رشته حقوق

پایان نامه درباره بعد از هفت سالگی، کودک و نوجوان

2-1-3. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعهمسأله نگهداری و تربیت کودک پس از ولادت از جمله مسائلی است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست چرا که خوشبختی در پیشرفت... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر، نسب ناشی از شبهه

و نوع دیگر نفی نسب، نفی ولد در موردی که اماره فراش جاری می‌شود، می‌باشد. هرگاه طفل پس از شش ماه از زمان انعقاد نکاح بدنیا آمده باشد و اماره فراش درباره او جاری شود، شوهر در صورت نفی... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره قانون حمایت خانواده مصوب، قانون حمایت خانواده

و بالاخره نوع پنجم این نوع حقوق کودک در قبل از ولادت برخورداری از حق حیات می‌باشد. از دیدگاه اسلام، جنین از زمان انعقاد نطفه از اهلیت تمتع برخوردار است. و اصلی‌ترین حق، حق حیات محسوب... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره دیوان عالی کشور، انقلاب اسلامی

به جهت آنکه برای خروج صغیر از حجر تنها رسیدن به سن بلوغ کافی نیست، بلکه رشد نیز شرط می‌باشد لذا برای روشن شدن موضوع ابتدا به بحث راجع به تعاریف، معانی و چگونگی و زمان احراز رشد در فقه... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره انتخابات ریاست جمهوری، قانون استخدام کشوری

1-7-1. ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه چنانکه پیشتر گفتیم، هرگاه کودک، پدر و جدپدری و یا وصی منصوب از جانب آنان را نداشته باشند، سرپرستی و نگهداری از اموال او به عهده حاکم شرع... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره فقهای امامیه، ولایت قهری

1-4. رابطه ولایت و حضانت در فقه امامیه و حقوق موضوعه در مطالب ذیل ضمن بر شمردن وجوه تمایز بین ولایت و حضانت، نسبت و ارتباط این دو نهاد را در موارد مختلف هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه به... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره تعلیم و تربیت، فقهای امامیه

1-1-2. معانی ولایت در حقوق موضوعه ولایت عبارت از سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد و کسی که این سمت را داراست «ولی» نامیده... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره قانون حمایت خانواده، مفاهیم و تعاریف

ولی خاص: برابر ماده 1194 ق.م. شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر و جدپدری است.محجور: یعنی ممنوع و منظور، ممنوع از تصرف در اموال است بمعنی اعم به هریک از اشخاص فاقد اهلیت یعنی صغیر،... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره مفاهیم و اصطلاحات، علوم انسانی

ث. پرسش اصلی تحقیق موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران با توجه به تحولات قانونی کدام است؟ج. فرضیه تحقیقدر جایی که ولی قهری عملاً قادر به اداره امور مالی مولی‌علیه نباشد... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره قانون جدید حمایت خانواده، روابط خانوادگی

3-2-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ……. 112 تجزیه و تحلیل اطلاعات 112 نتیجه گیری 117پیشنهادات 121 منابع 124چکیده 130 چکیده:ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی... متن کامل