزنده نیست.
6. مجلات برون مرزی که به زبان فارسی نوشته شده‌اند، در مراکز معتبر داخل کشور به گونه بسیار ناقص وجود دارد.
7. دانشگاه‌ها هنوز خود را موظف نداسته‌اند که پایان‌نامه‌های خود را به مرکز اطلاعات علمی معرفی کنند.
8ـ پیشنهادها:
1. دادن آزادی عمل به پژوهنده در عرصه استفاده از مراکز گوناگون علمی و تحقیقی چه در ورود به این مراکز و چه استفاده مستقیم از مخزن بسته.
2. هر کتابخانه‌ای خود را موظف بداند تا ارتباط مشترکی با سایر کتابخانه‌ها از طریق شبکه اینترنت داشته باشد.
3. از این پس کلیه کتاب شناسی‌ها ملزم به نگارش علمی مواد معرفی شده باشند. و این نشانه احترام به دانش کتابداری، در راستای علم اطلاع‌رسانی است.
4. مراکز معتبر اسناد و مدارک مجلات موجود در خود را تکمیل کنند. قسمتی از این کار در داخل کشور و با برقراری ارتباط با سایر مراکز دانشگاهی و کتابخانه‌های موجود، حتی با گرفتن میکروفیلم و زیراکس از اصل مجله امکان‌پذیر است.
5. تهیه میکروفیلم از برخی مجلات فرسوده یا مجلاتی که محدودیت استفاده از برخی مطالب آن وجود دارد؛ بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
6. ملزم کردن دانشگاه‌ها و دانشجویان در معرفی پایان‌نامه خود به مرکز اطلاعات علمی، به جهت اهمیتی که این بخش از منابع دارد.
7. ایجاد یک کتابخانه اختصاصی دستور زبان فارسی در دانشکده‌های معتبر زبان و ادبیات فارسی کشور که کلیه مقالات درج شده در مجله‌ها و روزنامه‌ها و اینترنت و کتاب‌های موجود در زمینه دستور و هرگونه فعالیت انجام شده را به طور کامل در خود جای داده باشد.
8 . ایجاد یک سایت مستقل به نام دستور زبان فارسی می‌تواند در سرنوشت دستور زبان فارسی مؤثر باشد.
9. گردآورندگان فهرست مستند مشاهیر و مؤلفان، سعی کنند نام نویسندگانی را که در عرصه نویسندگی ـ چه مقاله‌نویسی و چه در نوشتن کتاب ـ حتی برای یک‌بار ظاهر شوند؛ در این فهرست بگنجانند و آخرین تغییراتی را که در نام‌ها رخ می‌دهد؛ بنگارند.
فهرست منابع و مآخذ
الف ـ کتاب‌ها:
1ـ فهرست کتاب‌های فارسی چاپی از آغاز تا آخر سال 1345 بر اساس فهرست خانبابا مشار و فهارس انجمن کتاب. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1352، ج2.
2 ـ آذرنگ، عبدالحسین. فرهنگ اصطلاحات دکومانتاسیون. تهران: مرکز اطلاعات علمی، 1359.
3ـ آرین‌پور، یحیی. از صبا تا نیما. ج 1: بازگشت * بیداری. تهران: زوار، 1375.
4ـ اچیسون، جین. زبان شناسی همگانی. ترجمه حسین وثوقی. [ویرایش 2]. تهران: علوی، 1370.
5ـ افشار، ایرج. فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی. ج 4: 1351ـ1360. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1369.
6ـ انوار، پروین (استعلامی). مأخذشناسی و استفاده از کتابخانه. ویرایش 4. تهران: زوار، 1375.

Share