آموزش نیروی انسانی

آموزش نیروی انسانی

در توسعه کوثری مزدوری و اجیر شدن برای اشتغال مکروه است، اشتغال باید با کرامت باشد، هر اشتغالی صحیح نیست. اشتغال باید با حفظ آبرو باشد و این در اشتغال مزدوری حاصل نمی‌شود. اسلام مضاربه و مشارکت را پیشنهاد کرده‌است.
دوری از تنبلی و داشتن روحیه کار و تلاش، جزء شاخص های توسعه کوثری است.
باید در تولید به دنبال توسعه باشیم و نه در مصرف. چشم و هم‌چشمی در اسلام مزموم است.
نباید روحیه اداره جامعه زهد‌محورانه باشد، اگر بخواهید توده مردم را تربیت کنید که حافظ دین باشند باید یک اقتصاد متوسط به مردم بدهید. با زهد نمی‌توان جامعه را اداره کرد. البته بحث خواص فرق می‌کند و باید بحث خواص را از توده مردم جدا کرد.
مقام معظم رهبری مدظله العالی
مهمترین مولفه های توسعه
در مورد مهمترین مولفه های توسعه از دیدگاه مقام معظم رهبری می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
اشتغال پایدار: فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه‌های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و توسعه فعالیتهای اشتغال‌زا در جهت کاهش بیکاری به خصوص در بخشهای کشاورزی و…( قدس، 2/3/1378)
تأمین اجتماعی و ارتقای خدمات رسانی به شهروندان: برنامه جامع تأمین اجتماعی و حمایت از حقوق محرومین و مستضعفین جامعه… کمک به محرومان و قشرهای ضعیف و مستضعفان است (قدس، 22/5/1378). در جای دیگر می‌فرمایند: … آنچه در شرایط فعلی به صورت معضل اجتماعی درآمده است، نبودن تأمین اجتماعی به صورت فراگیر می‌باشد. فراهم آوردن تأمین اجتماعی در جامعه شکافهای عمیق فقر و اختلاف طبقاتی را پر می‌کند و بسط کامل عدالت اجتماعی را در پی خواهد داشت (اندیشه حوزه، 1380، 11). جامعه ای توسعه یافته خواهد بود که سطح خدمات رسانی به شهروندان در سطح مطلوبی باشد. هدف حکومت در اسلام خدمت رسانی به مردم است . بنابراین جامعه پیشرفته اسلامی جامعه ای است که سطح این خدمات ارائه شده از یک حد استاندارد و مطلوبیتی برخوردار باشد. چگونگی خدمات حمل و نقل، خدمات امنیتی و قضائی،خدمات آموزشی درمانی، ورزشی، فرهنگی و انطباق این خدمات با معیارهای استاندارد ابزار دیگری برای سنجش جامعه پیشرفته است . برای تحقق توسعه موردنظر باید ابعاد گوناگون خدمات رسانی به شهروندان با ساماندهی و مدیریت کارآمدی مناسب به سطح استانداردهای موردنظر برسد (قدمگاهی، 1388الف، ص2).
امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری: مقام معظم رهبری در مورد حفظ امنیت سرمایه گذاری می فرمایند: حفظ امنیت سرمایه گذاری و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی و حفظ حرمت دارایی‌های ناشی از راه‌های قانونی و مشروع (قدس، 2/3/1378). ایشان در معنی امنیت اقتصادی می فرمایند: امنیت اقتصادی یعنی این که انسانها و آحاد مردم این کشور از هر قشری بخواهند کار اقتصادی بکنند… چه کار صنعتی، چه کار کشاورزی، چه سرمایه گذاری، چه تجارت، بدانند کسی مزاحم آنها نخواهد شد… امنیت اقتصادی باز گذاشتن راه برای مفت‌خورهای اقتصادی، زالوهای اقتصادی، نادیده گرفتن مقررات سالم کشور نیست. ناامنی اقتصادی بیشتر از قبل آدم‌های سوء استفاده‌چی بوده است. هرجا که یک سوء استفاده چی باشد، یک نوع اختلال در کارها هست و یک ناامنی وجود دارد (همان، 11/6/1378).
آموزش نیروی انسانی و ارتقای سطح سواد: آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در سطوح گوناگون برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی فراهم ساختن مهارتها و تخصص‌های لازم در همه سطوح (همان، 2/3/1378). وضعیت علمی و مهارتی نیروی انسانی مهمترین شاخصه جامعه توسعه یافته است . مهمترین سرمایه هر جامعه نیروی انسانی است. برای تحقق توسعه پویا و مستمر آموزش رکن اساسی است البته آموزشهای هدفمند و کاربردی که بتواند بستر لازم برای توسعه را فراهم آورد. بنابراین اگر بخواهیم جامعه پیشرفته ای داشته باشیم باید سطح سواد جامعه را افزایش دهیم. (قدمگاهی، 1388الف، ص2؛ اخترشهر، 1386، صص177-181؛ با تصرف و اضافات).
فرا صنعتی شدن: جامعه پیشرفته و توسعه یافته از نظر ایشان جامعه ای است که از مرحله صنعتی اولیه و کارخانه های دودکشی پا را فراتر گذاشته و به مرحله ای بالاتر یعنی ورود به عرصه تکنولوژی های سطح بالا شده است. تکنولوژی هایی مثل نانو تکنولوژی تکنولوژی هسته ای تکنولوژی های مربوط به فناوری اطلاعات و هوا فضا و خلاصه هرگونه تکنولوژی که تعلقی به صنایع پایین دستی مثل کارخانه های دود کشی نداشته باشد (قدمگاهی، 1388الف، ص2).
خودکفایی در نیازهای اساسی: جامعه پیشرفته جامعه ای است که در نیازهای اساسی به خودکفایی رسیده باشد . خودکفایی در نیازهای اساسی ضریب امنیت ملی را افزایش داده و نوعی احساس آرامش روحی و روانی را برای مردم به ارمغان می آورد. و باعث نوعی نشاط و امیدواری می گردد. البته اگر سرمایه ساختار نیروی انسانی امکان تبادل کالاصادرات و عوامل دیگر وجود داشته باشد هر چه بر حوزه و دامنه خودکفایی افزوده شود زمینه رونق اقتصادی و امنیت بیشتر را فراهم می آورد. به هر حال در مدل فکری رهبری انقلاب اسلامی توسعه بدون ساماندهی و تحقق خودکفایی در نیازهای اساسی توسعه ای غیرمدبرانه و آسیب پذیر خواهد بود. نیازمندی کالاهای اساسی دست دشمنان را در اعمال فشار برای ایجاد نابسامانی در توسعه کشور باز می گذارد (قدمگاهی، 1388الف، ص2).
افزایش بهره وری: بهره وری از تلفیق اثربخشی و کارآمدی حاصل می آید . اقدام بهره وری اقدامی است که ما را به هدف برساند (اثربخشی داشته باشد) و رساندن به هدف با کمترین هزینه به انجام رسد. بنابراین وقتی سخن از بهره وری به میان می آید منظور این است که کارها را طوری تنظیم کنیم که با کمترین هزینه بهترین روش و کوتاهترین مسیر ما را به هدف برساند. شاخص بهره وری شاخص مهمی است که رهبری انقلاب اسلامی آن را به عنوان یکی از معیارهای جامعه توسعه یافته درنظر گرفته اند (قدمگاهی، 1388الف، ص2).
افزایش امید به زندگی: جامعه پیشرفته موردنظر رهبر انقلاب اسلامی جامعه ای است که به سبب توسعه در ابعاد مختلف از قبیل وضعیت معیشت، تغذیه، بهداشت و درمان، اشتغال و دستیابی به سطوح بالای رفاه مادی و معنوی امید به زندگی بیشتر شده و متوسط طول عمر مفید افزایش می یابد (قدمگاهی، 1388الف، ص2).
رشد ارتباطات: ارتباطات بستر تحقق توسعه و پیشرفت است . با سهولت ارتباطات چه ارتباطات مخابراتی و چه ارتباطات جاده ای ریلی و هوایی زمینه تحرک اقتصادی را فراهم می آورد. توسعه ارتباطات توسعه تبادل اقتصادی را میسر می کند. بنابراین بدون گسترش ارتباطات امکان توسعه و پیشرفت وجود ندارد و به همین دلیل است که رهبر انقلاب اسلامی رشد ارتباطات را یکی از شاخصه های اصلی توسعه می دانند (قدمگاهی، 1388الف، ص2).
مبتنی شدن روند تحول بر عناصر اصلی هویت ملی و آرمانهای اساسی: ساماندهی تحول و توسعه باید بر مبنای ارزشها و نگرشهای فکری و اصول اعتقادی استوار باشد والاهرگونه مدل سازی توسعه مبتنی بر ارزشهای صرف غربی نمی تواند ثمربخش باشد (قدمگاهی، 1388الف، ص2).
برنامه‌ریزی براساس اصول اسلام: باید همواره مواد برنامه در بخشهای اقتصادی و پولی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و غیر آن، با ظواهر احکام فقهی هیچ گونه تعارض و تنافی نداشته، بلکه در همه موارد مذکور فقه اسلام بر آن منطبق باشد (مجلس و پژوهش، شماره 8، ص 7).
برنامه ریزی برای بالا بردن تولید و افزایش ثروت ملی: کسانی که پول و سرمایه دارند، باید به کار تولید و بازسازی کشور مشغول شوند، باید میدان داده شود. اگر تأمین شغلی برای افراد به وجود بیاید، سرمایه را می‌آورند و به کار تولید می‌زنند (اندیشه حوزه، 1380، ص 8). مدل توسعه موردنظر باید منجر به افزایش ثروت ملی شود . یعنی در صورت اجرای آن مدل برآیند ثروت عمومی کشور و ثروت آحاد مردم افزایش یابد. به عبارتی توسعه باید طوری طراحی شود که مردم در سایه اجرای آن از وضعیت پایین دستی ثروت به وضعیت بالادستی ثروت منتقل شوند به طوری که علاوه بر تامین نیازهای مصرفی منجر به ذخیره سازی ثروت نیز بشود. بدیهی است که افزایش ثروت ملی در سایه افزایش تولید ملی صورت خواهد گرفت . بنابراین توسعه باید تولید محور باشد تا بتوان به ثروت ملی افزود و تولید بهره مندی اقتصادی افراد را بیشتر کند. توسعه اگر منجر به ثروت اندوزی بخش خاصی از جامعه شود توسعه متوازن و عادلانه نیست. توسعه باید بر ثروت آحاد مردم بیفزاید (قدمگاهی، 1388ب، ص2).
اصلاح نظام پولی و مالی: اصلاح نظام پولی و سامان بخشیدن به بازارهای مالی در جهت حفظ ارزش پول ملی و تجهیز منابع مالی برای سرمایه گذاری مولد و اشتغال آفرین ایشان درباره اصلاح نظام مالیاتی می فرمایند: اصلاح نظام مالیاتی در جهت برقراری عدالت در گرفتن مالیات ایجاد انگیزه‌های مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای مردم (قدس، 2/3/1378).
ایجاد روحیه قناعت و صرفه جویی: صرفه جویی، یعنی آن چیزی را که قابل استفاده است و می توانیم از آن، استفاده کنیم، نسبت به امکانات با هوس رفتار نکنیم، دائماً چیزهای ماندگار را نو کردن، چیزهای ضایع نشدنی را دور ریختن، روش درستی نیست (همان، 16/1/1376).
عدالت طلبی: عدالت مایه قوام و پایداری جامعه و از عوامل مهم رشد و توسعه است .توسعه مطلوب توسعه منجر به پایداری جامعه است . اگر توسعه منجر به شکاف عمیق اقتصادی و فرهنگی و سیاسی شود این توسعه برای جامعه خطرساز است و پایداری جامعه را متزلزل می کند. لذا رهبری معظم انقلاب مدل توسعه ای را طلب می کند که مبتنی بر عدالت بوده و نتیجه آن اجرای عدالت و در نتیجه پایداری و قوام جامعه باشد (قدمگاهی، 1388ب، ص2).
اقتدار ملی: توسعه بدون علم تحقق نمی یابد. اگر توسعه را ساماندهی تعالی بخش و دستیابی به پیشرفت در حوزه های مختلف اقتصادی صنعتی، فناوری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بدانیم این امر بدون داشتن سطح علمی موردنیاز و دانش مربوطه میسر نیست . گرچه برای توسعه محتاج علم و دانشیم اما توسعه ای باید طراحی شود که نتیجه پیاده شدن آن رسیدن به مرز اقتدار علمی است . اقتدار علمی یعنی به دست آوردن قله های علم و دانش و سطحی از قدرت علمی است که به وسیله آن بتوانیم مسیرهای بعدی توسعه را به راحتی طی نماییم . بنابراین باید توسعه به نوعی منجر به اقتدار علمی شود و اقتدار علمی بر ابعاد توسعه بیفزاید و این تاثیر و تاثر متقابل در یک روند تکاملی ادامه داشته باشد (قدمگاهی، 1388ب، ص2).
رشد اخلاق و معنویت و عواطف انسانی: در مدل حکومت اسلامی تزکیه و رشد اخلاقی و معنوی افراد جزء اهداف بالادستی حکومت قرار دارد یعنی همه فعالیت ها در نهایت برای رسیدن به جامعه ای است که افراد آن از نوعی تهذیب نفس و معنویت برخوردار باشند. هرگونه طراحی مدل توسعه بدون توجه به این سیاست جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی ندارد و اگر آبادانی همه جانبه کشور منجر به رشد معنویت و اخلاق نشود ارزشمند نخواهد بود. بنابراین در نگاه حضرت آیت الله خامنه ای مدل توسعه ای مطلوب است که منجر به رشد اخلاقی و معنوی افراد جامعه باشد (قدمگاهی، 1388ب، ص2).
عزت ملی: عزت ملی نوعی احساس غرور همگانی ملتی است که بواسطه داشتن فضیلتها احساس برتری نموده و احساس می کند در مقابل بیگانگان حرفی برای گفتن داشته و احساس ذلت و خواری نمی نماید. رهبر معظم انقلاب اسلامی توسعه ای را مطلوب می دانند که منجر به چنین احساسی شود. نباید برای به دست آوردن توسعه اقتصادی هر شرایطی را بپذیریم و عزت ملی را زیرپا گذاریم (قدمگاهی، 1388ب، ص2).

Share