استان هرمزگان

استان هرمزگان

نحوه تردد قایقهای مسافری به جزایر ایرانی و ضعف کنترل مناسب از سوی ارگانهای ذی ربط.
وجود مناطق آزاد قشم، کیش، چابهار و نحوه و چگونگی ورود و خروج کالا از این مناطق(کلیه کالاهای وارده به این سه منطقه از طریق بندر جبل العلی وارد می گردد).
وضعیت سواحل استانهای جنوبی کشورکه امکان پهلوگیری و تخلیه و بارگیری شناورها را میسر می سازد.
وجود خورهای متعدد قابل تردد برای شناورها در سواحل جنوبی کشور.
وضعیت استقرار و چگونگی فعالیت دفاتر گمرکی .
وجود سکنه مرزی و بیکاری در مرزهای آبی .
ضعف اقدامات کنترلی پاسگاه های ساحلی به علت کمبود تجهیزات .
وجود اسکله های متعدد اختصاصی . (محمودی، 1388، ص87).
2-3-8-1-1- شگردهای ورود و خروج کالا از مرزهای دریایی
حمل کالای قاچاق دردریا توسط شناورهای سبک، نیمه سنگین و سنگین صورت می گیرد که می توان اهم آن را به شرح ذیل مورد بررسی قرار داد.
1- ورود کالا
1/1- انتقال کالا توسط قایقهای تندروکه این قایقها معمولاًَ به صورت گروهی حرکت و از بندرخصب بارگیری وکالای قاچاق را درسواحل استان هرمزگان حد فاصل بندر لنگه تا بندر جاسک بویژه در شرق و غرب بندرعباس تخلیه می نمایند .
2/ 1- ورود کالای قاچاق توسط شناورهای صیادی که با مجوز صید به دریا عزیمت نموده اند .
3/ 1- ورود کالای قاچاق توسط شناورهای تجاری(موتور لنج) که محل بارگیری این موتور لنج ها در بنادر دبی، رأس الخیمه، شارجه، فُجیره، خورفکان صورت می گیرد و مقصد آنها دفاتر گمرکی در استانهای جنوبی می باشد.که این موتور لنج ها با دو یا سه مانیفست حرکت و در مسیر قبل از رسیدن به مقصد بخش قابل توجهی از کالای خود را تخلیه می نمایند و حتی در بعضی مواقع کل کالا را تخلیه و با مانیفست خالی به دفاتر گمرک مراجعه می نمایند.
4/ 1- ورود کالای قاچاق با شناورهای سنگین که جهت تخلیه و بارگیری کالای تجاری به گمرکات تجاری مراجعه می نمایند، در مدت توقف در لنگرگاه ها شناورهای تندرو از تاریکی شب و غفلت مأمورین استفاده به این شناور نزدیک و درکنار آنها پهلو گرفته وکالاهای مختلف حتی کالای ممنوعه بویژه مشروبات الکلی را تحویل و قاچاق می نمایند .
5/ 1- ورودکالای قاچاق در پوشش بار ملوانی، ته لنجی و کالای مربوط به تعاونی مرزنشینان توسط موتور لنجهای تجاری .
6/ 1- ورودکالای قاچاق از مناطق آزاد قشم وکیش توسط قایقهای تندروکه روزانه تعداد زیادی قایق از مناطق آزاد قشم مبادرت به بارگیری کالا نموده و سپس درسواحل غربی بندرعباس تخلیه می نمایند
7/ 1- وجود جاسازیهای پیچیده درشناورهای نیمه سنگین ازجمله؛ دوبه، یدک کش، بارج که به کشورهای عربی خلیج فارس سفر و از آن طریق مبادرت به ورود کالای قاچاق می نمایند.
2- خروج کالای قاچاق
1/2- خروج احشام توسط قایق های تندرو از مبادی غیر رسمی در استان هرمزگان و موتور لنج در استان های بوشهر و خوزستان .
2/2- قاچاق انسان توسط موتور لنج تجاری و صیادی از طریق سواحل استانهای خوزستان و بوشهر به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله کویت، بحرین و قطر .

Share