آزمون رشدی یکپارچگی بینایی – حرکتی بیری

 

ورتایمر[۱] یکی از سه بنیان گذار مشهور مکتب گشتالت ، در سال ۱۹۲۳، سی و دو تصویر هندسی رو جهت مطالعۀ درک دیداری ، به هدف رسیدن به قوانین روان شناختی مباحث مربوط به درک ایجاد کرد . تحقیقات ورتایمر تأیید کرد که درک چشمی در پیش آدم به گونۀ پویا انجام می شه ودر تشکیل اون عوامل داخلی از جمله فعالیتای «خود نظم بخشی» نقش اساسی بردوش می گیرن . به نظر اون محرکای خارجی به همونجوریکه در واقعیتای عینی شون وجود دارن ، روی آدم اثر باقی نمی ذارن ، بلکه آدم از درون به بازسازی اونا می پردازه و اونا رو به شکلی درک می کنه که ویژۀ خودشه .

دکتر لورتا بندر[۲] با اقتباس از ورتایمر ۹ کارت از بین ۳۲ کارت اون رو انتخاب کرد . بندر به درستی فهمیده بود که بازسازی ترسیمی هر تصویر به دو دسته از عوامل بستگی داره :

 

  1. ویژگیای محرک تصویری : از جمله شکل تصویر ، بزرگی یا کوچیکی ابعاد اون ، وضعیت قرار گرفتن اجزای تصویر در کنار هم ، سادگی یا سختی تصویر ….
  2. ویژگیای آزمودنی : از جمله سن و درجۀ بلوغ ادراکی و حرکتی آزمودنی ، دقت و تمرکز اون ، خستگی اون ، اضطراب و استرس آزمودنی در جریان ترسیم ، دچار شدن به بعضی از امراض روانی و یا بعضی از ضایعات عصب شناختی (بهرامی ، ۱۳۷۷) .
  3. اضطراب

در حالی که در گذشته آزمون بندر واسه تشخیص وضعیت کودکان استثنایی استفاده کرده می شد ، امروز به عنوان یه آزمون رشد درک چشمی – حرکتی واسه تعیین وضعیت کودکانی که به مدرسه وارد می شن و به عنوان وسیله ای واسه تشخیص مشکلات یادگیری کودکان دبستانی و توانایی پیشرفت تحصیلی اونا به کار میره . پژوهشا نشون میده که انجام موفقیت آمیز آزمون بندر به وسیله کودکان تازه وارد دبستانی شاخصی واسه پیش بینی پیشرفت تحصیلی بهتر این دسته از کودکان هم هست . البته این قدرت پیش بینی بستگی به رعایت تموم مقتضیات اجرایی آزمون (کیفیت اجرا ، نمره گذاری دقیق ، به کار گیری شاخصای عاطفی ، سن و جنس کودک ، و رفتار کودک در بین اجرای آزمون) داره (لطف آبادی ، ۱۳۷۷) .

مشکلات

آزمون بندر الان یکی از پنج آزمون مشهور دنیا رو تشکیل میده (آزمونای دیگه عبارتند از : آزمون استانفورد بینه ، آزمون وکسلر ، آزمون رورشاخ و آزمون T.A.T ) . در یه وقتی که از عمر این آزمون میگذره روان شناسا و روان پزشکان روز به روز از اون استقبال بیشتری به عمل آورده ان و تعداد تحقیقاتی که در محیطای آموزشی یا بیمارستانی به وسیله اون انجام شده ، زیاد شده (بهرامی ، ۱۳۷۷) .        

[۱] Wertheimer(دو نفر دیگه عبارتند از کافکا و کهلر)

[۲] Lauretta Bender