بسیاری از اعضاء خانواده شهدای جنگ ایران و عراق و به خصوص فرزندان ایشان به مناطق عملیاتی جنگ در غرب و جنوب کشور سفر می کنند تا یادی از عزیزان خود نمایند.
همچنین کسانی که از سرزمینی مهاجرت کرده اند ممکن است برای تجدید خاطرات به موطن خود سفر کنند. ارامنه مهاجر از ارمنستان شوروی، یا ارامنه مهاجر ایرانی به ارمنستان و جلفای اصفهان بدین منظور سفر می کنند و اشخاصی که دوران تحصیل یا کودکی خود را در شهر یا سرزمین دیگری گذرانیده اند، اغلب سالها بعد و همراه خانواده خود به آن سرزمین بازمی گردند و در کوچه ها و خیابان ها بدنبال خاطرات ایام جوانی خویش می گردند در این قلمروقرار دارد. آنها حتی ممکن است اشخاصی که در آن زمان می شناخته اند را نیز جستجو کنند، یا در پی یافتن اثری از مدرسه یا خانه قدیمی خود باشند.(رنجبریان و زاهدی،1388: 70-71)
1. Nostalgic Tourism
9. گردشگری بوم زیستی
شکلی از گردشگری در طبیعت است که فعالانه، مروج بقای محیط زیست است. این نوع از گردشگری مستقیما برای فرهنگ های محلی و جوامع سودمند است و برای گردشگران تجربه ای مثبت و آموزنده فراهم می نماید. این نوع گردشگری عملا شکلی از گردشگری پایدار است، و به محیط روستایی وابسته است (رحیمی،230:1381).
10. توریسم درمانی
به نوعی از گردشگری اطلاق می شود که در آن گردشگر به عنوان درمان به کشوری دیگر می رود و از آب و هوا و یا آب گرم آن کشور استفاده می کند تا از نظر روحی و روانی به او کمک شود. توریسم درمانی در کنار چشمه های آب گرم، مناطق خوش آب و هوای کوهستانی و سایر امکانات مناسب طبیعی و نیز امکانات بیمارستانی و کادر پزشکی مناسبی که در جوامع وجود دارد، توسعه می یابد.
11. توریسم علمی، فرهنگی و سیاسی
مسافرت به منظور شرکت در سمینارهای علمی-فرهنگی و تخصصی، مجامع بین المللی، کنگره ها و سمینارهای علمی و سیاسی، جشن های ملی و مذهبی، مراسم ویژه سیاسی مانند تدفین رهبران و شخصیت های سیاسی و یا پیروزی رهبران احزاب و به حکومت رسیدن آنها و نظایر آن، جهانگردی علمی، فرهنگی و سیاسی خوانده می شود.
12. توریسم کشاورزی
نوعی گردشگری است که در آن گردشگر با خانواده های کشاورزان زندگی می کند و در مورد
فعالیت های کشاورزی چیزهایی می آموزد. گردشگری کشاورزی یکی از شاخه های توریسم
روستایی است و این شیوه هنگامی موضوعیت پیدا می کند و مطرح می شود که توریست ها به
مزارع یا باغ های روستا می روند.(ارمغان،1386: 75)
13.گردشگری روستایی
در جوامع پیشرفته بخش اعظم جمعیت در شهرها اسکان یافته اند (به عنوان مثال در ایالات متحده تنها 2 درصد جمعیت در بخش کشاورزی اشتغال دارند) . به این ترتیب روستا و زندگی روستایی مفهومی دور از ذهن و از طرفی جذاب برای این جمعیت شهرنشین به شمار می رود. این موضوع انگیزه اصلی تبدیل شدن روستا به یک مقصد گردشگری است. گردشگری روستایی را به واقع باید نوعی از گردشگری پایدار تلقی کرد. زیرا انتظار می رود که حضور گردشگران به تقویت زندگی روستایی-ارتقای سطح آن، افزایش توان مالی مردمان روستا و بهبود اوضاع اقتصادی آن و حفظ محیط و فرهنگ روستایی یاری رساند. این نوع گردشگری می تواند حفظ سنتها و ارزش های کهن روستا و انتقال آن به مردم را نیز به دنبال داشته باشد. گاه بقای برخی مناطق روستایی در جهان وابسته به حضور گردشگران و توجه ایشان به این نواحی تلقی می شود.(رنجبریان و زاهدی،1388: 71)
14. گردشگری شهری1
گردشگری شهری با فعالیت های محلی ارتباط نزدیکی دارد. حفظ میراث شهری نظیر طرح های ساخت و بازسازی آب کنارها، متأثر از روابط قدرت درون و بیرون یک جامعه است وبه تدریج آثار تاریخی و باستانی شهرها به شاهکارهای هنری تبدیل می شود و همه فراموش می کنند چه رابطه ای بین وضعیت فعلی و قبلی وجود دارد(Boyer,1992).
15. گردشگری فرهنگی2
در گردشگری فرهنگی، هدف اصلی گردشگر دیدن جلوه های فرهنگی یک مقصد از قبیل مراسم، رفتارها، نمایشنامه ها، نمایشگاه ها، هنر و موسیقی آن است؛ برای مثال بازدید از موزه لوور در فرانسه یا پرادو در مادرید یا حضور در سالنی که یک برنامه هنری در آن اجرا می شود. در مناطق در حال توسعه، اماکن مذهبی یا کارگاه های صنایع دستی از جمله جاذبه های فرهنگی برای گردشگران است (کاظمی،1387: 27).
16.گردشگری ماجراجویانه
در این نوع گردشگری افراد به صورت شخصی یا گروهی خود را درگیر فعالیت های خطرناک و پردردسر می کنند که شامل: شکار حیوانات وحشی، قایق سواری در شیب های تند رودخانه، صخره نوردی و … است. این گردشگری باید به صورت هماهنگ و انسجام یافته باشد زیرا تسهیلات خاصی می طلبد (قادری،28:1383).
17.گردشگری سالمندان2
با توجه به مقوله ی سالمندان به عنوان مسافران، بخش عمومی صنعت جهانگردی توأما بایستی کیفیت زندگی سالمندان مانند: سلامت روانی، موفقیت های شخصی و سلامتی را در نظر داشته

                                                    .