آیت الله مکارم شیرازی

آیت الله مکارم شیرازی

4)پیامدهای تفکرات وهابیت در جهان اسلام.
پیشینه تحقیق
در مورد این موضوع، کتبی از سوی محققان و مقالاتی از سوی ایشان نوشته شده است. کتاب وهابیت بر سر دو راهی نوشته آیت الله مکارم شیرازی که به پیامدهای سیاسی و اعتقادی وهابیت توجه گردیده، چالش‌های وهابیت اثر دکتر هرسیج و استاد تویسکرانی که به پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی وهابیت در ایران جهان اسلام و جهان غرب پرداخته شده است. کتاب جنایات وهابیان اثر استاد علی کورانی به جنبه‌های اعتقادی این گروه توجه نموده است و همچنین مجموع کتب استاد علی‌اصغر رضوانی که به پیامدهای اعتقادی دینی تفکرات سلفیون پرداخته است. کتاب جاذبه و دافعه امام علی اثر شهید مطهری در بخش خوارج و دیگر آثار این شهید بزرگوار به جنبه‌های مشترک اعتقادات خوارج و وهابیون و پیامدهای آن توجه شده است.
گفتار دوم: مفهوم شناسی
مفهوم شناسی سلفی
مفهوم لغوی
سَلَفی از ریشه‌ی سَلَف: س ل ف، اصلی است که دلالت بر تقدم و سبقت دارد. پس سلف کسانی هستند که گذشته‌اند.
ابن منظور می ‌گوید: سَلَف، یَسلِف، سلفاً و سلوفاً یعنی پیشی گرفت.
جوهری نیز می‌نویسد: «سَلَف، یَسلِفُ، سلفاً به معنای مضی: یعنی: «گذشت» آمده است و سَلفِ الرجل یعنی پدران گذشته انسان».
بنابراین این واژه در لغت به معنای گذشته و پیشینیان است.
مفهوم اصطلاحی سلفی
تفاسیر مختلف در معنای اصطلاحی سلف گفته شده است که برخی از آن‌ها قابل جمع هستند.
1. سلف فقط به صحابه، تابعین و تابع و تابعین اطلاق می‌شود و سلفی کسی است که پیرو صحابه، تابعین و تابع تابعین باشد.
2. سلف یعنی صحابه، تابعین، تابع تابعین و پیشوایان مذاهب فقهی و سلفی به رجوع‌کنندگان به آنان در اعتقادات اطلاق می‌شود.
3. سلف به معنای قرن‌های اول که بهترین قرن‌های این امت است، می‌باشد و مراد از سلفی رجوع‌کننده به آنچه سلف اول در فهم دین –اعم از عقیده، شریعت و سلوک- داشته‌اند، می‌باشد.
4. سلف به معنای سه قرن اول اسلام و سلفی کسی است که از کسانی که در این سه قرن می‌زیسته‌اند، پیروی کند.
5. محمد ابو زهره می‌نویسد: مقصود از سلفیه کسانی می‌باشند که در قرن چهارم هـ.ق. ظاهر شدند آنان تابع احمد بن حنبل بوده و گمان می‌کردند که تمام آرایشان به احمد بن حنبل منتهی می‌گردد؛ کسی که عقیده‌ی سلف را زنده کرد و برای آن جهاد نمود. آن‌گاه در قرن هفتم هـ.ق. توسط شیخ‌الاسلام ابن تیمیه حنبلی احیا شد. او شدیداً مردم را به این روش دعوت کرد و با اضافه کردن مسائلی به آن، مردم عصرش را به این تفکر واداشت. آن‌گاه در قرن دوازدهم آرای او در جزیره العرب توسط محمد بن عبدالوهاب احیا شد که تاکنون وهابیان آن را زنده نگه داشته‌اند.
6. دکتر عبدالعزیز سیلی می‌نویسد: سلف از چند جهت بحث می‌شود.
الف) از ناحیه‌ی لفظی: بر جماعتی که در گذشته بوده‌اند اطلاق می‌شود.

Share