اختلال اضطراب منتشر

اختلال اضطراب منتشر

جدول 2: میانگین و انحراف استاندار نمرات والدین در پرسشنامه اضطراب اسپنس 29
جدول 3-1: فاکتور های دموگرافیک و بالینی کودکان در دو گروه مورد و کنترل 36
جدول 3-2: فاکتور های دموگرافیک و بالینی کودکان در دو گروه مورد و کنترل 37
جدول 4: میانگین نمرات زیر مقیاس های پرسشنامه اضطراب اسپنس در کودکان تحت مطالعه در دو گروه 38
جدول 5: ارتباط میان مدت زمان ابتلا به یبوست عملکردی و اختلالات اضطرابی 39

فصل اول
مقدمه
1-1- بیان مسئله
اختلالات و یا بیماری های مزمن به صورت مشکلی که در مدت زمان زیادی از طول عمر فرد با او همراه بوده و ابعاد مختلف زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد مشخص می شود (1). براساس مطالعات هر بیماری مزمنی با کاهش کیفیت زندگی، افت فعالیت تحصیلی و استفاده متداول از درمان های طبی و جراحی و اقدامات تهاجمی و یا غیرتهاجمی پزشکی و عوارض ناشی از آن ها همراهی دارد (1). به طور کلی همراهی اختلالات روانپزشکی با شرایط مزمن مدیکال قابل توجه است به طوری که این همراهی می تواند محرکی برای ناتوانی بیشتر در بیماران باشد (1). یکی از اختلالات مزمن و شایع در دوران کودکی یبوست است. یبوست به صورت دفع مدفوع به میزان 2 بار یا کمتر در هفته یا دفع مدفوع سفت و گلوله ای که حداقل به مدت 2 هفته طول بکشد، تعریف می شود.(2) یبوست علل مختلفی مانند یبوست عملکردی یا عادتی و هیرشپرونگ دارد (2).
یبوست عملکردی یکی ازشایعترین مشکلات گوارشی کودکان محسوب می‌شود. (2) یبوست عملکردی یا عادتی اختلالی دفعی است که از دو سالگی به بعد در کودکان دیده می شود و عبارت است از نگه داشتن ارادی مدفوع که در این حالت کودک وضعیت خاصی به خود می گیرد (مثلا پاها را به هم می چسپاند). احتباس ارادی مدفوع در این کودکان سبب افزایش قطر مدفوع و دفع دردناک می شود و این مسئله احتباس مدفوع را تشدید می کند. علل ارگانیک در ابتلا به این اختلال نقشی ندارند. در این کودکان حجم زیاد مدفوع در رکتوم سبب نشت مدفوع از مقعد می شود. در توش رکتال این کودکان اسفنکتر مقعد شل است و آمپول رکتوم حاوی مدفوع است. (2) براساس شواهد این اختلال دفعی می‌‌تواند با مشکلات روانی ، تضعیف اعتماد به نفس، افت تحصیلی قابل توجه و اختلالات رفتاری در کودکان مبتلا به آن همراهی داشته باشد (3-5)
اختلالات اضطرابی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی در جمعیت عمومی هستند. این اختلالات با عوارض زیادی همراهند و اغلب مزمن شده و نسبت به درمان مقاوم هستند. براساس DSM-IV-TR اختلالات اضطرابی شامل: 1-اختلال پانیک با یا بدون آگورافوبیا، 2-آگورافوبیا با یا بدون اختلال پانیک، 3-فوبیای اختصاصی، 4-جمعیت هراسی، 5-اختلال وسواسی-جبری، 6-اختلال استرس پس از تروما (PTSD)، 7-اختلال استرس حاد، 8-اختلال اضطراب منتشر (GAD) می باشد (6، 7).
از آن جا که اختلالات اضطرابی در دوران کودکی پیش گویی کننده ی ابتلا به سایر اختلالات روانپزشکی مانند افسردگی، اختلالات شخصیت و مصرف مواد در نوجوانی، جوانی و بزرگسالی هستند (1)، بررسی این دسته از اختلالات روانپزشکی به خصوص در زمینه ی بیماری های مزمن طبی مورد اهمیت است. با توجه به همراهی قابل توجه اختلالات سایکولوژیکال با یبوست عملکردی در کودکان و تاثیر محتمل این اختلالات همراه با این اختلال دفعی و این نکته که شیوع اختلالات گوارشی مانند یبوست و همچنین اختلالات روانپزشکی مانند اختلالات اضطرابی با توجه به فاکتور های زمینه ای موجود در هر منطقه جغرافیایی، باید در هر منطقه به شکل مجزا مورد بررسی قرار گیرد، و با توجه به کمبود مطالعات در زمینه ارتباط میان اختلالات مزمن گوارشی مانند یبوست و اختلالات روانپزشکی مانند اختلالات اضطرابی در کودکان، هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک، ایران می باشد.
1-2- کلیات
1-2-1- یبوست عملکردی و بی اختیاری مدفوع (8)

یبوست عبارت است از کاهش دفعات اجابت مزاج که معمولا با سفت شدن قوام مدفوع همراه است. هر چند که اختلالات زمینه ای گوارشی، درون ریز یا نورولوژیک می توانند یبوست ایجاد کنند، ولی یبوست عملکردی حاکی از آن است که هیچ اختلال عضوی سبب ساز قابل شناسایی وجود ندارد. بی اختیاری مدفوع عبارت است از دفع منظم و دفوع به صورت غیر ارادی در محلی غیر از توالت پس از 4 سالگی. بی اختیاری مدفوع بدون یبوست شایع نیست و ممکن است علامت اختلال بی اعتنایی مقابله ای یا سایر بیماری های روانپزشکی باشد. fecal soiling، عبارت است از دفع غیر ارادی مدفوع و اغلب با تراکم مدفوع همراه است. دفعات اجابت مزاج از بدو تولد تا 4 سالگی کاهش پیدا می کند، و از بیش از 4 بار دفع مدفوع در روز تا تقریبا یک بار در روز متغیر است.
سبب شناسی
سبب شناسی یبوست عملکردی و fecal soiling عبارت است از رژیم غذایی کم فیبر، کندی زمان گذر لوله گوارش به دلایل نورولوژیک یا ژنتیکی، و خودداری از اجابت مزاج به دلیل درد، ناراحتی، یا زجر روانشناختی. تقریبا 95 درصد از کودکانی که به دلیل بی اختیاری مدفوع به یک فوق تخصص ارجاع شده اند، هیچ مشکل پاتولوژیک زمینه ای دیگری ندارند.
همه گیر شناسی
در مطالعات انجام شده در ایالات متحده، 16 تا 37 درصد از کودکان بین 5 تا 12 سالگی دچار یبوست شده اند. یبوست همراه با fecal soiling لبریزی (overflow)، در 1 تا 2 درصد از کودکان سنین قبل از مدرسه و 4 درصد از کودکان در سن مدرسه رخ می دهد. میزان بروز یبوست و fecal soiling در سنین قبل از مدرسه در دختران و پسران مساوی است، در حالیکه در سنین مدرسه این میزان در جنس مذکر بیشتر است.

Share