رشته حقوق

اهمیت ادله الکترونیکی

با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه‌ای در زمینه مدیریت اطلاعات و افزایش بهره گیری از سامانه  های رایانه‌ای به جای پرونده های کاغذی، ذخایر ارزشمند ی از اطلاعات در فضای مجازی... متن کامل

رشته حقوق

ویژگیهای ادله الکترونیکی چیست

با تدقیق در ماهیت ادله الکترونیکی، می‌توان به ویژگی های پی برد که نسبت به ویژگی های سایر ادله، متمایز و متفاوت بوده و آثار متعددی به دنبال دارند، و عبارتند از: مهمترین ویژگی نسخه... متن کامل

رشته حقوق

مفهوم دلیل الکترونیکی

دلیل الکترونیکی، دلیلی است که ویژگی «الکترونیکی» دارد، یعنی «دلیل الکترونیکی»، مفهومی اخص از دلیل است اما این به آن معنا نیست که این نوع دلیل، دارای تمامی ویژگی های یک دلیل سنتی است... متن کامل

رشته حقوق

آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن چیست

مهمترین اثر تفکیک میان داده پیام عادی ومطمئن در میزان قابلیت استناد آنهاست. نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها... متن کامل

رشته حقوق

داده پیام مطمئن چیست

همانگونه که اشاره کردیم اصولاً چنانچه امضای الکترونیکی ملحق به یک داده پیام عادی باشد آن داده پیام عادی است و چنانچه امضای ملحق شده امضای الکترونیکی مطمئن باشد آن داده پیام مطمئن... متن کامل

رشته حقوق

داده پیام عادی چیست

هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شود (ماده 2 قانون تجارت الکترونیک ایران) داده پیام... متن کامل