سبز اندیشان امروز

آلودگی محیط زیست

1-25-3. راکتورهای فوتوکاتالیستی Immobilized با TiO2 تثبیت شده :
اینها شامل راکتورهایی هستند که کاتالیست در آنها به وسیلۀ نیروهای سطحی فیزیکی یا پیوندهای شیمیایی روی یک تکیهگاه (Support) تثبیت میشود. انواع نگهدارندههای TiO2 عبارتند از :
– کربن اکتیو
– کابل الیاف نوری
– پشم شیشه (Glass wool , Fiber glass)
– شیشه
– مهرههای شیشه‌ای
– غشاها
– شن کوارتز
– زئولیت (سیلیکات آبدار)
– سیلیکاژل
– فولاد ضدزنگ
– تفلون
در نوعی از راکتورهای فوتوکاتالیستی تثبیت شده، فوتوکاتالیست می‌تواند در دیوارههای راکتور در اطراف منبع نور روکش شود. مثالهای مرتبط با این نوع راکتور، راکتور روکش شده با کابل فیبر نوری و راکتور چندلولهای می‌باشد. این راکتورها دارای فواید ذاتی شامل عدم نیاز به عملیات بازیابی کاتالیست میباشند. سیستم فوتوراکتورهای کاتالیست تثبیت شده اجازۀ استفادۀ مداوم از فوتوکاتالیست را با حذف نیاز به پس پردازش فیلتراسیون به همراه بازیافت ذرات و احیاء کاتالیست می‌دهد.
با توجه به این که هدف اصلی در این تحقیق انجام فرآیند گوگردزدایی و به عبارتی حذف گوگرد از ترکیبات نفتی از جمله گازوئیل و بنزین می‌باشد، لذا در این بخش نخست توضیحاتی راجع به گوگرد، خصوصیات و مضرات آن و در ادامه دلایل ضرورت حذف آن و نیز اهمیت فرآیند گوگردزدایی شرح داده خواهد شد.
1-26. مختصری در مورد گوگرد، خواص آن :
گوگرد یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است، جزء نافلزات بوده، که نماد آن S و در ردیف سوم و گروه ششم جدول تناوبی قرار دارد، دارای عدد اتمی 16 و عدد جرمی 32 می‌باشد. گوگرد یک نافلز فراوان، بی‌بو،
بی‌مزه و چندظرفیتی است که بیشتر به شکل کریستال‌های زرد رنگ که از کانی‌های سولفید و سولفات به دست می‌آید، شناخته شده می‌باشد.
خصوصیات قابل توجه :
ظاهر این نافلز به رنگ زرد کم‌رنگ می‌باشد که بسیار سبک و نرم است. این عنصر به هنگام ترکیب با هیدروژن بوی مشخصی دارد که مشابه بوی تخم مرغ فاسد شده می‌باشد. گوگرد با شعله آبی رنگ میسوزد و بوی عجیبی از خود ساطع می‌کند. گوگرد در آب حل‌شدنی نیست ولی در دی سولفیدکربن حل می‌شود. حالت‌های معمول اکسیداسیون این عنصر 2- و 2+ و 4+ و 6+ می‌باشد. گوگرد کریستالی به صورت حلقه گوگردی S8 نشان داده می‌شود. گوگرد یکی از مشتقات غیر‌هیدروکربنی نفت خام می‌باشد. مشتقات غیرهیدروکربنی نفت خام معمولاً شامل ترکیبات گوگرددار، اکسیژن‌دار و ازت‌دار می‌باشد. ترکیبات گوگرددار تقریباً 2٪ نفت خام را شامل می‌شوند. میزان گوگرد در گاز منازل ppm6-4 و در LPG حدود ppm30 است. کلیه‌ی نفت‌های شناخته شده عملاً دارای گوگرد هستند. میزان گوگرد در ایران، در نفت خام هفت‌گل حدود 22/1٪ و در نفت خام خارک 46/2٪ می‌باشد.
میزان گوگرد یکی از خاصیت‌های مهم نفت است که بیش‌ترین اثر را در ارزش‌گذاری بر روی نفت خام دارد. مقدار گوگرد بر حسب درصد وزنی گوگرد بیان می‌شود و در نفت خام بین 1/0 تا 5 درصد تغییر می‌کند. نفت‌هایی که بیش از 5/0٪ گوگرد دارند معمولاً نیازمند فرآورش گسترده و گوگردزدایی هستند. ترکیبات گوگردی موجود در نفت خام عبارت اند از : مرکاپتانها، انواع سولفیدها، پلی‌سولفیدها، تیوفن‌ها و ترکیبات تیوفنی که در قسمت‌های سنگین نفت خام متمرکز هستند. در قسمت‌های سبک نفت خام هیدرژن سولفید نیز یافت می‌شود. در بعضی از نفت‌ها، گوگرد به صورت عنصری نیز وجود دارد.

1-27. مضرات گوگرد و دلایل حذف آن :
ترکیبات آلی گوگرددار بخش اعظم محتوای ترکیبات گوگردی نفت خام را تشکیل می‌دهند. میزان ترکیبات آلی گوگرددار موجود در نفت خام ایران بین 25/0 تا 23/3 درصدوزنی تخمین زده شده است، لذا ایران از جمله کشورهایی است که دارای بالاترین مقدار ترکیبات آلی گوگرددار در ذخایر نفتی خود می‌باشد. احتراق مواد سوختنی حاصل از نفت خام مثل گازوئیل و بنزین موجب تولید و نشر اکسیدهای گوگردی شده که باعث آلودگی محیط زیست و ایجاد باران‌های اسیدی و غیرفعال شدن کاتالیست‌های شیمیایی می‌شوند. درصد گوگرد زیاد در اکثر فرآورده‌های نفتی مضر است و حذف یا تبدیل آن‌ها به مواد بی‌ضرر، یکی از کارهای مهم در پالایشگاه‌ها است. وجود ترکیبات گوگردی در بنزین مضر است زیرا گوگرد سبب خورندگی در قسمت‌های مختلف موتور می‌شود. به علاوه مرکاپتان‌های محلول در مواد نفتی، مستقیماً در مجاورت هوا موجب خورندگی مس و برنج می‌شود. مرکاپتان‌ها هم‌چنین تأثیر نامطلوبی روی حساسیت سرب و ثبات رنگ فرآورده‌ها دارد. گوگرد آزاد در صورتی که وجود داشته باشد، خورنده است. گوگرد موجود در بنزین و دیگر سوخت‌ها نیز در اثر احتراق سبب آلودگی هوا و آزاد شدن گاز SO2 می‌شود. سولفورها، دی سولفورها و تیوفن‌ها کم‌تر خورنده هستند، اما موجب کم شدن عدد اکتان در مجاورت تترا اتیل سرب می‌شوند.
گوگرد در نفت کوره نیز یافت می‌شود. مشخصه‌های بحرانی نفت کوره عبارتند از گرانروی و مقدار گوگرد. در سال‌های آینده، با توجه به لزوم جلوگیری از آلودگی هوا، مقدار گوگرد در نفت کوره قطعاً کاهش خواهد یافت

                                                    .