استفاده از هر دو حالت واژه و تصویر در سنجش و اصلاح سوگیری توجه

با بهره گرفتن از هر دو حالت واژه و تصویر شاید بشه بر مشکلات حاضر در به کار گیری یکی از این حالات به تنهایی رو نابود کرد و یافته های قابل اعتمادتری به دست آورد. به کار گیری هر دو حالت واژه و تصویر در دو بلوک جداگونه واسه اولین بار در  تحقیق حاضر به کار برده می شه.

مشکلات

  • بررسی اثر اصلاح سوگیری توجه بر کاهش اون در هر دو حالت توجه و پیش توجه

تحقیق ها علاوه بر توجه، به مطالعه ی پیش توجه و سوگیری نسبت به اون هم علاقه نشون میدن. بعضی تحقیقات نشون دهنده اون هستش که آدمایی که تصمیم به ترک اعتیاد خود دارن، وقتی که محرک اونقدر طولانی ارائه شه که فرد بتونه با با خبر بودن از اون دوری کنه، دوری توجه نشون می دهد اما بازم در ارائه کوتاه مدت محرک (پیش توجه) که کنترل ارادی بر سیستم توجهی خود نداره سوگیری نشون می دهد (استرمارک[۴]، فیلد، هوگدال[۵] و هوروویتز[۶]، ۱۹۹۷). در مطالعه ی تاون شند[۷] و دوکا (۲۰۰۷) هم الکلی هایی که بستری بودن در ارائه ۵۰۰ میلی ثانیه دوری توجه از محرک های مربوط به الکل نشون می دادن. ککس و فیلد (۲۰۰۸) پیشنهاد می کنن که بیماران گرفتار به اعتیاد در درمان ممکنه از راهبردهای شناختی اجتنابی جهت تلاش واسه فرونشانی وسوسه ذهنی شون و پروسه های توجهی بی اختیارشون استفاده کنن. اون ها نتیجه می گیرند که تحقیقات با بیماران الکلی نشون می دهد آدمایی که خوب درمان شده ان سوگیری توجه خود رو در مؤلفه های آهسته تر سوگیری (ارائه محرک طولانی تر) می تونن خوب کنترل کنن اما در مؤلفه های سریع و خودکار خیر.  این در حالیه که این مطرح شده که در به کار گیری وسیله پروب دات، در روبرو شدن های کوتاه مدت با محرک، تغییر توجه سوگیرانه اندازه گیری می شه در حالی که در روبرو شدن های طولانی تر سوگیری خلاص شدن از توجه اندازه گیری می شه (فیلد و ککس،۲۰۰۸). در نتیجه ممکنه چیزی که اصطلاحاً اصلاح سوگیری توجه نامیده می شده جهت دهی آدما به خلاص شدن از توجه به محرک های مربوط به مواد باشه، در حالی که در ارائه های با مدت زمان کمتر، بازم سوگیری توجه دست نخورده بمونه. در آخر باید یادآوری کرد که تحقیق هایی که جهت اصلاح سوگیری توجه به کار رفته ان، سوگیری پیش توجه رو نادرست و اصلاح نکرده ان. یکی از اهداف تحقیق حاضر، امتحان این موضوعه که اصلاح سوگیری توجه باعث تغییر در سوگیری پیش توجه شرکت کنندگان می شه و یا خیر.

اعتیاد

[۱] Lubman

[۲] Peters

[۳] Deakin

 

[۴] Stormark

[۵] Hugdahl

[۶] Horowitz

[۷] Townshend