رشته حقوق

ارتباطات میان‌فرهنگی

دانلود پایان نامه

هالیدی براین باور است که افراد در ارتباطات میان‌فرهنگی باید از تاثیرات سیاسی، نهادی و رسانه‌ای در اجتماع خود آگاه باشند تا دیدگاه‌شان نسبت به‌ دیگر فرهنگ‌ها کانالیزه نشود. جستجوی بازنمایی‌های جایگزین در خصوص دیگر فرهنگ‌ها می‌تواند از تاثیرات مخرب این بازنمایی‌ها بکاهد. علاوه بر این آگاهی نسبت به روش‌های رسانه‌ای برای برانگیختن احساسات می‌تواند واقعیت را روشن‌تر نماید.
2-۴-۵- گادیگانست: انتظار، ابهام و اضطراب
گادیکانست تلاش می‌کند مشکلات ارتباط میان گروه‌های مختلف را برطرف نماید. از نظر او مهم‌ترین علت منازعات میان گروه‌ها، ارتباط قطبی‌شده است: «ما درست می‌گوییم و دیگران اشتباه می‌کنند». هاول معتقد است که این آگاهی و توانش، فرآیندی چندمرحله‌ای است:
ناتوانی ناخودآگاه: در این‌حالت رفتار دیگران را غلط تعبیر می‌کنیم اما از این امر آگاه نیستیم.
ناتوانی خودآگاه: در آن از درک نادرست رفتار دیگران آگاهی داریم، اما قادر به کاری نیستیم.
توانایی خودآگاه: در آن به رفتار ارتباطی فکر می‌کنیم و آگاهانه برای کارآمد کردن رفتارمان به اصلاح آن می‌پردازیم.
توانایی ناخودآگاه: در آن فنون ارتباط کارآمد را به اندازه‌ای تمرین کرده‌ایم که دیگر به استفاده از آن‌ها فکر نمی‌کنیم.
گادیکانست به موقعیت‌هایی توجه دارد که در برقراری ارتباط با غریبه‌ها دچار ناتوانی ناخودآگاه هستیم. او معتقد است که مردم موقع ارتباط با دیگران در مورد تاثیرات یا پیامدهای رفتارهای ارتباطی‌شان به پیش‌بینی می‌پردازند، یعنی بر مبنای این پیش‌بینی که در مورد واکنش گیرنده چه واکنشی نشان خواهد داد، از بین راهبردهای مختلف ارتباطی، یکی را انتخاب می‌کننند. پیش‌بینی‌ها هم آگاهانه است و هم ناآگاهانه هستند. اگر دانش ما از فرهنگ دیگران اندک یا ناچیز باشد، دیگر مبنایی برای پیش بینی رفتار آن‌ها نخواهیم داشت و تعاملات به سوء تفاهم منجر خواهد شد.
تلاش برای رفع ابهام موقعیت‌های جدید، مستلزم به‌کارگیری نوعی الگوی کسب اطلاعات با هدف «کاهش ابهام» و «کاهش تنش و اضطراب» است. گادیکانست دو مفهوم نظری را مطرح می‌کند: عدم اطمینان و اضطراب. عدم اطمینان ناشی از نبود اطلاعات است و اضطراب یک واکنش عاطفی (نه شناختی و رفتاری) است.
انتظار
انتظار یک مفهوم محوری در دیدگاه‌های گادیکانست به‌حساب می‌آید. نظریه تجاوز از انتظار او از مهم‌ترین نظریات ارتباطات به‌شمار می‌آید. هنگامی که فردی از انتظارات ما تخطی می‌کند، معمولا برانگیخته می‌شویم. اما تفسیر این تخطی بستگی به پاداشی دارد که تخطی‌کننده به‌ما می‌دهد. برای نمونه اگر فردی بیش از حد به‌هنگام گفتگو به‌ما نزدیک شود و پاداش خوبی نیز به‌ما بدهد این کار او را نشانه صمیمیت می‌دانیم. وقتی تخطی از انتظار مثبت ارزیابی شود پیامدهای مثبتی برای تقض‌کننده خواهد داشت؛ اما ارزیابی منفی به کاهش صمیمیت و سوء تفاهم منجر می‌گردد.
گادیکانست نگرش‌های منفی و تصورات قالبی را به‌عنوان عواملی که موجب اخت

مطلب مشابه :  شبیه‌سازی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید