پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد با موضوع کتابخانه ملی، کتابخانه ملی ایران، کارشناسی ارشد، آرشیو ملی

catid=63:1389-07-23-05-51-07
درباره مدیریت. سایت مدیریت اسناد و کتابخانه ملی اصفهان. بازیابی 26 اسفند 1389 از : http://provinces.nlai.ir/Default.aspx?tabid=109
درودی، فریبرز (1387). کتابخانه نابینایان و کم بینایان، خدمات ویژه در کتابخانه ملی. کتاب ماه (کلیات) 133، 70-77.
رها دوست، بهار (1385). مطالعات تطبیقی در کتابداری. دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی، ج 2. زیر نظر فریبرز خسروی، سر ویراستار ابراهیم افشار زنجانی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1745-1746.
ساعت جمعیتی درگاه ملی آمار ایران . (1390). بازیابی 10 فروردین 1390 از سایت مرکز آمار ایران: http://www.amar.org.ir/default-386.aspx
سیمسووا، سیلو (1371). دوره مقدماتی کتابداری تطبیقی. (ناهید مرتضوی، مترجم). ت‍ب‍ری‍ز: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز.
سیمسووا، سیلو؛ م. مک‌کی (1361). شناخت و کاربرد روش تطبیقی در علوم کتابداری. (اسدالله آزاد، مترجم). تهران: ستاد انقلاب فرهنگی، مرکز نشردانشگاهی.
شادان‌پور، فرزانه (1387). فناوری نوین اطلاع رسانی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. کتاب ماه (کلیات): 133، 60-69.
شهر سوخته (بی‌تا). سایت جامع گردشگری ایران. بازیابی 8 مرداد 1390 از: http://www.anobanini.ir/travel/fa/sistan-b/1385/09/post_2.php
صمیعی، میترا (1387). کتابخانه ملی ایران: از آغاز تا امروز. کتاب ماه (کلیات) 133، 32-45.
طرح «حافظه رقومی ملی» و فرصت‌های پیش رو (1388). کتاب ماه (کلیات)، 10 (142)، 8-14.
طرح ساماندهی نظام مدیریت اسنادی کشور (1381). سامانه قوانین، قوانین و مقررات. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. بازیابی 23 اسفند 1389 از: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/129936
عبدلی، مهشید (1387). پیایندها در کتابخانه ملی. کتاب ماه (کلیات)133، 87- 93.
عظیمی، حبیب‌الله (1387). دستاوردها و موفقیت‌های اخیر کتابخانه ملی در گفتگو با دکتر حبیب‌الله عظیمی. کتاب ماه (کلیات)133، 22-25.
فرهودی، فائزه (1387). مقایسه «آرشیو و کتابخانه ملی کانادا» و «سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران». شیرازه : نشریه الکترونیکی علوم کتابداری، آرشیو و اطلاع رسانی؛ 3 (1). بازیابی 12 تیر 1389 از: http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=1135
فعالیت آرشیو ملی (بی‌تا). وب سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. آرشیو ملی، درباره ما. بازیابی 2 شهریور 1389 از: http://nlai.ir/Default.aspx?tabid=99
فعالیت های کتابخانه ملی (بی‌تا). وب سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. کتابخانه ملی، درباره سازمان. بازیابی 5 اسفند 1389 از: http://nlai.ir/Default.aspx?tabid=245
قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (1369). حافظه قوانین، سامانه قوانین و مقررات. بازیابی 2 مرداد 1389 از: http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=6E1FE658-7D07-4204-B84B-67E1BA6362CB
کوکبی، مرتضی (1357). تحقیق درباره مسائل کتابخانه های عمومی از نظر کیفی: بررسی دو نمونه از کتابخانه‌های عمومی تهران و مقایسه آن‌ها با دو کتابخانه خارجی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، تهران.
گزارش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (1387). سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، معاونت پشتیبانی و امور حقوقی استان ها.
لایحه قانونی مطبوعات (1358). سامانه قوانین و مقررات. بازیابی از: http://tarh.majlis.ir/ )
لاین، موریس (1385). کتابخانه ملی. ترجمه اشرف السادات بزرگی، دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی، ج 2. زیر نظر فریبرز خسروی، سر ویراستار ابراهیم افشار زنجانی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 1525-1531.
محلاتی، مظفرالدین (1355). بررسی تطبیقی مدیریت کتابخانه‌ای دانشگاهی دانشگاه‌های اصفهان، جندی‌شاپور و شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز، شیراز.
مدیریت‌های استانی اسناد و کتابخانه ملی (بی‌تا). سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛ درباره سازمان، نمایندگی استان‌ها. بازیابی 26 اسفند 1389 از: http://nlai.ir/Default.aspx?tabid=251
مردای، نورالله (1385). کتابخانه ملی ایران. دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی، ج 2. زیر نظر فریبرز خسروی، سر ویراستار ابراهیم افشار زنجانی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1392-1399.
مرادی، نورالله (1387). کتابخانه ملی چیست و چه میکند؟ کتاب ماه (کلیات) 133، 26-31.
مزینانى (1385). فهرستنویسی پیش از انتشار. دایره‌المعارف کتابداری و اطلا‌ع‌رسانی. ج 2. 1255-1254
معرفی نرم افزار سیستم جامع کتابخانه ملی ایران (رسا) (بی‌تا). بازیابی 20 اسفند 1389 از: http://noorportal.net/1/1938/10195.aspx
منابع غیرکتابی (مجموعه‌ها) (بی‌تا). سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. بازیابی 5 اسفند 1389 از: http://nlai.ir/Default.aspx?tabid=218
نجفی، عبدالله (1373). بررسی وضعیت کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راه حل برای دست یافتن به وضعیت مطلوب. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، تهران.
یاری، حامد (1387). نقش کتابخانه‌های ملی در روابط فرهنگی بین ملت‌ها با نگاهی به فعالیت‌ها و روابط بین‌الملل کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. کتاب ماه (کلیات) 133، 149-153.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوعسطح معنادار، هیئت مدیره، رگرسیون، ضریب همبستگی

منابع لاتین
1775-1783: The American Revolution (n.d.). Retrieved September 27, 2011 from: http://www.traleetimes.com/files/HISTORY/American_Revolution_NOTES.pdf
1839-1849: Union and Responsible Government (n.d.). Canada in the Making project. 2005. Retrieved July 24, 2011 from: http://www.canadiana.ca/citm/themes/constitution/constitution11_e.html
Annual Report :2002-03 (2003). National Library of Australia. Retrieved September 20, 2010 from: http://www.nla.gov.au/policy/annrep03/2003_NLA_ann_rep_ALL.pdf
Annual Report: 2000-01 (2001). National Library of Australia. Retrieved September 20, 2010 from: http://www.nla.gov.au/policy/annrep01/nla_annrep01.pdf
Annual Report: 2001-02 (2002). National Library of Australia. Retri
eved September 20, 2010 from: http://www.nla.gov.au/policy/annrep02/nla_annualreport_2001_02.pdf
Annual Report: 2004-05 (2005). National Library of Australia. Retrieved September 20, 2010 from: http://www.nla.gov.au/policy/annrep05/NLA_Annual_Report-Full.pdf
Annual Report: 2005-06 (2006). National Library of Australia. Retrieved September 20, 2010 from: http://www.nla.gov.au/policy/annrep06/NLA-annrep-06.pdf
Annual Report: 2006-07 (2007). National Library of Australia. Retrieved September 20, 2010 from: http://www.nla.gov.au/policy/annrep07/NLA-annrep-07.pdf
Annual Report: 2007-08 (2008). National Library of Australia . Retrieved September 20, 2010 from: http://www.nla.gov.au/policy/annrep08/NLA_AR_08.pdf
Annual Report: 2008-09 (2009). National Library of Australia . Retrieved September 20, 2010 from: http://www.nla.gov.au/policy/annrep09/NLA-AR09-complete.pdf
Annual Report: 2009-10 (2009). National Library of Australia . Retrieved September 20, 2010 from: http://www.nla.gov.au/policy/annrep10/NLA-annrep-10.pdf
The ANZUS Treaty (1951). Department of External Affairs Canberra Website. Retrieved September 14, 2011 from: http://australianpolitics.com/foreign/anzus/anzus-treaty.shtml
Acquisition Methods (n.d.). National library of Australia Website .Retrieved September 25, 2010 from: http://www.nla.gov.au/collect/acquisitions.html
Australia (n.d.). Britannica Online Encyclopedia. Retrieved August 20, 2011 from: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/43654/Australia
Australia, Climate of a Continent (n.d.). Bureau of Meteorology Website. Retrieved September 26, 2011 from: http://www.bom.gov.au/lam/climate/levelthree/ausclim/zones.htm
Australia (2010). The World Fact Book (Online). Central Intelligence Agency. Retrieved April 1, 2011 from: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/au.htm
Australia in brief (2010). Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade. Retrieved April 1, 2011 from: http://www.dfat.gov.au/aib/overview.html
The Evolution of Australia’s Multicultural Policy (2005). Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs. (Archived from the original on 19 February 2006). Retrieved September 3, 2011 from: http://web.archive.org/web/20060219130703/http://www.immi.gov.au/facts/06evolution.htm
Baba,Dato’ Zawiyah;Abdul Shukor,Rosham (2003). Performance indicators for national libraries in Asia/Oceania: preliminary proposals based on a survey of Asia/Oceania libraries. World Library and Information Congress. IFLA General Conference and Council: Berlin, 69th. Retrieved April 24, 2010 from: http://209.85.129.132/search?q=cache%3A9idKO7KJRNYJ%3Aarchive.ifla.org%2FIV%2Fifla69% 2Fpapers%2F025e-Baba_Shukor.pdf+Performance+indicators+for+national+libraries+in+Asia%2FOceania% 3A+preliminary&hl=en
Balague, Nuria; Saarti, Jarmo (2009). Benchmarking Quality Systems in two European Academic Libraries. Library Management; 30 (4/5), 227-239.
Bélanger, Claude (2001). The Statute of Westminster. Marianopolis College Website. Retrieved July 24, 2011 from: http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/federal/1931.htm
Britain’s colonial empire and foreign policy in the 19th century (2010). Ramzi (Út, 18:15). Retrieved September 27, 2011 from: http://sportraveller.wz.cz/sw/ramz1_seminarni_prace.pdf
Budget fights deficit with freeze on future spending (2010). CTV News Website. Retrieved July 16, 2011 from: http://toronto.ctv.ca/servlet/an/local/CTVNews/20100304/budget_2010_100304/20100304?hub=TorontoNewHome
Canada (2010). The World Fact Book (Online). Central Intelligence Agency. Retrieved April 1, 2011 from: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.htm
Canada and the League of Nations (2007). Marianopolis Website. Retrieved July 24, 2011 from: http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/encyclopedia/LeagueofNation.htm
Canada Geography (2011). Common wealth Secretariat. Retrieved September 27, 2011 from: http://www.thecommonwealth.org/YearbookInternal/138398/geography/
Canadian Confederation (2006). Website of Library and Archives Canada. Retrieved July 24, 201: from: http://www.collectionscanada.gc.ca/confederation/index-e.html
Canberra: The National Library of the Commonwealth of Australia (1963). National Libraries: extracts from the proceedings of the university and research section conference held at Bangor, April 1963. London: The Library Association. 377-385
Chowdhurry, Salma (2006). The Management of Academic Libraries: A Comparative Study of the University Of the Western Cape Library and Dahaka University Library. for the degree of PHD. University of the Western Cape. Retrieved August 4, 2010 from: http://etd.uwc.ac.za/usrfiles/modules/etd/docs/etd_gen8Srv25Nme4_9398_1182223698.pdf

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد با موضوعکتابخانه ملی، کتابخانه ملی ایران، منابع اطلاعاتی، عصر اطلاعات
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید