رشته حقوق

ارزش اثباتی امضای الکترونیک

چنانچه امضای الکترونیک بخواهد همانند امضای دست نویس در مقام دعوا یا دفاع قابل استفاده باشد باید از یکسری شرایط امضاء دستی مثل منحصر به فرد بودن، قدرت تعیین هویت و عدم امکان جعل توسط... متن کامل

رشته حقوق

امضای دیجیتال چیست

فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال همان طور که گفته شد امضای دیجیتال از طریق علم رمز نگاری ایجاد می‌شود و در واقع یک فرایند رمز نگاری است و از یک جفت کلید تحت عناوین کلید خصوصی و کلید... متن کامل

رشته حقوق

امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن

یکی از انواع امضاهای الکترونیکی، امضای مبتنی بر رمزنگاری است که از فناوری ایمن تری بهره می گیرد، در این نوع امضاء متن با استفاده از کلید رمز، به یک متن ناخوانا تبدیل می‌شود و به این... متن کامل

رشته حقوق

انواع امضای الکترونیکی

امضای الکترونیکی، بر اساس فناوری و سطح ایمنی به کار رفته در آنِ، انواع مختلفی دارد. ارزش اثباتی امضای الکترونیکی، به سطح ایمنی ناشی از این فناوری و کارایی آن در تأمین عناصر اعتبار... متن کامل

رشته حقوق

امضای الکترونیکی چیست

امضای الکترونیکی، مهمترین رکن دلیل الکترونیکی است که عناصر اعتبار دلیل از جمله انتساب سند به صادر کننده، هویت او و تمامیت سند را تأمین کرده و به سند اعتبار می بخشد که البته تأمین... متن کامل

رشته حقوق

دلیل الکترونیکی مطمئن

در این مبحث، با دلیل الکترونیکی مطمئن و ساختار آن آشنا می‌شویم. دلیل الکترونیکی مطمئن، داده پیامی است که توسط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن تولید، ذخیره یا پردازش شده است و دارای امضای... متن کامل

رشته حقوق

دلیل الکترونیکی عادی  

تعریف دلیل عادی، داده پیامی است که توسط یک سیستم اطلاعاتی غیر مطمئن تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شده است و دارای امضای الکترونیکی غیر مطمئن است، به صورتی که نمی‌توان از... متن کامل

رشته حقوق

تعریف اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی

اقدام قانونگذار فرانسوی در اصلاح قانون مدنی این کشور تحت تأثیر نظریه نوینی است با عنوان نظریه معادل های کارکردی. این نظریه نوشته را به شکل و قالب خاصی محدود نمی‌کند بلکه در عوض... متن کامل

رشته حقوق

شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی

آیا هر سند و مدرک الکترونیکی  را می‌توان به عنوان دلیل در دادگاه ارایه کرد؟ بطور کلی پذیرفتن این اسناد به عنوان دلیل منوط به ایجاد قناعت وجدان در قاضی رسیدگی کننده به دعاوی مطروحه... متن کامل

رشته حقوق

تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی

داده‌های الکترونیکی را می‌توان به صورت بسیار فشرده ذخیره کرد، به همین جهت بایگانی آنها به علت کم حجم بودن آسان تر است و از طرف دیگر به راحتی می‌توان آنها را مخفی کرد، مثلاً یک... متن کامل