پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درمورد 1/1، جهتی، ESE،

شدهاند. نتایج سری‌های زمانی ارتفاع امواج نفوذیافته نیز در نمودارهای 5-5 و 5-6 قابل مشاهدهاند.

شکل 5-10: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با توزیع جهتی

شکل 5-11: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با توزیع جهتی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درموردآموزش علوم

دیدگاهتان را بنویسید