رشته حقوق

مفهوم جهانی بودن بشر

اول: جهانی بودن بشر

گفتار اول: آزادی یا قید و بند

به طور خلاصه در تعریف آزادی گفته می شود شرایطی که فرد بتواند هر عملی را بر اساس خواست خود انجام دهد . از لحاظ سیاسی آزادی به رابطه ا فراد با یکدیگر مربوط می شود که حکومت  مداخله ای در این خصوص ندارد .در بسیاری از جوامع دموکراتیک آزادیهای مختلفی وجود دارد که از سوی قوای حاکم مورد حمایت می باشند . از جمله این آزادیها شامل آزادی اجتماعات ، تشکیل احزاب ، تحصیل بیان و مطبوعات ، مذهب ، فکر و سایر موارد مشابه است که عموما” در قوانین اساسی کشورها به چشم می خورد .در تاریخ شناخته شده بشری از ابعاد مذهبی ، فرهنگی و فلسفی به آزادیهای بشری توجه شده است . از بین مذاهب شناخته شده بشری انجیل ، قرآن و تورات و فرامین کنفوسیوس مسائل کاملتری پیرامون حقوق و آزادیهای افراد مطرح کرده اند . کوروش کبیر پادشاه حکومت پارسی هخامنشی به عنوان موسس ا صول حقوق بشر در شش قرن قبل از میلاد شناخته شده است . به موجب محتویات سنگ نبشته  کوروش که در موزه لندن نگهداری می شود و نسخه ای از آن در مجمع عمومی سازمان ملل به نمایش گذاشته شده ، در حالی که تا یک قرن قبل  برده داری از رسوم متداول جوامع بشری بوده است ؛ سخن از آزادی اعتقادات مذهبی و لغو بردگی می کند. گفته میشود تمامی گارگرانی که کاخ های پاسارگاد را ساخته اند مزد دریافت می کردند .پیروان تمامی مذاهب و نژادها از حقوق مساوی برخوردار بودند .به خصوص زنان و مردان نیز مساوی بودند .در این سنگ نبشته حمایت از حقوق راجع به آزادیها ، امنیت ، آزادی هر گونه فعالیت و مالکیت و حقوق      ا قتصادی و اجتماعی نیز ذکر شده است[1]. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به سه مقوله مهم برخورد می کنیم که به هم وا بسته اند .آزادی ، عدالت و صلح . اساس این سه از شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان پایه ریزی می شود. در این اعلامیه دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند و لازمه آن نیز حسن تفاهم مشترک نسبت به این حقوق و آزادیها ست. تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد . آزادی فکر و وجدان و مذهب و تغییر آن و آزادی عقیده و بیان و تشکیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز آزادی انتخاب شغل ، شرکت در زندگی فرهنگی اجتماع ، برخی از مواردی است که بیان شده است و طبق ماده 29 آن تنها قید و بند ، محدودیتهایی است که به وسیله قانون منحصرا” به منظور شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است .تشکیل شورای حقوق بشر به موجب قطعنامه شماره 60/251  در شصتمین اجلاس مجمع عمومی به سال 2006 نیز برای حفاظت از ا صول مندرج در منشور ملل متحد ترویج و احترام به آزادیهای اساسی بشر بوده است .با توجه به الزام آور بودن تصمیمات شورای امنیت و نقشی که علی رغم بدوی بودن نهادهای حقوق  بین الملل برای شورای امنیت در زمینه قانونگذاری می توان قائل شد . به خصوص تحولی که بعد از جنگ سرد در عملکرد این شورا پدید آمد و برای اولین بار در قضیه اشغال کویت مبادرت به       تصمیم گیریهایی نمود که تصور بسیاری دانشمندان و نویسنده مشهور فرانسوی کلود آلبر کلیار را به کلی باطل کرد . او معتقد بود که «فصل هفتم منشور امروزه به صورت قطعه ای کهنه در موزه نهادهای بین المللی جای گرفته است. »[2]  اما با تحولات نظام بین المللی و نقش قانونگذاری که شورای امنیت اتخاذ نموده است به خصوص با تشکیل محاکم کیفری بین المللی در خصوص یوگسلاوی و روندا و سیرالئون ، همچنین تصمیماتی که در وضعیتهای غیر قانونی قبل از جنگ سرد در خصوص رودزیا کاتانگا ، آفریقای جنوبی، نامیبیا ، اسرائیل، قبرس و تیمور شرقی گرفته و پس از آن با عدم شناسایی اشغال غیر قانونی کویت در قطعنامه 668 به اوج خود رسید و از این پس شاهد قطعنامه های دیگری در خصوص عدم شناسایی هند و پاکستان به عنوان دولت هسته ای و ممنوعیت تکثیر سلاحهای هسته ای هستیم. [3] محتویات قطعنامه 1373 مورخه سپتامبر 2001 که جنبه آمرانه دارد عملا” خطاب به کشورها دستوراتی در خصوص مبارزه با تروریسم صادر کرده است . در این قطعنامه شورا به قطعنامه دیگر خود به شماره 1189 مصوب 1998 که به موجب آن هر دولت وظیفه جلوگیری از امکان همکاری و تحریک ا قدامات تروریستی علیه دیگر کشورها خاطر نشان کرده است. [4]  دستور       می دهد که همه کشورها باید اعمال تروریستی را قویا” منع و متوقف کنند و به طور مستقیم و غیر مستقیم با هر اقدامی در این رابطه مقابله نمایند .بدون تاخیر تمامی منابع اقتصادی یا دارایی اشخاص در این رابطه را توقیف کنند و در رابطه با اتباع خود و هر شخصی که به هر نحو مرتبط با اعمال تروریستی است ، مقابله کنند و بالاخره اینکه کلیه کشورها مکلف هستند گزارش کارخود را به کمیته مربوطه تسلیم نمایند . به طور مختصر میتوان گفت : به لحاظ تغییرات ساختار نظام بین الملل امروزه جهانی شدن به موضوع برجسته ای تبدیل شده است به خصوص در ترکیب با تفکر حاکمیت جها نی کنفرانسهای بسیاری وا قع شده است و مخالفان زیادی نیز به صورتهای مختلف اعتراض خود را اعلام کرده اند . می توان گفت این مفهوم در تمامی زمینه های بشری فراتر از مرزها گام می گذارد .به عبارتی مترادف بین المللی کردن[5] ، بین الارتباطی[6] و بین الوابستگی[7] است.[8] این نظام جدید مستلزم قواعد و مقرراتی است که حا صل نیاز کشورهاست . گسترش بازار جهانی و دیگر تولیدات سراسر جهان مستلزم ا صلاحاتی در ساختار کشورها و حتی اصلاح قوانین  اساسی است. اگرچه فرهنگ و سنتهای کشورها محفوظ است اما باعث پدید آمدن جنبشهای سیاسی و اقتصادی در  مخالفت با این روند هستیم .در اروپای معاصر با پیشرفت زیادی که در وحدت ملی کرده است  ، جامعه سیاسی و قدرت حاکم هنوز در مواجهه با مسائل نژادی ملی و تمامیت منطقه ای است  .      می توان گفت تهدیدهایی از بالا و تهدیدهایی از پایین در این رابطه وجود دارد بدین منظور بدوا”  باید ماهیت جهانی سازی را بررسی کنیم و تاثیراتی که در وضعیت دولت- ملت ایجاد می کند .ارتباط دموکراسی آزاد و وضعیت داخلی با نظم جهانی موجود و بالاخره مسائل متقابل کشورها که گاهی باعث دوری و زمانی هم باعث نزدیک شدن آنها به یکدیگر می شود مورد بررسی قرارگیرد.

 

گفتار دوم : مخالفان جهانی سازی

بسیاری روند جهانی سازی را ناشی از توسعه شرکتهای چند ملیتی آمریکایی و اروپایی می دانند و به خصوص با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد آن را نقطه عطفی در این زمینه به حساب می آورند . مبارزات علیه سازمان تجارت جهانی بیش از هر موضوعی سر و صدا به راه      می اندازد زندگی روزمره با مسائل جهانی در زمینه بهداشت ، محیط زیست ، گردشکری ، ارتباطات فعالیتهای نظامی ، فرایند تولید ،بازارهای جهانی و ا بزارها و مقررات جهانی و بالاخره جنبشهای اجتماعی جهانی مواجه است.

Globalization امروزه به یکی از پر استفاده ترین و رایج ترین مفاهیم علوم انسانی تبدیل شده است . در فرهنگهای زبان برای صفت global  سه معنی گفته اند .1-  گرد مثل توپ یا کره           2- مقولات مربوط یا شامل در کره زمین و سراسر جهان 3- کلی یا جهان شمول .[9] واژه مورد نظر ما از معنی سوم گرفته شده است . به عبارتی جهان شمول کردن یکپارچه کردن و یا متعدی آن جهان شمول شدن و یکپارچه شدن هم می توان گفت . آنچه بدیهی است پدیده جهان گستری نظم غالب   بر نظام دولتی وستفالی را سست و لرزان کرده است به عبارتی مرحله تازه ای را در تا ثیر گذاری متقابل نظر و عمل ، دانش و قدرت وارد کرده است.[10]  با تحول بزرگی که در دوران معا صربین دانشمندان پدید می آید طرحی برای جهان ارائه می کنند و در تکامل این موضوعات است که دنیای امروز ما از جهانی شدن به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر سخن به میان می آورد.ایمانوئل کا ت در دوران پس از انقلاب کبیر فرانسه طرح «صلح دایمی »را پیشنهاد دا د ومعتقد است که در جهان تشکیل شده از کشورهای آزاد ، جنگی در کار نخواهد بود . در دوران معا صر پس از جنگ خلیج فارس  بوش رئیس جمهور سابق آمریکا نیز سخن از نظم نوین جهانی به میان آورد . باید توجه داشت که دوران «پایان ایدئولوژی» فرا رسیده است .زمانی نازیسم ، فاشیسم چپ و سوسیالیسم داعیه جهانی شدن داشتند ؛ اما جهان گیری امروزی فراتر از یک مکتب یا گروه است  . آنچه مخالفان با نگرش منفی معتقدند این است که حا صل این روند باعث جا به جایی منابع دولتهای جنوب به شمال       می گردد .تبعیضات اقتصادی ، اجتماعی، بی ثباتی و در نهایت ضعف بیشتر حقوق بشر دولتهای جنوب را به همراه می آورد .[11] علاوه بر این سابقه نداشته است که نهادهای اقتصادی جهانی از سرمایه گذاری خود برای ترویج دموکراسی استفاده کنند .بنابراین حکومتهای کشورهای در حال توسعه زیر فشار موسسات ا قتصادی جهانی فا قد حاکمیت موثر برای تصمیم گیری با حفظ عناصر فرهنگی واجتماعی در جوامع می شوند . محمود ایوب از محققین برجسته اسلامی ومخالفین جهانی شدن می گوید : اکنون که در دهکده ای جهانی زندگی می کنیم تا جایی که این حرف درست باشد فرایندی منفی است . جهانی شدن آخرین مظهر امپریالیسم غربی است . [12]  در تکمیل این سخن نیز شیوا ند نان سردبیر مجله نژاد و طبقه معتقد است « اگر امپریالیسم آخرین مرحله سرمایه داری باشد جهانی شدن  واپسین مرحله امپریالیسم است»[13] چنانچه با دقت به نظر مخالفان بیندیشیم ملاحظه   می شود که نگاه همه به انسان از دید سلطه گری و قدرت طلبی است .اگر چه نمی توان این خصیصه بشر را انکار کرد اما نباید از یاد برد انسان عمیقا” عاشق معنویت است .خلایی که در قرن بیستم جهان غرب را با مشکل مواجه ساخته بود بی اعتنایی به معنویات و غرق شدن در تحولات و پیشرفت علمی و صنعتی است . البته سوءاستفاده از فطرت بشری در دورانهای مختلف توسط حکام دینی و دنیوی در پایان رنسانس ، خرد گرایی را در مغرب زمین به اوج رساند .در سال 1651 هابز در کتاب مشهور خود «لویاتان»می نویسد : سه علت اصلی منازعه در سرشت انسان وجود دارد : اول رقابت که آدمی را به کسب در آمد وادار می کند. دوم احساس سرپیچی که به تامین ایمنی گرایش می دهد و سوم شکوه که منجر به شهرت طلبی می شود . پی آمد حسادت و رقابت ، خشونت است .انسان با بکارگیری خشونت خود را حاکم بر دیگران می کند سپس از آنها دفاع می کند و بالاخره به رتق و فتق امور آنها می پردازد.[14] آیا می توان با این دیدگاه و مشابه آن منکر روند جهانی شدن بود . اگر از ابعاد مختلف به مسائلی که انسان امروزی را ناگزیر از جهانی شدن می کند نگاه کنیم در زمینه ارتباطات ، پست ارتباطات راه دور ، وسایل ارتباط جمعی ، در رابطه با مسافرت ، مهاجرت برای کار ، مسافرتهای زیارتی ، پناهندگی ، گردشگری و مسافرتهای تجاری در تولید، زنجیره تولیدات جهانی ، منابع جهانی وارداتی دربازار تجارت ، تولیدات جهانی ، استراتژی فروش و جذب بازار در سطح بین المللی در رابطه با پول ، کارتهای بانکی با دسترسی به شبکه جهانی ATM    پولهای رایج جهانی مانند یورو، دلار و غیره ، کارتهای اعتباری بین المللی و بانکداری الکترونیکی را می توان ذکر کرد. به طوری که در مسا فرتهای خارجی نیازی به همراه داشتن پول وجود نداشته باشد .برخی از پشتیبانان کارتهای الکترونیکی بالغ بر سی میلیون پذیرنده کارت در سراسر دنیا دارند [15].بازارهای تبدیل ارز خارجی بانکداری بین المللی در زمینه سپرده گذاری پرداختها و وامها ، صنعت بیمه پیرامون سازمانهای         بین المللی با وجود تشکیلات اقتصادی تجارت جهانی و در رابطه با مسائل نظامی تسلیحات جهانی و عالمگیر پیرامون محیط زیست  جو کره زمین ، تغییرات آب و هوایی ، لایه اوزون ، بارانهای اسیدی و رادیو اکتیوی ، فقدان تنوع زیستی و جنگل زدایی ؛ همچنین بیابانها و کم شدن زمین های قابل کشاورزی از لحاظ بهداشت بیماریهای قابل گسترش جهانی ، جنبه های جهانی غذا و دارو و به خصوص در زمینه حقوقی مقررات و قوانین جهانی و شبکه های بین المللی پلیس و حقوقدانان و دادگاههای جهانی قابل ذکر هستند . با این اوصاف در پاسخ به مخالفان جهانی سازی که هر یک از دیدگاههای متفاوتی و در جهت حمایت از عقیده خود ابراز مخالفت می کنند که عمده ترین آن از لحاظ ا قتصادی است . باید گفت از دیدگاه لیبرالیسم که توجه اصلی را به بازارهای اقتصادی دارد جهانی سازی بیان کننده پیشرفتهای تکنولوژیکی و ساختار بنیادی رفاه است. [16] واقعیتگرایی سیاسی به روابط بین دولتها می پردازد در حالی که از این جهت جهانی سازی به دنبال رقابت بین دولتهای بزرگ و تک قطبی ایالات متحده است . مکتب مارکسیست نگاه انحصاری به روش تولید و روابط طبقات داشت در حالی که جهانی شدن به دنبال رشد رو به گسترش از سرمایه داری است . پست مدرنیسم بر قدرت علم تاکید می کند ، لکن جهانی شدن بیان کننده نتیجه سلطه خرد گرایی است. بالاخره مکتب فمنیسم تنها به روابط جنسی می پردازد اما جهانی شدن توجه به حا صل رفتارهای مردان و تبعات پدر سالاری دارد .گسترش مشارکت جهانی برای توسعه یکی از مقولات مهمی است که در اعلامیه هزاره به عنوان یک هدف عالی از آن یاد شده با تقویت سازمان ملل و ارزشهای آن شامل آزادی ، برابری و همبستگی ، امکان پذیرست . [17]

مطلب مشابه :  رابطه سببیت و نتیجه مجرمانه و شروع به قتل عمدی

 

گفتار سوم : جهانی شدن و اصل ملیت :

قبل از اینکه آثار جهانی سازی را بر هویت ملی بیان کنیم بهتر است به این موضوع بپردازیم که ملت چیست؟ در این راستا مشابه آنچه در مجمع عمومی رخ می دهد نیازی به بخشهای فراوان و تصویب قطعنامه ای در تعریف ملت نیست بلکه با ذکر چهار خصیصه آن را از دیگر مفاهیم متمایز می کنیم . اول : اینکه یک ملت جمعیت زیادی را در بر می گیرد .به طوری که در مواجهه و ارتباط ا فراد آن یک گروه ملی کامل را تشکیل می دهند .بدین ترتیب از جمعیت های کوچکتر که در همسایگی یکدیگر و یا دارای رابطه سنتی هستند و از این جهت با هم ارتباط مستقیم پیدا می کنند ، جدا می شود .

دوم : یک ملت به عنوان شکلی از هویت جمعی در یک سرزمین معلوم است که وسعت این سرزمین بزرگتر از یک منطقه یا ناحیه می باشد . هر ملتی ریشه در کشور خود دارد حتی اگر گروه زیادی از آن خارج از سرزمین زندگی کنند .به عنوان مثال برخوردهای ملیتی کشمیر و ایرلند شمالی سابقه         طولانی دارد.

سوم : در تعریف ملت می توان  آن را با توجه به خواسته ها و تاکید بر آنها از دیگر گروههای ملی جدا کرد . هر ملتی خود را واحد می داند و مبنای تفاوت با دیگر ملل همین است . از تفاوتهای     بین المللی می توان  زبان ، عرف ، حساسیتها ، اشکال هنر ، مذهب و نژاد و از این قبیل را ذکر        کرد. [18] ملی گرایان ارتباط این عوامل را به گذشته تاریخی ربط می دهند .

مطلب مشابه :  شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط

چهارم : ملتها به طور متقابل بنیادگرا هستند به دلخواه به وجود نمی آیند بلکه از روابط بین المللی پدید می آیند . یکی از عوامل وحدت ملتها این است که ا فراد غیر از خود را بیگانه می شمارند .بدین ترتیب عامل وحدتی در مواجهه با مداخلات خارجی مانند حمله نظامی یا سلطه استعمار می گردد.[19]

بنابراین از بعد خارجی ملت با تفکر برتری خود از یک وحدت نسبت به  بیگانه برخوردار می شود و از بعد داخلی نیز با وجود امتیازات مخصوص شهروندان از دیگر افراد مقیم کشور متمایز می گردد . شاید بتوان تابع یک کشور بودن را هم به عنوان خصیصه پنجم ملت بیان کرد اما واقعیت این است که ملتها و کشورها دو مقوله جدا از هم هستند .زیرا یک ملت دارای هویت گروهی است در حالی که یک کشور نوعی از حاکمیت می باشد . دولت کشور حکومت سرزمینی است که قواعد و مقرراتی بر یک سرزمین  و مردم آن اعمال می کند . جامعه سرزمینی است که قواعدی بر آن اعمال می گردد      می توان گفت بسیاری کشورها دولت کشور محسوب نمی گردد .مثلا” دولت شهرها وکشورهای  چند ملیتی مانند امپراطوری اتریش ، مجارستان . از طرف دیگر برخی ملتها نیز دولت کشور محسوب نمی شوند مانند ملتهای ذره ای و ملتهای ناحیه ای مثلا” بلوچها در آسیا ، توتسی ها در آفریقا و  رومی ها در اروپا قابل ذکرند . [20] اگر چه در استفاده از کلمات کشور، دولت و ملت ، گاهی نویسندگان تفاوتی قائل نیستند . اما یک دولت state     با حرف بزرگ S    یک موجودیت سیاسی خود مختار است و با این تعریف می توان آن را مشابه کشور استفاده کرد. ملت در هرحال گروه به هم پیوسته ای از مردم است که دارای فرهنگ مشترک هستند و یک دولت کشور ملتی است که دارای همان مرزها به صورت یک کشور می باشد .[21] ملتها گروههای متجانس فرهنگی هستند که مردم آن بزرگتر از قبیله یا جامعه محسوب می گردند ،دارای زبان مشترک ، نهادها ، مذهب و تجربیات تاریخی هستند . زمانی که یک ملت دارای یک کشور از خود باشد ، بدان دولت کشور گفته می شود. کشورهایی مانند فرانسه ، مصر، آلمان ، ژاپن و نیوزلند مثالهای خوبی  از دولت کشور هستند. [22] برخی کشورها دارای دو ملت هستند مثلا” کانادا و بلژیک را می توان گفت . حتی ممکن است اجتماعی چند ملیتی باشد . در ایالات متحده آمریکا بومی ها و ملیت های مختلفی وجود دارد که در مجموع دولت کشور گفته می شوند . زیرا فرهنگ آمریکایی دارند[23]  به عقیده مرحوم دکتر ابوالفضل قاضی « دولت کشور چارچوب ا صلی حقوق اساسی است ، ماحصل تکامل گروه بندی های انسانی است . در نقطه نهایی خطی قرار گرفته که از جماعات کوچک و ساده از قبیل خانواده ، طایفه و عشیره قبیله و امثال آن آغاز می شود و در برهه تاریخی پیشرفته تری جامعه مدینه یا دولت شهر به خود    می گیرد و به صورت امروزی دولت کشور در می آید . به عبارتی از روابط ساده به پیچیده سیر      می کند .[24] اگر واژه دولت و ملت به هم گره خورده است اما از لحاظ حکومت و هویت تفاوتهایی دارند . هنوز ملتها می توانند موجودیت داشته باشند بدون اینکه دولتی داشته باشند . مثلا” ملتهای       فرا دولتی مانند کردها و باسکها که در بیش از یک کشور مستقر هستند و ملل متفرقی مانند فلسطین که در سطح جهان گسترده می باشند . کشورها یی که سیستم خون را اعمال می کنند برای ا صل و نسب و تابعیت پدر اهمیت بیشتری تا محل تولد و زندگی قائل هستند . از جمله فرانسه ، سعی در اصلاح قوانین در این رابطه دارد .[25]در عمل می توان گفت با توجه به مواردی مانند ظهور نازیسم و فاشیسم که تاکید فوق العاده ای بر ملیت و نژاد و برتری آن داشتند  و سبب بروز فجایع بسیاری گردیدند در طول تاریخ «وحدت ملی یک عامل گمراهی و غلطی بوده تا اینکه به صورت یک هنجار از آن یاد کنیم. ». .[26] باید گفت به لحاظ تعارضاتی که بین ا صل ملیت و جهانی شدن وجود دارد به لحاظ رشد روابط مردم در سطح جهان باعث تاثیر در زبان ، عرف ، هنرهای سنتی ، نژادها و دیگر عناصر مشخصه های ملی گرایی ، آینده چندانی ندارند .اگر چه با ظهور سرمایه داری جهانی ، صنعت و       ا قتصاد محدود سرزمینی از بین نرفت ، دولتها نیز هیچ تعصبی ندارند .اینکه در روابط جهانی حتی اگر به حاکمیت ا نحصاری آنها نیز محدودیت هایی وارد شود . بسیاری از معاهدات قانون ساز بین المللی مانند منع کشتار جمعی ، حقوق کودک،حقوق زن و…. از گذشته تا کنون که  با استقبا ل فراوانی      رو به رو شده اند شاهد مثال است . از طرفی روند روبه رشد جهانی سازی در عمل ، باعث تقویت حساسیتهای ملی گردیده است . مثلا” بهای ارتباطات داخل کشورها بسیار ارزانتر از راه دور خارجی است . در جنگ تبلیغاتی بسیاری از وسایل ارتباط جمعی خارجی توسط سرویسهای داخلی مورد   محا صره قرار گرفته است . بسیاری روزنامه ها و مجلات برای منا طق مختلف دنیا و حتی کشورهای خاص نسخه هایی را تهیه می کنند . حتی شبکه های مهم جهانی مانند CNN   و BBC                       کا نا ل هایی به زبا نهای محلی در اکثر کشورها دارند . پرچم کشورها در بسیاری مراسم جهانی ، از جمله المپیک و جام جهانی به اهتزاز در می آید و همین ارتباطات گسترده جهانی است که                  حسا سیت ها را نسبت به ا صل ملیت کم کرده است . به طور خلاصه می توان گفت اهمیت            جهانی سازی به منزله از بین بردن ملیت نیست ، بلکه ساختار هویت را تکامل می بخشد . به طوری که رشد سریع ا فراد چند تابعیتی که در دهه های گذشته مورد اشکال بسیاری کشورها بود ، امروزه موضوعی عادی تلقی می شود .اگر چه جهانی سازی مسئله ا صل ملیت را نتوانسته حل کند اما           به تفکری که ساختار هویت را در نیمه اول قرن بیستم به عنوان ا صل ا نحصاری تحت حاکمیت کشورها تلقی می کرد ، پایان داده است. [27]

 

 

2Encyclopedia Iranica volVI1993p.521                                                                                                ٍ217

 کلود آلبر کلییار، سازمان های بین المللی، ترجمه دکترهدایت الله فلسفی- نشرفاخته، تهران 1371،ص 217

[3] Res 1172(1998)671998

[4] http://daccessdds.un.org/doc

[5] Internationalization

[6] Interconnectedness

[7] Interdependence

224 Thomas G.weiss-The U.N & changing world politics Op,cit,p286

 فرهنگ رجایی ، همان ، ٌ ص 21[9]

[10] Darby .T.W.Globalization,Resistance and the New Politics – Carleton University Press 1998-pp8-19

[11] Bell.D.The End of  Ideology: Freepress.NewYork1966.p405

مهدی خوش خطی ، رساله دکتری روابط بین الملل ، پایان  جنگ سرد وعملکرد شورای امنیت درزمینه حقوق بشر1386ص 68[12]

226 Ayoob,M,The Third World Security Predicament, State Making Regional Conflict and International System,Rienner Publishers USA p.35

 

229Sivananda A.”Globalization and the Left” Race and Class .A Journal for Black and Third World Liberation40(2-3)p.5

230- Hobbes,T- Leviathan GB.Macpherson-Penguin Books.NewYork1968 p.180

Mastercard standard. www.fbmecards.com[15]

[16] Globalization,Jan Aart Scholte-Palgrave Macmillan 2005 p135

[17] Millenum Goals

علی آقابخشی ، فرهنگ علوم سیاسی – تهران نشر تندر، 1363ص 172[18]

محمد حاجی زاده ، فرهنگ تفسیری ایسم ها – تهران نشر جامه دان 1384ص 271[19]

[20] Keating.M-Regions and International Affairs:The Foreign Relations of Subnational Governments,London,Cass,p16

[21] Http://geography.about.com/cs/politica/geog/a/statenation.htm

[22] Nation-State

[23] American-Iranian,American-European,American-japanise.

– دکتر ابوالفضل قاضی – حقوق اساسی ونهادهای سیاسی – انتشارات دانشگاه تهران 1370 ص176[24]

[25] Weber,E/J-Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France London :chatto&Windus,1977,p43

[26] Mc Neil,W.H- Polyethnicity and National Unity in World History.University of Toronto Press.1986p.7

[27] Rosenay.J.N.Turbulence in World Politics:A Theory Of Change and Continuity.Princeton University Press1990p.375

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92