سبز اندیشان امروز

آخرین قیمت خودرو در بازار امروز ۳ دی ۹۱

آخرین قیمت خودرو در بازار امروز ۳ دی ۹۱ :

 

 

 

 

اتومبیل

مقدار

تغییر

کمترین

بیشترین

 

 

۴۰۵ نمایندگی/ تومن

۱۷,۹۰۶,۴۰۰

(%۰) ۰

۱۷,۹۰۶,۴۰۰

۱۷,۹۰۶,۴۰۰

 

 

۴۰۵بازار/ تومن

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۷ دنده خودکار نمایندگی/ تومن

۲۷,۳۲۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۷,۳۲۰,۰۰۰

۲۷,۳۲۰,۰۰۰

 

 

۲۰۷ دنده خودکار بازار/ تومن

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ صندوق دار V20  نمایندگی/ تومن

۱۹,۸۷۸,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۹,۸۷۸,۰۰۰

۱۹,۸۷۸,۰۰۰

 

 

۲۰۶ صندوق دار V20  بازار/ تومن

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ ۶  نمایندگی/ تومن

۲۴,۹۷۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۴,۹۷۰,۰۰۰

۲۴,۹۷۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ ۶  بازار/ تومن

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ ۵ نمایندگی/ تومن

۲۱,۸۵۸,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۱,۸۵۸,۰۰۰

۲۱,۸۵۸,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ ۵ بازار/ تومن

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ۲ نمایندگی/ تومن

۱۹,۴۲۴,۴۰۰

(%۰) ۰

۱۹,۴۲۴,۴۰۰

۱۹,۴۲۴,۴۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ۲ بازار/ تومن

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 

پارس سال نمایندگی/ تومن

۲۲,۹۷۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۲,۹۷۰,۰۰۰

۲۲,۹۷۰,۰۰۰

 

 

پارس سال بازار/ تومن

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

سمند ال ایکس  نمایندگی/ تومن

۱۹,۴۵۸,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۹,۴۵۸,۰۰۰

۱۹,۴۵۸,۰۰۰

 

 

سمند ال ایکس بازار/ تومن

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

 

 

تیبا نمایندگی/ تومن/غیرمتالیک

۱۵,۴۳۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵,۴۳۰,۰۰۰

۱۵,۴۳۰,۰۰۰

 

 

تیبا بازار/ تومن

۱۵,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵,۵۰۰,۰۰۰

۱۵,۵۰۰,۰۰۰

 

 

تندر ۹۰ مدل E2نمایندگی تومن

۲۱,۰۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۱,۰۵۰,۰۰۰

۲۱,۰۵۰,۰۰۰

 

 

تندر ۹۰ مدل E2 بازار/ تومن

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

 

 

پرادو  نمایندگی/ تومن

۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰

۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰

 

 

پرادو بازار/ تومن

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

کرولا نمایندگی/ تومن

۸۷,۹۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۸۷,۹۰۰,۰۰۰

۸۷,۹۰۰,۰۰۰

 

 

کرولا بازار/ تومن

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

یاریس هاچ بک نمایندگی/ تومن

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

 

 

یاریس هاچ بک  بازار/ تومن

۶۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۸,۰۰۰,۰۰۰

 

 

مزدا ۳  نمایندگی/ تومن

۵۷,۶۶۵,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۷,۶۶۵,۰۰۰

۵۷,۶۶۵,۰۰۰

 

 

مزدا ۳ بازار/ تومن

۹۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا نمایندگی/ تومن/غیرمتالیک

۱۲,۳۷۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۲,۳۷۰,۰۰۰

۱۲,۳۷۰,۰۰۰

 

 

پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا بازار/ تومن

۱۳,۴۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۳,۴۰۰,۰۰۰

۱۳,۴۰۰,۰۰۰

 

 

پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا نمایندگی / تومن/غیرمتالیک

۱۲,۲۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۲,۲۵۰,۰۰۰

۱۲,۲۵۰,۰۰۰

 

 

پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا بازار/ تومن

۱۳,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۳,۰۰۰,۰۰۰

 

 

پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا نمایندگی/ تومن/غیرمتالیک

۱۱,۵۲۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۱,۵۲۰,۰۰۰

۱۱,۵۲۰,۰۰۰

 

 

پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا بازار/ تومن

۱۳,۲۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۳,۲۰۰,۰۰۰

۱۳,۲۰۰,۰۰۰

 

 

مگان خودکار ۲۰۰۰ سی سی نمایندگی/تومن

۴۴,۶۶۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۴,۶۶۰,۰۰۰

۴۴,۶۶۰,۰۰۰

 

 

مگان خودکار ۲۰۰۰ سی سی بازار/تومن

۵۷,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۷,۵۰۰,۰۰۰

۵۷,۵۰۰,۰۰۰

 

 

آزرا نمایندگی/تومن

۹۴,۳۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۹۴,۳۰۰,۰۰۰

۹۴,۳۰۰,۰۰۰

 

 

آزرا بازار/تومن

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

سوناتا نمایندگی/تومن

۷۸,۷۲۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۷۸,۷۲۰,۰۰۰

۷۸,۷۲۰,۰۰۰

 

 

سوناتا بازار/تومن

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

خودرو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *