آیات قرآن

آیات قرآن

ب)انس بن مالک نقل می کند:
“من با چشم خود ابراهیم فرزند پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را دیدم که در آغوش حضرت بود و حضرت اشک می ریخت.”
ج)انس بن مالک نقل می کند:
“زید بن ثابت یکی از کسانی بود که بعد از رسول خدا قرآن را جمع نمود. ابوبکر به او دستور داده بود تا آیات قرآن را از روی پوست ها و استخوانها و سینه های مردم جمع کند و در یک کتاب واحد بنویسد. او این کار را انجام داد . آیه آخر سوره توبه را نزد ابو خزیمه یافت و به قرآن اضافه نمود.”
د) انس بن مالک می گوید:
” وقتی جنازه سعد بن معاذ را تشییع می کردیم، منافقان مدینه می گفتند چه خوار است جنازه سعد. اما رسول خدا فرمود او را ملائکه تشییع می کنند.”
ه) انس بن مالک نقل می کند:
” هنگامی که در مدینه قحطی رخ داده بود، عمر بن خطاب به عباس عموی پیامبر توسل پیدا کرده و خدا را به او قسم داد تا باران ببارد.”
و) انس بن مالک نقل می کند:
” وقتی حسّانه مزنیۀ از اقوام حضرت خدیجه برای پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) هدیه ای می فرستاد. حضرت مرا مامور می کرد تا برای آن زن هدیه بهتری ببرم و می فرمود: او دوست خدیجه بود و خدیجه را بسیار دوست داشت.”
3. 1. 3. 2 اسد الغابۀ
الف) انس بن مالک نقل می کند :
“برای پیامبر مرغ بریانی آوردند. حضرت فرمود: خدایا دوست داشتنی ترین خلق نزدت را برسان. هم زمان علی (علیه السلام) وارد شد و با حضرت مشغول خوردن شد.”
این نکته قابل توجه است که بخش اصلی حدیث طیر که در فصل سرگذشت انس بن مالک به طور کامل به آن پرداختیم، در این کتاب حذف شده است. همان قسمتی که انس بن مالک علی(علیه السلام) را چند بار از در خانه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) راند.
ب) انس بن مالک:
” پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) حارث بن مالک انصاری را دید و از او پرسید: چگونه صبح کردی ؟ حارث گفت: حقیقتا مومن به خدا. پیامبر فرمود: ” بگو که چه دیدی و نشانه این ایمان حقیقی چیست؟ ” حارث گفت: بگونه ای شب را به صبح رساندم که انگار عرش خدا را واضح می بینم. و انگار بهشتیان را می بینم که چطور در بهشت زندگی می کنند و جهنمیان را که چطور در آن معذبند. ” پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ای حارث تو به یقین به درجه شناخت رسیده ای.”
ج) انس بن مالک نقل می کند:
” پیامبر اکرم غلامی یهودی داشت که به خاطر مریضی در بستر مرگ افتاده بود. پیامبر به عیادت او رفت و از او خواست تا اسلام بیاورد. غلام به پدرش نگاهی انداخت و پدر به او گفت از ابا القاسم اطاعت نما. آن غلام اسلام آورد و همان دم جان سپرد. پیامبر هنگام خروج از خانه او فرمود: خدا را شکر که از آتش نجات یافت.”
3. 3. 1. 3 البدایۀ و النهایۀ
الف) انس بن مالک:
” کسی مهربان تر از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت به خانواده اش
سراغ ندارم.”
ب) انس بن مالک نقل می کند:
” در سفری که با پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بودیم، وقت نماز شد و صحابه شروع به وضو گرفتن کردند. اما چون آب کم بود همه نتوانستند وضو بگیرند. پیامبر کاسه آبی مهیا کرد و انگشت مبارک خود را در آب فرو برد و بعد هشتاد نفر با آن آب وضو گرفتند.”

Share