آموزه های اسلامی

استفاده از حافظه مخاطبان: مخاطبان با دیدن این متن به یاد چه تبلیغات دیگری می افتند؟ همان آثار را می توان برای مقایسه انتخاب کرد. آشکارا در این جا به نوعی روش بیناذهنی نزدیک می شویم. هر چه تعداد افرادی که از آنان در مورد تداعی های تبلیغاتی پرسیده می شود، بیشتر باشد، اعتبار روش مقایسه بیشتر خواهد بود.
استفاده از حافظه تولید کنندگان: حتی از تولید کنندگان متون رسانه ای نیز می توان پرسید که با دیدن متن رسانه ای به یاد چه متون مشابهی می افتند؟
جانشینی یا تبدیل فرضی:
تحلیل جانشینی راهی برای اطمینان یافتن از آن است که معانی نشانه را درست فهمیده ایم. برای انجام تحلیل های جانشینی خیلی ساده باید نشانه های موجود در متن را برداریم و جایشان نشانه های جدید بگذاریم. اگر معنای متن عوض شد، اطمینان حاصل می کنیم که معنای نشانه های قبلی را درست دریافته بودیم. این کار معمولاً به کمک نشانه های متضاد صورت می گیرد. در این روش می توانیم عناصر ساختاری را که فکر می کنیم دلالت ضمنی خاصی دارند، تغییر دهیم یا با عناصر دیگر عوض کنیم. مثلاً در انیمیشن فرار جوجه ای اگر عدد 17 روی خانه مرغ ها را تغییر دهیم و عدد دیگری بگذاریم، قدری از پیام فیلم کاسته می شود، در نتیجه این مسئله بیانگر آن است که این عدد به صورت حساب شده و معنی دار روی آسایشگاه مرغ ها قرار دارد. در انیمیشن رئیس مزرعه یا انبار علوفه گاوهای نر نیز دارای پستان هستند که این البته معنای شیردهی نمی دهد. حال اگر فرض کنیم این گاوها به مزرعه دار شیر هم می دهند، معنی استثمار حیوانات مطرح می شود که با پیام فیلم هماهنگ نیست.
مجموعه سه قسمتی انیمیشن شیر شاه نیز بر پایه پیام‌های سیاسی شکل گرفته است. در شیر شاه به خوبی جنگ دو ابر قدرت برترِ جنگل و آشتی نسل های آینده آنها دیده می‌شود. این اثر نمادی از جنگ سرد آمریکا و شوروی در سال های طولانی پس از جنگ دوم جهانی است که سرانجام به آشتی نسلها و فروپاشی نظام کمونیسم پایان می یابد؛ همچنین در دلالت نشانه شناسی، شیر در فرهنگ یهودی نماد سلطه جهانی صهیونیسم است. در تورات می‌خوانیم: و بقیه قوم یعقوب در میان امت‌ها و قوم‌های دیگر مثل شیر در میان جانوران جنگل و مانند شیر درنده در میان گله‌های گوسفند خواهند بود که هنگام عبور پایمال می‌کنند و می درند و کسی نمی‌تواند مانع آنها شود (عهد قدیم، سفر خروج).
در سطح دال، فیلم متنی است مرکب از زنجیره ای از تصاویر عکاسی که تصور حرکت و کنش زندگی واقعی را ایجاد می کند. در سطح مدلول، فیلم ها آینه های استعاری زندگی هستند. بی ترید، موضوع سینما و انیمیشن موضوعی محوری برای نشانه شناسی رسانه هاست. زیرا ژانرهای سینمایی از نظامهای دلالت کننده ای تشکیل شده اند که امروز اکثر افراد بدان پاسخ می دهند و برای تفریح، الهام و بینش در سطح یک مفسر آنها را می بینند. (دانسی،387: 184)
در حالی که در داستان چاپی، مولف به راحتی به عنوان نویسنده-خالق متن شناخته می شود، در فیلم های بلند داستانی، مسئله مولف، مسئله بسیار پیچیده ای است. در این مورد، هم فیلم نامه نویس و هم کارگردان مسئول ابعاد مختلف متن و تحویل هنرمندانه ی ان به مخاطب هستند. وظیفه فیلم نامه نویسان متناسب با نوع فییلم بسیار متغیر است. ممکن است از فیلم نامه نویس خواسته شود که ایده ای را بپروراند یا از یک رمان، نمایشنامه یا تئاتر موزیکال متناسب با نیازهای خاص پرده ی سینما اقتباس کند. اما نویسنده در تولید فیلم فرد کلیدی نیست؛ آن شخص کارگردان است که فیلم نامه را به شکل دیدرای در می آورد و گروه تولید و بازیگردان را در انجام این مهم هدایت می کند. به لحاظ نظری، کارگردان بر همه چیز از فیلم نامه گرفته تا برش آخر فیلم نظارت هنری دارد؛ هر چند در حالت واقعی شرایط مختلف، آرمانِ اقتدار هنری مطلق کارگردان را تضعیف می کند(دانسی،387: 185-186).
با استفاده از روش بینامتنی می توان به سوال نخست رساله پاسخ داد. سوال این است که در انیمیشن های والت دیزنی چه پیام های آشکاری وجود دارند که با آموزه های اسلامی و فرهنگ مخاطبان ایرانی در تعارض است؟ برای یافتن این سوال ابتدا بایستی از میان آموزه های اسلامی و فرهنگ مخاطبان درک روشنی بدست آورد.
آنچه از فرهنگ اسلامی مد نظر است، باورهای مشترکی از بایدها و نبایدهایی است که آموزه های دینی بر آن ها تاکید دارند. متقن ترین متن نیز در این خصوص فقه است که مجموعه این باید ها و نبایدها را در حوزه دین به ما منتقل می کند در بخش فرهنگ نیز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به جمع بندی اجمالی از نقاط برجسته فرهنگی که مورد اتفاق است پرداخته خواهد شد.
نشانه شناسی فرهنگ و آموزه های اسلامی:
آن چه در استفاده از تحلیل های نشانه شناختی اهمیت دارد، ارتباط نمادها و نشانه ها با فرهنگ، علایق، نیازها و اهداف گیرنده است. حال اگر گیرنده را طیف 5 سال تا 8 سال کودک در نظر بگیریم موارد بسیار زیادی را می توان از تقابل فرهنگ غربی و ایرانی و آموزه های اسلامی در مقابل غیر اسلامی فهرست کرد.
در این میان برای اولویت گذاری و یافتن فصل مشترک این پیام های انیمیشنی از روش مصاحبه استفاده گردید.
برخی پیام های آشکار و پنهان در انیمیشن های خارجی قابل دسترس در ایران که با آموزه های دینی مکتب اهل بیت علیهم السلام در تعارض هستند:
نگاه به جنس مخالف در انیمیشن ها که متعارض با رفتارهای بهنجار جامعه دینی ما وآموزه های اهل بیت علیهم اسلام،
رفتارهای متعارض با برخی ازفضائل اخلاقی که در آموزه های دینی بدان سفارش شده است وفراخوانی به برخی از رذائل اخلاقی
نادیده گرفتن خط قرمزهای حلال و حرام ،مانند غصب و تصرف اموال دیگران، قتل، قمار و… .
بی رنگی و یا کمرنگی سه موضوع «خدا» ، «پیامبر» ، «دین» و در مقابل برجسته کردن نقش شیطان و نیروهای اهریمنی.
برخی پیام های آشکار و پنهان در انیمیشن های خارجی قابل دسترس در ایران که با آموزه های فرهنگ ایرانی در تعارض هستند:
عادی شدن حضور روبه گسترش حیوانات گوناگون در زندگی کودکان
الگوبرداری از برخی آداب و سنن مسیحی مانند کریسمس، بابا نوئل و برخی از مراسمات غربی مانند جشن هالووین، عید پاک، رقص و …
الگو برداری از شیوه زندگی در انیمیشن ها توسط کودکان و حتی والدین آن ها که می تواند شامل موارد زیر باشد :
الگو برداری در شیوه پوشش و لباس
الگو گرفتن در نوع و شیوه خوردنی ها و آشامیدنی ها
الگوبرداری از خود نمایی در بیرون از خانه به سبک انیمیشن ها

                                                    .