رشته حقوق

رویکرد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به پیشگیری از جرم

رویکرد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به پیشگیری از جرم

فقدان برنامه و سیاست هماهنگ در زمینه آسیب و مشکلات اجتماعی، زمینه‌های مستعد برای افزایش شیوع و بروز مشکلات اجتماعی به دلیل جمعیت جوان کشور، و وجود پدیده‌های اجتماعی مهمی همچون مهاجرت فزاینده و شهرنشینی،گسترش مناطق حاشیه‌نشین و آمار روزافزون مشکلات اجتماعی مثل اعتیاد، طلاق، جرم و خشونت از جمله دلایل مهمی هستند که بازنگری جدی در برنامه‌های ناکارآمد گذشته و اصلاح دیدگاهی و رویکردها نسبت به مسایل اجتماعی و ارتقای فعالیت هماهنگ دستگاه‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

لذا به منظور تحقق اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چارجوب سند چشم‌انداز توسعه کشور در افق 20 مساله، در اجرای فصل هشتم برنامه چهارم توسعه به ویژه ماده 97 و همچنین مواد 1، 4 ، 5 ، 6 ، 9، 15،16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با رویکرد مندرج در طرح جامع سیاستهای پیشگیری کشور مصوب جلسه مورخ 8/5/1384 شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تدوین و هب اجرا در می‌آید. بر اساس ماده 16 این قانون به منظور نیل به اهداف و اجرای وظایف مصرح در فصل اول و تحقیقات اصول و سیاستهای مصرح در فصل دوم این قانون، اختیارات و مسوولیتهای وزارت رفاه و تامین اجتماعی تعیین گردیده است. طبق بند الف این ماده، یکی از وظایف این وزارت‌خانه زمینه‌سازی برای تحقق اصول فراگیری جامعیت و کفایت نظام بسط پوشش‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی کشور بیان گردیده است. یکی از اهداف و وظایف حوزه حمایتی در بند ب ماده 4 این قانون: «هماهنگی بخش‌های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» ذکر شده است و بر اساس بند «ی» ماده 16 تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیتها و آسیب‌های اجتماعی در گروه‌های هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیری، درمان، و توانبخشی، به عنوان یکی از وظایف این وظارتخانه است. برخی از نهادهای حمایتی  که تا قبل از تاسیس وزارت رفاه در ایران خدمات حمایتی ارائه می‌دادند مثل سازمان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی ذیل این وزارت‌خانه قرار گرفتند. (کرمی، 1387، ص 50) وزارت رفاه و تامین اجتماعی در راستای پیشگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی چه در مرحله قبل از بروز آن‌ها و چه در مرحله بعد از آن، نقش بسیار مهمی در کنترل و مدیریت یک بحران اجتماعی دارد.

مطلب مشابه :  حدود اجازه ولی در نکاح دختر باکره رشیده

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92