سبز اندیشان امروز

آخرین قیمت خودرو در بازار امروز

آخرین قیمت خودرو در بازار در تاریخ ۶/۹/۹۱ به توضیح زیره:

مشاهده

 قیمت خودرو در بازار امروز

اتومبیل

مقدار

تغییر

کمترین

بیشترین

۴۰۵ نمایندگی/ تومن

۱۷,۹۰۶,۴۰۰

(%۰) ۰

۱۷,۹۰۶,۴۰۰

۱۷,۹۰۶,۴۰۰

۴۰۵ بازار/ تومن

۱۹,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۹,۵۰۰,۰۰۰

۱۹,۵۰۰,۰۰۰

۲۰۷ دنده خودکار نمایندگی/ تومن

۲۷,۳۲۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۷,۳۲۰,۰۰۰

۲۷,۳۲۰,۰۰۰

۲۰۷ دنده خودکار بازار/ تومن

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶ صندوق دار V20 نمایندگی/ تومن

۱۹,۸۷۸,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۹,۸۷۸,۰۰۰

۱۹,۸۷۸,۰۰۰

۲۰۶ صندوق دار V20 بازار/ تومن

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶ تیپ ۶ نمایندگی/ تومن

۲۴,۹۷۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۴,۹۷۰,۰۰۰

۲۴,۹۷۰,۰۰۰

۲۰۶ تیپ ۶ بازار/ تومن

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶ تیپ ۵ نمایندگی/ تومن

۲۱,۸۵۸,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

۲۰۶ تیپ ۵ بازار/ تومن

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

۲۰۶ تیپ۲ نمایندگی/ تومن

۱۹,۴۲۴,۴۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

۲۰۶ تیپ۲ بازار/ تومن

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

پارس سال نمایندگی/ تومن

۲۲,۹۷۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

پارس سال بازار/ تومن

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

سمند ال ایکس نمایندگی/ تومن

۱۹,۴۵۸,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

سمند ال ایکس بازار/ تومن

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

تیبا نمایندگی/ تومن/غیرمتالیک

۱۵,۴۳۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

تیبا بازار/ تومن

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

تندر ۹۰ مدل E2 نمایندگی/ تومن

۲۱,۰۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

تندر ۹۰ مدل E2بازار/ تومن

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

پرادو نمایندگی/ تومن

۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

پرادو بازار/ تومن

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

کرولا نمایندگی/ تومن

۸۷,۹۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

کرولا بازار/ تومن

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

یاریس هاچ بک  نمایندگی/ تومن

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

یاریس هاچ بک  بازار/ تومن

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

مزدا ۳  نمایندگی/ تومن

۵۷,۶۶۵,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

مزدا ۳ بازار/ تومن

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا نمایندگی/ تومن/غیرمتالیک

۱۲,۳۷۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا  بازار/ تومن

۱۳,۶۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا نمایندگی / تومن/غیرمتالیک

۱۲,۲۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا بازار/ تومن

۱۳,۳۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا نمایندگی/ تومن/غیرمتالیک

۱۱,۵۲۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا بازار/ تومن

۱۳,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

مگان خودکار ۲۰۰۰ سی سی نمایندگی/تومن

۴۴,۶۶۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

مگان خودکار ۲۰۰۰ سی سی بازار/تومن

۵۹,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

آزرا نمایندگی/تومن

۹۴,۳۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

آزرا بازار/تومن

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

سوناتا نمایندگی/تومن

۷۸,۷۲۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

سوناتا بازار/تومن

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰

 

 

قیمت خودرو / ۱تیر۹۳

قیمت خودروهای داخلی / ۷ خرداد ۹۳

خودرو قیمت روز خودرو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *