رشته حقوق

تاریخ معاصر ایران

ابن‌حوقل، صوره الارض، ص 217. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج1، بخش دوم، ص 453. ایلاق در نزدیکی چاچ و کرسی آن تونکث بود که قهندز، ربض و مسجد جامع داشت و دارالاماره بود. کوه‌های ایلاق معادن... متن کامل

رشته حقوق

ماوراءالنهر

. Jaxartes بریان، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، ج1، ص 386. کخ، از زبان داریوش، ص94. . gava / gau وندیداد، ص 10: فرگرد اول. مینوی خرد، ص 70. رضی، فرهنگ نام‌های اوستا، ج2، ص 796- 797، ذیل: «سوغْدَ». فرای،... متن کامل

رشته حقوق

شاهنامه فردوسی

Qryt’ پی‌یر بریان، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، ج2، ص 1861- 1862. همچنین است کاربرد واژه‌های مدینه، قریه، بیت، در زبان عبری و در کتاب مقدس: چنان که در «کتاب استر» از کتاب مقدس (بخش عهد عتیق)... متن کامل

رشته حقوق

شهرهای خراسان

حدود العالم من المشرق الی المغرب، ص 106- 107. برای نمونه در این کتاب شهرهای خراسان را این گونه بیان شده‌اند: نیشابور، سَبراین (اسفراین)، نسا، طوس، طبسین (کذا: طبس خرما)، طبس مسینان، هری... متن کامل

رشته حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

. Changyeh . Yumen Kowan . Hami . Turfanتورفان در شمال چین و در محدوده‌ای که سرشاخه‌های سیحون از نزدیکی‌های آن‌، سرچشمه می‌گیرند‌، همواره مورد توجه ایرانیان بوده و حضور بارز آن نیز در ترویج... متن کامل

رشته حقوق

نظام اجتماعی

. Heatumant‌ ؛ در اوستا به معنی دارای سد. به یک گمان دیگر‌؛ هیر = آتش / مند = دارنده = دارنده آتش و از این نظر با واژه‌هایی چون هیربد که مقامی مذهبی یا هیرکانیا که گرگان کنونی است نزدیکی... متن کامل

رشته حقوق

حکومت عباسیان

نمونۀ آن در سدۀ چهارم اسلامی بیش‌تر شهرهاست که گرداگرد آنها را باغ‌ها و بستان‌ها فرا گرفته بود: مانند شهر بلخ «گرداگرد درهای شهر باغ‌هاست و رزهاست»: جیهانی، اشکال العالم، ص 171. اما... متن کامل

رشته حقوق

دانشگاه تهران

ابن‌بلخی در فارسنامه نام کوره‌ها را این چنین بر می‌شمارد: کورۀ اصطخر، کورۀ دارابجرد، کورۀ اردشیرخوره، کورۀ شاپورخوره، کورۀ قبادخوره (ارّجان)؛ ص 121؛ همچنین ر.ک: اصطخری، مسالک و... متن کامل

رشته حقوق

تقسیمات کشوری

خلف تبریزی، برهان قاطع، ذیل «مصر». مکی در تمدن اسلامی در عصر عباسیان معتقد است که امصار (جمع مصر)جزو شهرهای نظامی و «شهرهای هِجر» (هجرتگاه سپاهیان)به شمار می‌رفته‌اند، ص103. یاقوت... متن کامل

رشته حقوق

اردشیر بابکان

برای آگاهی بیش‌تر، ر.ک: لوکرنین، «نهادهای سیاسی، اجتماعی و اداری: مالیات‌ها و بازرگانی»، تاریخ ایران کمبریج، ج3، قسمت دوم، ص 131- 138. مارکوارت ضمن چاپ متن ارمنی کتاب موسی خورنی، به... متن کامل