راه حل ها

اهمیت برند

 اهمیت برند

برندها اغلب به عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی‎های سازمان در نظر گرفته می‎شوند. به بیانی ساده، یک برند می تواند به ارزش کالاها یا خدمات بیفزاید و مانع از کپی‎برداری رقبا شود. برندها درصحنه‎ی رقابت در بازار، نقش استراتژیک مهمی بازی می‎کنند. به قول آکر(2011) برای بسیاری از کسب و کارها، برند و آنچه که برای ارائه دارد مهمترین دارایی و پایه مزیت رقابتی و جریانات نقدی آتی است. ولی هنوز حفظ و قدرتمند‎سازی برند به طرز هماهنگ و منسجمی مدیریت نمی شود (آکر، 2011).

می‎توان ارزش برند را از دیدگاه‎های گوناگون هم برای مصرف کننده و هم برای شرکت، بررسی کرد . نقش هایی که‎ برند برای مصرف‎کننده بازی می‎کند عبارتند از:

 • شناسایی منبع محصول؛
 • انتساب مسئولیت به سازنده‎ی محصول؛
 • کاهش دهنده‎ی ریسک؛
 • کاهش دهنده‎ هزینه‎ی جستجو؛
 • تعهد و پیوند با سازنده‎ی محصول؛
 • ابزار سمبلیک؛و
 • نشانه‎ی کیفیت.

و از سوی دیگر نقش‎هایی که برند برای شرکت بازی می‎کند عبارتند از:

 • وسیله‎ای برای شناسایی است تا جستجو و ردیابی را آسان کند،
 • وسیله‎ای برای حفاظت قانونی از ویژگی‎های منحصر به فرد است،
 • نشانی از سطح کیفیت برای ارضاء مصرف کننده می باشد،
 • ابزاری برای بخشیدن تداعی‎های منحصر به فرد به محصول است،
 • منبع مزیت رقابتی، و منبع منافع مالی است (کلر و لهمن[1]، 2003) .

[1] Keller, K.L. and D.R. Lehmann

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
مطلب مشابه :  موفقیت در مذاکره - فنون و روش ها
92