ارزش های اجتماعی

تالاب ها می توانند میزان گستره وسیعی از گونه های میکروبی ، گیاهان ، حشرات، دوزیستان، خزندگان ، پرندگان، ماهی و پستانداران باشند . همه این گونه ها ارتباط نزدیکی با تالاب ها و به یکدیگر دارند که یک چرخه حیاتی و مجموعه پیچیده ایی از واکنش های متقابل را شکل می دهند. اگر گونه ای حذف شود، کل شبکه اکولوژیکی در خطر است که می تواند در طی زمان منجر به فقدان یک اکوسیستم شود. (کولاسوریا,454,1390)
بالغ بر یک سوم گونه های جانوری یا در تالاب ها زندگی می کنند یا به تالاب ها وابسته اند. به عنوان مثال در ایران 514 گونه پرنده وجود دارد که 140 گونه از پرندگان در تالاب ها زندگی می کنند.. (رشیدی,375,1389)
ارزیابی شده است که تالاب های آب شیرین بیش از 40 درصد از تمام گونه های جهانی و 12 درصد از گونه های جانوری را در خود حفظ می کنند. تالاب های محصور در خشکی اهمیت زیادی در حفاظت از گونه های بومی دارند؛ برای مثال دریاچه تانگانیکا در آفریقای مرکزی از 623 گونه جانوری بومی حمایت به عمل می آورد.1
میراث فرهنگی و طبیعی
تالاب ها ارزش های زیبایی شناختی، آموزشی، فرهنگی، ملی و معنوی درخوری را فراهم می نمایند. همچنین بخش عظیمی از امکانات به منظور انواع مسافرت ها مانند توریسم و تفریح از طریق مناطق تالابی قابل استفاده است. تالاب ها منافع اقتصادی و غیر اقتصادی را برای انسان ها فراهم می نمایند، البته ارزش اقتصادی تالاب هایی که صرفا از لحاظ فرهنگی دارای اهمیت هستند بیش از تالاب هایی است که از لحاظ برداشت های اقتصادی دارای اهمیت می باشند. (Horwitz,2012,19)
سیستم های طبیعی از جمله تالاب ها می توانند برای مثال مکانی باشند که در گذشته رویداد و اتفاقی تاریخی در آن رخ داده است، مکانی با ماهیت مذهبی و روحانی باشند، مکانی باشند که در آن یک دگرگونی درونی صورت می گیرد یا اینکه تجسم بخش آرمانی ملی باشد.
موارد گفته شده، ارزش هایی هستند که ارزیابی هزاره (MA) آن ها را به عنوان خدمات فرهنگی اکوسیستم ها به رسمیت شناخته است. انواع اصلی ارزش های اجتماعی – فرهنگی را باید شامل ارزش درمانی، ارزش تفریحی، ارزش میراثی، ارزش معنوی و روانی و ارزش وجودی (ذاتی) دانست.2
______________________________
1 Prepared with support from the Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape (SAEFL). The Economic Values of the World’s Wetlands. Gland/Amsterdam, January 2004 , p.8.
2 de Groot , Rudolf & Others. Valuing watlands, Ramsar technical Report No.3 & CBD Tachnical Series No. 27 , p. 20.
در استرالیا، بسیاری از تالاب ها برای مردمان بومی ساکن در آنجا ارزش فرهنگی دارد، به نحوی که به منظور انجام مراسم مذهبی خود کنار تالاب ها گرد هم جمع می شوند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، اثبات می گردد که بیش از 30 درصد از 603 سایت تالابی کنوانسیون رامسر دارای ارزش باستان شناسی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی، اسطوره ای و هنری هستند.1 و یا عرب های جنوب عراق قرن ها در دجلهایی که محل اتصال رود های دجله و فرات است، زندگی می کنند. این زندگی در تطابق بسیاری با تالاب ها است، و آنها ارتباط معنوی و روحی را با این قلمرو آبی دارند، که به نحوی متفاوت از بهره برداری مستقیم از فراورده های تالاب است و از آن در مقابل دشمنان محافظت می نمایند.
باتلاق های East Anglia و سطوح Somerset در انگلستان اهمیت زیادی در جهت میراث فرهنگی مردمان ساکن آنجا دارد. در اینجا انسان های اندکی به تالاب ها برای زندگی روزمره شان وابسته اند، بلکه تالاب ها برای مردمان بومی آنجا، چیزی کمتر از بخش بنیادین و اساسی از زندگی نیست. همچنین مردمی که محل زندگی خود را به مناطق شهری انتقال می دهند، همواره از زندگی در کنار تالاب ها خاطرات لذت بخشی را در حافظه دارند. (Barbier,1997,116)
مبحث چهارم: ارزیابی اقتصادی ارزش ها و مزایای تالاب ها
اشاره گردید، تالاب ها اکوسیستم هایی هستند که حجم که حجم گسترده ای از فراورده ها و خدمات را که در بر دارنده ارزش اقتصادی می باشند را نه تنها برای مردم بومی ساکن در اطراف تالاب، بلکه برای مردمان خارج از قلمرو تالاب فراهم می نمایند.
در سطح جهانی، اکوسیستم های مختلف و گونه های موجود در آن ها در حفظ فرایندهای حمایتی حیات شان همچون تبدیل انرژی، چرخه بیوشیمی و تغییر تدریجی نقش های مختلفی را ایفا می کنند.
______________________________

1 Prepared with support from the Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape (SAEFL), op.cit, p.19.

میزان این ارزش اکوسیستمی از طریق شاخصه هایی همچون تنوع گونه ها، نادر بودن، یکپارچگی اکوسیستمی و انعطاف پذیری که به طور عمده در ارتباط با حمایت و تنظیم خدمات می باشند، مشخص می گردد. ارزش های اکوسیستمی شامل : طبیعی بودن، تنوع داشتن، منحصر به فرد بودن، آسیب پذیر بودن، قابلیت تجدید داشتن است.1
ارزیابی اقتصادی اکوسیستمی، یکی از اصول و مفاهیم در حال توسعه به شمار می رود و در این راستا روش های متعددی به منظور اعمال ابعاد و اهداف این ارزیابی موجود است.

                                                    .