رشته حقوق

قانون گذاری

در الهیات شفا، ابن سینا سیاست را به بحث اساسی نبوت، پیوند می‏زند. سیاست، در نظر ابن سینا، جز از مجرای قانون گذاری برای تأسیس مدینه‏ی فاضله، امکان‏پذیر نیست و بارزترین و عالی‏ترین... متن کامل

رشته حقوق

موقعیت جغرافیایی

اخوان الصفا از ارائه تصویر خود از جامعه فاضله و ویژگی های آن، این نکته را یاداور می شوند که آدمی از دوجوهر متباین به نام جسم و روح ترکیب شده و تا زنده است وظیفه دارد به تامین نیازهای... متن کامل

رشته حقوق

تقسیم کار اجتماعی

مدینه‏ی تغلب (مشتق از غلبه) جامعه‏ای است که حکومت آن خودکامه، مستبد، و به تعبیر امروزی‏تر، دیکتاتور است.مدینه‏ی جماعیه جامعه‏ای است که حکومت آن تابع رأی و رضایت مردم است و به تعبیر... متن کامل

رشته حقوق

دامپروری

اندازه نگهداری در خور و نوش و کامرانی، خویشتندار در هر مأکول و منکوح؛راستگویی، محب صدق و مبغض کذب؛بلند منش، کبیرالنفس، محب کرامت؛بیزاری از پول، بی‏اعتنا به درهم و دینار؛دادگری،... متن کامل

رشته حقوق

تقسیم کار اجتماعی

مهارت طبیب با بهره گیری از کتب طبی و شناخت کلیات و قوانین کلی مندرج در آنها حاصل نمی شود، بلکه با نیروی دیگری را می طلبد که از تحمل رنج و سختی درمان بیماران و کثرت معالجه و تجربه حاصل... متن کامل

رشته حقوق

فلسفه اسلامی

3-5-1-3-ج- چارچوب توسعهپرداختن به امر توسعه و آبادسازی بلاد، وظیفه‌ای دینی است که شریعت اسلام آن را برعهده دولت نهاده است و دولت باید آن را برای رعیت فراهم آورد و بیرون رفتن از این... متن کامل

رشته حقوق

همبستگی اجتماعی

حاکم شود، آرامش و اطمینان در جامعه پرهیزکاران به وجود خواهد غیرصنعتگر نمی‌توانند در سطح و کیفیتی که صنعتگران آنها را می‌سازند، برای خود فراهم کنند». 3-5-2-ج-ت- خدماتاز دیدگاه امام علی... متن کامل

رشته حقوق

نیازها و خواسته‌ها

با چنین سیاستی، یعنی صراحت حاکم در برابر مردم و اطاعت مردم از حاکم و وفاداری نسبت به اوست که برادری تحقق می‌یابد و رشته‌های پیوند اجتماعی تقویت می‌گردد و پایه‌های توسعه و شکوفایی،... متن کامل

رشته حقوق

همبستگی اجتماعی

امیرالمومنین در سخت‌ترین اوقات، عهده‌دار امر ولایت شد و مسئولیت رهبری امت را بر دوش گرفت. و هیچ‌گاه اوضاع برای وی آرام نشد و فرصت برایش فراهم نیامد تا دیدگاههای عمیق توسعه‌ای خود... متن کامل

رشته حقوق

سرانه تولید ناخالص داخلی

در تشریع اسلامی، مسئولیت در سه بعد مهم مشخص می‌شود: مسئولیت فرد در برابر خودشاین که خداوند انسان را گرامی داشته و او را بر دیگر آفریده‌ها برتری داده و چیزهای موجود در آسمانها و زمین... متن کامل