رشته حقوق

نحوه تقسیم تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت

مسئوولیت­ها در این مبحث در پی پاسخ دادن به این سوال هستیم که در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت مسئولیت متعهدها به چه نحو تقسیم می‌شود واینکه بین این دو حوزه از حقوق در این... متن کامل

رشته حقوق

مسئولیت مدنی بین المللی دولت

مسئولیت مدنی بین المللی دولت در این بخش، ابتدا به انواع آلودگی و مسئولیت ناشی از هر یک می پردازیم. سپس ناکارآمدی نظام سنّتی مسئولیت در حقوق بین الملل و لزوم رجوع به مسئولیت مدنی را... متن کامل

رشته حقوق

مراجع صدور اجرائیه ثبتی

: مراجع صدور اجرائیه ثبتی پس از آنکه شرایط لازم برای صدور اجرائیه مهیا شد، ذینفع باید با توجه به نوع خواسته خود به مراجع صالح مربوطه مراجعه نماید و درخواست خود را تقدیم نماید لذا باید... متن کامل

رشته حقوق

مراجع صالح برای ضبط ومصادره اموال

مراجع صالح برای ضبط ومصادره اموال و اقداماتی که پس از آن باید صورت گیرد     گفتار اول:مراجع صالح     الف)ضابطین دادگستری مطابق ماده 15ق.آ.د.د.ع.ا:«ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت... متن کامل

رشته حقوق

محدودیتهای قراردادی انتقال سهام

محدودیتهای قراردادی محدودیتهای مندرج در اساسنامه دارای اهمیت بیشتری نسبت به محدودیتهای قانونی در خصوص انتقال سهام میباشد. همانگونه که در مباحث قبلی گفته شد می توان اساسنامه را نوعی... متن کامل

رشته حقوق

اقسام انتقال عضو

مبحث دوم: اقسام انتقال عضو معرفی دو شکل انتقال اعضاء از افراد زنده و از جسد و نیز شناخت اجمالی انواع اعضاء موضوع مبحث حاضر می باشد.   گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو ریشه اصلی بسیاری... متن کامل

رشته حقوق

اولیای دم متعدد و شرایط طرفین

  مبحث دوم- اولیای دم متعدد و شرایط طرفین در حالتی که اولیاء دم متعددند ممکن است بین آنها اختلاف بوجود آید بدین لحاظ این فصل را به این مسئله اختصاص دادیم و حالات مختلف مورد بررسی... متن کامل

رشته حقوق

مبانی و ادله مصالحه و نقش بزه دیده

مبانی و ادله مصالحه و نقش بزه دیده در این مبحث برآنیم ابتدا به مبانی  مصالحه در تعیین مجازات را از دیدگاه فقهی و حقوقی توضیح داده و در گفتار دوم به پذیرش مداخله بزه دیده در اعمال کیفر... متن کامل

رشته حقوق

مبانی فقهی و قانونی ارتداد

مبانی فقهی و قانونی ارتداد این مبحث در دو گفتار، که در گفتار اول ارتداد در دیدگاههای فقهی و در گفتار دوم ارتداد در حقوق کیفری ایران مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند.   گفتار... متن کامل

رشته حقوق

مفهوم و مبانی صلاحیت

-مبانی صلاحیت  1-3-2- مبانی صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری   بعد از ذکر کلیاتی در مورد دیوان و صلاحیت آن باید دید که صلاحیتی که دیوان دارد چگونه به فعلیت می رسد و راههای آن... متن کامل