پایان نامه ها و مقالات

نمونه پایان نامه حقوق : خشونت علیه زنان

صلاح‏الدین.تخریب کامل زیارتگاه اویس‏قرنى در شهر «رقّه» و قبر شیخ عقیل، صوفى معروف در شهر «منبج».تکفیرى‏ها در لیبى بخشى از ضریح شعاب دهمانى نزدیک مرکز پایتخت (طرابلس) که مردم آن را... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

نمونه پایان نامه حقوق : جنایات علیه بشریت

حفظ حقوق انسان ها پیش برد و در سال 1949 با تصویب چهار کنوانسیون ژنو، راه را برای رعایت هرچه بیشتر حقوق افراد اعم از نظامی و غیرنظامی در فاصله جنگ و پس از آن هموار ساخت. کنوانسیون های ژنو... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد درمورد سیستان و بلوچستان

اجتماعیوجود دارد،شاخص قانونی درطبیعت و تعدادجرایم خلاصه میشود، اما این شاخص حاکی از تظاهرات حالت خطرناک است و جزء عوامل مؤثر در ایجاد حالت خطرناک نیست. شاخص زیست ـ روان ـ اجتماعی،... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد درمورد سیستان و بلوچستان

رفع شود.بنظر میرسد دادگاه برای رعایت تناسب باید نکات زیر را مورد بررسی قرار دهد :سن متهمجنسیت متهموضعیت خانوادگی متهموضعیت اجتماعی متهم(پایگاه اجتماعی متهم)وضعیت اقتصادی متهموضعیت... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد درمورد سیستان و بلوچستان

امر آن است که حتی اگر برخی مشابهتها دروقایع مربوط به دعاوی مختلف وجود داشته باشد، نمیتوان گفت که در مرحله تعیین مجازات رویه واحدی وجود خواهد داشت. البته باید توجه داشت که این وقایع... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد درمورد سیستان و بلوچستان

پروندهها از تعلیق کامل استفاده نموده است و از تعلیق ناقص استفاده ننموده است،در بزهکار ی دومین از نهاد تعلیق اجرا استفاده ننموده است. همانطور که ملاحظه میشود برخی از شعب در سال 79 و89... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد درمورد پیشگیری از جرم

بعد از طی دوره آموزشی و قبل از معرفی به یگان فرار او بیش از شش ماه طول بکشد تجدید دوره میشود و در غیر این صورت پس از مراجعت باقی مانده خدمت خود را انجام میدهد و تنها مجازات کیفری را در... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد درمورد نظام عدالت کیفری

آنان دارد و گام مهمی در جهت برخورد توأم با تدبیر با رفتار مجرمانه محسوب میشود. چرا که معمولاً چنین افرادی در شهرهای دور از محل سکونت خود خدمت مینمایند، و در صورت معرفی به دادسرا و... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد درمورد معاونت در جرم

23 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش بینی نموده است و به لحاظ اهمیت جرم فرار از خدمت آن را به صورت معاونت مستقل در نظر گرفته و برای آن مجازات تعیین نموده است. برابر این ماده: «هر... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد درمورد جایگزین های حبس

در صورتی که متهم یا محکوم علیه خسارتهای وارده بر بزه دیده ـ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ـ را فراهم نماید، این امر از موجب تخفیف مجازات اجتماعی جایگزین زندان از سوی قاضی صادر کننده حکم... متن کامل