اثرات زیست محیطی

اثرات زیست محیطی

3-9-11 پایش رادیولوژیک محیط زیست در نیروگاه
پایش رادیولوژیک سطح سایت
پایش گازهای خروجی از دودکش (RADIATION MONITORING REGULATION)
پایش آب‌های خروجی از نیروگاه (RADIATION MONITORING REGULATION)
پایش تشعشعی در سطح سایت (سیستم ZT10)
اندازه‌گیری پارامترهای جوی در سایت (سیستم ZT10)
پایش رادیولوژیک خارج از سایت
آزمایشگاه پایش محیطی خارج از سایت
آزمایشگاه پایش محیطی خارج از سایت در فاصله‌ی 12 کیلومتری از نیروگاه قرار دارد و شامل آزمایشگاه رادیوشیمی، آزمایشگاه شمارش آلفا و بتا، آزمایشگاه اسپکترومتری گاما، آزمایشگاه دزیمتری فردی، آزمایشگاه شیمی، اتاق آماده‌سازی نمونه‌های محیطی و … می‌باشد که نمونه‌های محیطی شامل نمونه آب، خاک، خوارکی‌ها، گیاهان، جانوران و … است. طبق مدارک:
Environmental Surveillance Off-Site Radiological Monitoring Program for Unit-1 BNPP Site – DOC No: BU/01-OCE/EI-CD-RPT/GEN/0-001-00
و RADIATION MONITORING REGULATION
آزمایشگاه سیار
آزمایشگاه سیار برای اندازه‌گیری میدانی بکار می‌رود و شامل قسمت‌های زیر می‌باشد:
اسپکترومتر گاما، رادیومتر سیار، اندازه‌گیری پارامترهای هواشناسی، دتکتور توان دز گامای محیط، نمونه‌بدار هوا و … . طبق مدارک:
Environmental Surveillance Off-Site Radiological Monitoring Program for Unit-1 BNPP Site- DOC No: BU/01-OCE/EI-CD-RPT/GEN/0-001-00
و RADIATION MONITORING REGULATION
ایستگاه‌های پایش محیطی:
17 ایستگاه پایش تشعشعی در نقاط مختلف تا شعاع 30 کیلومتری با در نظر گرفتن مراکز جمعیتی و شرایط محیطی: اندازه‌گیری اتوماتیک توان دز گاما در 17 ایستگاه، اندازه‌گیری غلظت رادیونوکلیدها در هوا در 6 ایستگاه، اندازه‌گیری دز توسط TLD در همه ایستگاه‌ها – طبق مدارک:
Environmental Surveillance Off-Site Radiological Monitoring Program for Unit-1 BNPP Site DOC No: BU/01-OCE/EI-CD-RPT/GEN/0-001-00
و RADIATION MONITORING REGULATION
فصل چهارم :
نیروگاه های اتمی و
اثرات زیست محیطی آن
4-1 مقدمه
تعدادی از کشورهای در حال توسعه از دهه 60 میلادی و تعدادی دیگر در دهه 70 به انرژی اتمی و تکنولوژی هسته ای روی آوردند . برای برخی از این کشورها کمبود منابع انرژی ، این نیازها را ایجاب کرد و برخی دیگر در جهت کسب این تکنولوژی جدید و کاربرد آن در صنایع ، کشاورزی و پزشکی شروع به فعالیت کردند . کشورهای هند و پاکستان از اولین کشورهایی بودند که به علت نیاز به این منبع انرژی به آن روی آوردند . ( عباسپور ، 1392:253) بعد از جنگ جهانی دوم مردم متوجه قابلیت انرژی در به کارگیری مقاصد صلح آمیز به جای اسلحه شدند . اولین راکتور مولد برق جهان در سال 1951 در ایالات متحده ساخته شد و سال 1954 نیز اتحاد جماهیر شوروی اولین راکتور خود را ساخت . در سال 1953 ، رئیس جمهور آمریکا آیزنهاور برای مطرح کردن طرح چالش برانگیز و رویایی خود به نام « اتم در خدمت صلح » در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر گردید .

Share