پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد با موضوع کتابخانه ملی، ساختار سازمانی، قانون اساسی، خطوط تلفن

http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/parl_oag_199312_08_e_5947.html
Quan Liu, Yan (1996). A Comparative Study of National Public Library Statistical Systems and Management in The United States and People’s Republic of China. IFLA General Conference – Conference Proceedings (62nd). Retrieved August 4, 2010 from: http://archive.ifla.org/IV/ifla62/62-liuy.htm
S. Simsova; M. Mackee (1970). A handbook of comparative librarianship. London: Clive, 1970.
Spicer, Erik J (1970). Dekker Encyclopedia Of Library and Information Science (Edited by Allen Kent & Harold Lancour). Canada, Library of Parliament, Ottawa. 157-165.
Sturgeon, Jamie (2009). Jobless rate to peak at 10%: TD. National Post. (Archived from the original on 2010-02-01). Retrieved July 16, 2011 from: http://www.webcitation.org/5nDiwjKnX
The history – including an award! PictureAustralia. National Library of Australia Websites. Retrieved September 26, 2011 from: http://www.pictureaustralia.org/about/history.html
Wainwright, Eric (1995). The National Library in an electronic age: dinosaur or catalyst? ‎National libraries 3: a selection of articles on national libraries, 1986 -1994. Edited by: Maurice B. Line and Joyce Line. London: ‎Aslib. 26-31.
Walton, Graham; Burke, Liz; Oldroyd, Margaret (2009). Managing university libraries: A cross Australian/UK study of second tier managers in university libraries. Library Management; 30 (4/5), 240-252.
White, H.L; Balnaves, John(1970). Australia, National Library of. Encyclopedia of Library and Information Science. Edited by Allen Kent & Harold Lancour. Dekker, 1970.(V. 4),3-118.
wright, JV (September 27, 2009). A History of the Native People of Canada: Early and Middle Archaic Complexes. Canadian Museum of Civilization Website. Retrieved July 16, 2011 from: http://www.civilization.ca/cmc/exhibitions/archeo/hnpc/npvol04e.shtml

پیوست‌ها

پیوست 1: سیاهه وارسی به نقل از دستنامه کتابداری تطبیقی (دوره مقدماتی کتابداری تطبیقی تألیف سیمسوا ترجمه ناهید مرتضوی.ص:101-97).*208
اطلاعات زمینه‌ای کشور مورد نظر
1- عوامل اصلی تاریخی و سیاسی
2- جغرافیا و آب و هوا
3- عوامل جمعیت
3-1- تعداد کل جمعیت
3-2- گروه‌های نژادی و ملی (در صورت اهمیت).
3-3- گروه‌های جنسی و سنی (بزرگسالان، کودکان در سنین مدرسه، کودکان زیر 6 سال).
3-4- سطوح مختلف تعلیم و تربیت و تعداد سال‌های مدرسه، میزان بیسوادی
3-5- پراکندگی شهری و روستایی
4- عوامل اقتصادی
4-1- درآمد متوسط و ملی
4-2- مشاغل و صنایع مادر
5- عوامل فرهنگی
5-1- زبان‌ها و لهجه‌ها
5-2- مذاهب اصلی
5-3- سایر
6- ساختار حکومتی (ملی، ایالتی، محلی).
6-1- حدود حکومت مرکزی
6-2- منابع و میزان اخذ مالیات و سایر درآمدها
7- عوامل تعلیم و تربیت209
7-1 نظام تعلیم و تربیت
7-2 دستگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی بنیادی و بزرگسالان (برای مثال خدمات کشاورزی، آموزش سوادآموزی ).
8- الگوهای ارتباط موجود
8-1- تعداد نشریات و نحوه توزیع آن‌ها
8-2- تولید و توزیع کتب و مجلات
8-3- تولید و نگهداری فیلم
8-4- رادیو و تلویزیون
نظام کتابخانه
1- بازنگری مختصر تاریخی
1-1- مبادی تاریخی و سنتی کتابخانه
1-2- نقطه‌های عطف در تحول و توسعه کتابخانه
1-3- جدیدترین آمار تعداد و نوع کتابخانه
2- بیانیه‌ها و اساسنامه‌های موجود در مورد اهداف و استانداردهای کتابخانه
3- الگوهای اداره کتابخانه
3-1- مسئولیت‌های ملی برای خدمات کتابخانه (خدمات کتابخانه‌ای در کشور در حیطه مسئولیت چه بخشی از حکومت است؟).
3-1-1- قوانین و مقررات
3-1-2- کمک‌های ملی یا مساعدت
3-1-3- کنترل و نظارت
3-1-4- سرویس‌های متمرکز برای کتابخانه‌ها
3-1-5- سایر خدمات ویژه یا مستقیم
3-2- نقش شهرستان‌ها یا استان‌ها در توسعه کتابخانه
3-3- مسئولیت‌های محلی برای خدمات کتابخانه
3-4- بررسی مختصری از منابع درآمد کتابخانه
3-4-1 کتابخانه ملی
3-4-2 عمومی
3-4-3 دانشگاهی
3-4-4 آموزشگاهی
و …. .
3-5 مواد کتابخانه (وسعت و ویژگی‌ها).
3-5-1 کتب و جزوات
3-5-2 نشریات و روزنامه‌ها
3-5-3 انتشارات دولتی
3-5-4 فیلم‌ها و سایر مواد سمعی و بصری
3-5-5 مواد برای کودکان و نوجوانان
3-5-6 مواد ویژه (بزرگسالان نوسوادان، نابینایان و …).
6- خدمات کتابخانه
6-1- خرید، فهرست‌نویسی و کنترل کتابشناختی
6-2- خدمات اطلاعاتی و مرجع
6-3- خدمات بزرگسالان و آموزش پایه
6-4- خدمات برای گروه‌های ویژه
7- کارکنان کتابخانه
7-1- کارکنان کتابخانه
7-1-1- تعداد و کیفیت آن‌ها
7-1-2- حقوق و وضعیت استخدامی
7-2- برنامه‌های آموزش حرفه‌ای در کشور
7-2-1- دوره تحصیلات
7-2-2- مواد و روش‌های آموزشی
7-2-3- اعضاء مدرسین
7-2-4- تحقیقات و انتشارات
7-3- کارآموزی و سایر برنامه‌های آموزشی ضمن خدمت
7-4- مطالعات خارجی
7-4-1 فرصت‌ها و توسعه مطالعات خارجی
7-4-2- گواهینامه و درجات تحصیلی
7-4-3- برابرسازی برنامه‌های مطالعه خارجی یا داخل
7-4-4- مزایا و نارسائی‌های مطالعات خارجی
8- جنبه‌های توسعه کتابخانه
8-1- تجزیه و تحلیل طرح‌های موجود ملی و یا سایر طرح‌ها و مطالعات
8-2- مجموعه کتابخانه، کمیت و کیفیت
8-2-1- تعداد مجموعه و نوع مواد کتابخانه‌ای
8-2-2- تکنیک‌های لازم برای هماهنگی و همکاری
8-3- بودجه ملی
8-3-1- ملی ایالتی محلی
8-3-2- سایر بنیادهای خیریه
8-4- ساختمان و تجهیزات
8-5- کارکنان کتابخانه و آموزش
8-5-1- آموزش حرفه‌ای‌ها
8-5-2- سایر آموزش‌ها
8-6- فرصت‌های لازم برای همکاری و مساعدت بین‌المللی
8-6-1- مبادله یا آموزش‌ کارکنان کتابخانه
8-6-2- شرکت در بحث‌ها و سایر برنامه‌های علمی
8-6-3- تهیه و انتشارات فیلم‌ها و یا سایر مواد
8-6-4- کمک‌های اهدایی یا سایر مساعدت‌های مالی
9- خلاصه کلام و توصیه‌های لازم
9-1- ویژگی اصلی و موفقیت در سیستم کتابخانه
9-2- مسائل و نیازهای برجسته
9-3- موضوعات پیشنهادی تحقیق

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد دربارهتوسل به زور، سازمان ملل متحد، سازمان ملل

پیوست 2: ساختار سازمانی کتابخانه و آرشیو کانادا

پیوست 3: ساختار سازمانی کتابخانه ملی استرالیا

پیوست 4: ساختار سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

پیوست 5: سیاهه وارسی کتابخانه ملی کانادا
اطلاعات زمینه‌ای کشور
4- عوامل اصلی تاریخی و سیاسی
– ورود اکتشاف‌گران فرانسوی و بریتانیایی به بخش‌هایی از آن در قرن پانزدهم
– واگذاری مستعمرات فرانسه به بریتانیا در امریکای شمالی بعد از یک جنگ هفت ساله در 1763 (گرنیر، 2008)
– تصویب «قانون اتحاد»210 در 1840 و تشکیل «ایالت واحد کانادا»211 با به هم پیوستن کانادای شمالی و جنوبی (1849-1839: اتحاد و …212، 2005).
– تشکیل کنفدراسیون کانادا با 4 ایالت در 1867 (کنفدراسیون کانادا213، 2006).
– استقلال کانادا از بریتانیا در 1931 دولت بریتانیا با تصویب «قانون وست‌مینستر»214 (با لزوم اجرای قانون اساسی بریتانیا (بلانگر215، 2001).
– تصویب قانون اساسی کانادا در 1982 و آغاز حکومت مستقل پارلمانی در کانادا با نظارت ملکه شد (قانون اساسی216،2010).
5- جغرافیا و آب و هوا
کانادا واقع در آمریکای شمالی با مساحت 9954670، دومین کشور پهناور جهان است و جمعیتی حدود 43120000 (رتبه 18‌ام جمعیت جهان) را با پراکندگی بالا در خود جای داده است (کانادا، 2010).
این کشور که بخش وسیعی از آمریکای شمالی را به خود اختصاص داده، از نظر تعداد دریاچه در رتبه اول قرار دارد. کانادا با ایالات متحده مرز مشترکی طولانی دارد و گستره آن از شرق به اقیانوس اطلس، از غرب به اقیانوس شمال و از شمال به اقیانوس منجمد شمالی می‌رسد (جغرافیای کانادا217، 2011).
9- عوامل جمعیت
9-1- تعداد کل جمعیت
جمعیتی حدود 43120000 (رتبه 18‌ام جمعیت جهان).
نرخ رشد جمعیت: 794/0٪ (136‌ام).
9-2- گروه‌های نژادی و ملی
28٪ نژاد بریتانیایی، 23٪ نژاد فرانسوی، 15٪ از سایر مناطق اروپا، 2٪ امریکایی-هندی، 6٪ سایر نژادها (عمدتاً آسیایی، افریقایی، عرب)، 26٪ چندملیتی (کانادا، 2010)
9-3- گروه‌های جنسی و سنی (بزرگسالان، کودکان در سنین مدرسه، کودکان زیر 6 سال). 218
9-4- سطوح مختلف تعلیم و تربیت و تعداد سال‌های مدرسه، میزان بیسوادی
جمعیت باسواد: 99٪
هزینه آموزش: 9/4٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP). (70 ام).
9-5- پراکندگی شهری و روستایی
جمعیت شهری: 81٪
نرخ شهری شدن: 1/1٪
10- عوامل اقتصادی
صنعت و معدن پیشرفته‌، توانایی تأمین انرژی سوختی از منابع درون‌مرزی، سیستم اقتصادی آن تجارت‌محور است. (کانادا، 2010)
10-1- درآمد متوسط و ملی
رشد خالص اقتصادی: 3% (آمار 2010). (126 ام).
نرخ بیکاری: 8%
نرخ تورم: 6/1% (کانادا، 2010).
10-2- مشاغل و صنایع مادر
از بزرگترین تولیدکنندگان فراوده‌های کشاورزی، از مهمترین تولیدکنندگان آرد، کلزا، و غلات است. همچنین دارای معادن غنی زینک، اورانیوم، طلا، نیکل و آلومینیوم است (کانادا، 2010).
11- عوامل فرهنگی
11-1- زبان‌ها و لهجه‌ها
8/58٪ مردم به زبان انگلیسی و 6/21٪ به زبان فرانسوی و 6/19٪ به سایر زبان‌ها صحبت می‌کنند. این کشور دارای دو زبان رسمی انگلیسی و فرانسوی است (کانادا، 2010).
11-2- مذاهب اصلی
6/42٪ کاتولیک، 3/23٪ پروتستان، 4/4٪ سایر شاخه‌های مسیحیت، 9/1٪ مسلمان، 8/11٪ سایر ادیان، 16٪ بی‌دین
11-3- سایر
12- ساختار حکومتی (ملی، ایالتی، محلی).
حکومت ایالتی (فدرال).
12-1- حدود حکومت مرکزی
دولت مرکزی (فدرال)، دارای 10 استان و 3 قلمرو (هر استان نیز پارلمان خود را دارد و با استقلال زیاد از دولت مرکزی اداره می‌شود.)
بالاترین مقام در ساختار حکومتی: ملکه انگلستان (فرماندار کل، نماینده رسمی او در کاناداست.)
سیستم قانونگذاری: دارای دو مجلس: سنا (دارای 105 کرسی که اعضای آن توسط فرماندار کل و به پیشنهاد نخست وزیر انتخاب می‌شوند و تا 75 سالگی می‌تواند انجام وظیفه کنند ). و مجلس عوام (دارای 308 کرسی که اعضای آن با رأی مستقیم مردم برای یک دوره 5 ساله انتخاب می‌شوند.) (کانادا، 2010).
13- الگوهای ارتباط موجود
طبق گزارش سال 2003 IDC World Times survey جز 10 کشور برتر جهان که به خوبی بین قسمت‌های مختلف آن ارتباط برقرار است .
ارائه خدمات عالی مخابراتی با تکنولوژی‌های مدرن
خطوط تلفن : 18251000 (16 ام).
خطوط تلفن همراه: 23081000 (38 ام).
تعداد میزبان اینترنت: 7770000 (13 ام).
کاربران اینترنت: 26960000 (16 ام). (53 درصد جمعیت) (کانادا، 2010).
نظام کتابخانه
4- بازنگری مختصر تاریخی
4-1- نقطه‌های عطف در تحول و توسعه کتابخانه
• تشکیل انجمن کتابداری کانادا در 1946 (زمینه‌ساز تأسیس).
• تشکیل «کمسیسیون سلطنتی توسعه ملی هنر، ادبیات و علوم219» در 1949 (زمینه‌ساز تأسیس).
• تأسیس مرکز کتابشناختی در 1950 (زمینه‌ساز تأسیس).
• تصویب قانون کتابخانه در 1953
• انتقال به ساختمان جدید در 1967 (استقلال فضایی و عملکردی).
• بازنگری برنامه‌های دولت در 1993 (اثرگذار بر برنامه‌های آینده و سرنوشت کتابخانه در سال‌های بعد.).
• ادغام با آرشیو ملی در 2004
5- بیانیه‌ها و اساسنامه‌های موجود در مورد اهداف و استانداردهای کتابخانه
کتابخانه و آرشیو کانادا طبق قانون مصوب 2004 فعالیت می‌کند. طبق این قانون اهداف و وظایف آن به قرار زیرند:

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان دربارهحقوق مالکیت، آثار ادبی، مقررات بین المللی، مالکیت فکری
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید