آموزش فنی و حرفه ای

آموزش فنی و حرفه ای

رشد ثروت
رشد اقتدار ملی
رشد اخلاق
رشد عزت ملی
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺤﯿﺢ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ و ﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ را ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و در‬‫ﮐﻨﺎر اﯾﻨﻬﺎ «ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا» ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ‬‫ﺧﻮدش ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺸﺪ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺮﻓﯽ و راﯾﺞ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در راﻫﻬﺎی ﻏﻠﻂ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
مقام معظم رهبری در انتها به چند مؤلفه مهم در بعد معنوی اشاره نمود و تقویت آنها را هدف توسعه می‌دانند: 1-خداپرستی 2- عشق به معنویت 3- (تقویت) عاطفه انسانی در هر تحولی 4- ترویج عواطف و محبت در انسانها.
مقام معظم رهبری در نتیجه‌گیری از بحث در بند جمع‌بندی خود می‌فرمایند: بالاخره پایه تحول را بایستی غیر از آن چیزی که امروز معیارهای پیشرفت در دنیا محسوب می‌شود دانست. معیارهای ویژه جمهوری اسلامی و حرف نو اسلام در زمینه‌های، اخلاق، معنویت، معرفت الهی، انسان دوستی، ارتباط و عواطف بشری در نظر گرفت و اینها را هم بایستی جزو معیارهای پیشرفت دانست .
3-5-24-2- ی- ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال
رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های کلی اشتغال را این چنین برمی‌شمارند:
1. ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
2. آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
3. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.
4. ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.
5. بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیر ساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
6. جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و جهانی.
7. هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید و افزایش تولید.
8. توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی.
9. گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت).
10. حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور.
11. برقراری حمایت‌های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آن‌ها به اشتغال پایدار.
12. توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور.
13. رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار.
جمع‌بندی و خلاصه مولفه‌های توسعه و پیشرفت
حضرت علی‌ابن ابی‌طالب امیرالمومنین علیه‌السلام

Share